Koszyk

5 powodów, dla których warto wdrożyć system MES

System MES to podstawowe oprogramowanie dla produkcji, dzięki którym zakłady mogą skutecznie realizować swoje cele biznesowe i utrzymać konkurencyjność rynkową. Sprawdź jakie są najważniejsze zalety oprogramowania OptiMES.

 1. Śledzenie produkcji
  Rejestracja genealogii produktu i możliwość kompleksowego śledzenia produkcji to jedna z istotniejszych funkcjonalności systemu MES, która ze względu na wymogi prawne staje się niezbędna dla dzisiejszych zakładów produkcyjnych. Są one zobowiązane, aby w razie potrzeby, odtworzyć dowolny etap produkcji – np. jeśli zajdzie konieczność wycofania danej wybrakowanej czy potencjalnie niebezpiecznej partii. W takich sytuacjach liczy się czas reakcji. Oprogramowanie MES gromadzi wszystkie niezbędne dane w jednym miejscu -m.in. wszystkie elementy, które zostały użyte do produkcji (od surowców, przez maszyny aż po elementy transportowe tj. opakowania czy wózki widłowe). Ponadto dostarcza informacji o dostawcach, lokalizacji wyrobów, osobach wykonujących kontrolę jakości a także szczegółowe parametry maszyn w toku produkcji, sposób i ilość zużycia surowców itp.
 2. Zwiększanie wydajności maszyn
  Istotnym źródłem kosztów w firmach produkcyjnych są mikroprzestoje a także awarie maszyn, które nie są monitorowane w sposób ciągły. Wiele firm nadal kontroluje efektywność w arkuszach excela, do którego pracownicy ręcznie wprowadzają kluczowe dane. Taka metoda jest obarczona pomyłkami wynikającymi z błędów ludzkich, ogranicza precyzję danych (które zwykle są „zaokrąglane” ) oraz – co bardzo ważne – najczęściej obejmuje 8 godzinne zmiany pracownicze a nie pełen zakres pracy maszyny. System MES oraz czujniki mierzące parametry maszyn i urządzeń pozwalają na gromadzenie danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z urządzeń – dzięki temu maszyny są lepiej wykorzystywane i zwiększa się wydajność produkcji (oraz wskaźniki z tym związane, np. OEE). Możliwość analizowania przestojów w zestawieniu z przyczynami pozwala operatorom podejmować błyskawiczne i efektywne działania.
 3. Dokładne informacje o realizacji zamówień
  System MES dostarcza szczegółowe informacje o procesie produkcji, dzięki czemu producent może komunikować się z klientem w oparciu o precyzyjne informacje. Oprogramowanie MES zapewnia stały wgląd w dane tj. termin realizacji zlecenia, materiały i komponenty potrzebne do produkcji, rejestr prowadzonych i planowanych operacji. Kierownik produkcji może ustalać w systemie m.in. które maszyny i linie mają zostać obciążone, rodzaj technologii, sposób rejestrowania postępów oraz nadawać priorytety dla zadań. Po zrealizowaniu zlecenia system MES przesyła zbiór danych na temat wszystkich kosztów procesu wytworzenia, upraszczając w ten sposób rozliczanie (zużyte surowce/narzędzia, energia, roboczogodziny itp.).
 4. Optymalne wykorzystanie zasobów
  Dane gromadzone przez system MES umożliwiają wielokierunkową analizę – wsparcie systemu pozwala na weryfikację:

  • dostawców, którzy dostarczają najbardziej wydajny surowiec (największa ilość produktu końcowego i najmniejsza ilość odpadów),
  • kooperacji, która najbardziej się opłaca,
  • etapów generujących najwięcej strat.

  Dzięki tym danym osoby zarządzające mogą podejmować działania optymalizujące procesy, w wyniku których wzrasta stabilność produkcji, powtarzalność procesów oraz oszczędności firmy.

 5. Zmniejszenie ilości błędów i braków
  Im szybciej wykrywane są błędy procesu wytwarzania czy wady produktu tym szybciej można zablokować realizację i ograniczyć straty. Firmy nieposiadające systemu mogą dowiedzieć się o błędach w końcowej fazie procesu lub dopiero od klienta, co będzie wiązało się z koniecznością wycofania partii z rynku. System MES od razu po wykryciu problemu automatycznie blokuje produkcję ograniczając dalsze straty. Dodatkowo, ciągły monitoring maszyn i podejmowane na ich podstawie działania utrzymaniowe ograniczają koszty, jakie firma poniosłaby w wyniku awarii maszyn i nieplanowanych przestojów. Informacje o poziomie zużycia zasobów do produkcji ułatwia kontrolowanie produkcji i wprowadzanie działań usprawniających procesy.

Te i wiele więcej zalet systemu MES poznasz korzystając z wersji testowej systemu MES. Skontaktuj się doradcą OptiMES, aby dowiedzieć się pełnych możliwościach wszystkich modułów systemu produkcyjnego OptiMES!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.