Koszyk

Aktualizacje – Czerwiec i Lipiec

Letnie upały nie przeszkodziły nam rozwijać OptiMES! System zyskał wiele ciekawych funkcjonalności, które znajdą zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie.

Wszystkie istotne zmiany zostały przedstawione poniżej:

 

Wersja 1.105

 • Zamówienia do Dostawców
  • Nowa tabela wszystkich pozycji zamówień.
  • Dodanie atrybutów do pozycji zamówień.
 • Zlecenia Pakowania
  • Nowy byt w systemie, pozwalający na realizacje Zamówień po produkcji przez Magazyniera.

Wersja 1.104

 • Wyszukiwanie w oknie dostaw na podstawie atrybutu pozycji dokumentu magazynowego.
 • Rozszerzenie funkcjonalności Zamówień do dostawców:
  • Zamówienia Do Dostawców bez podpiętych zapotrzebowań.
  • Zaspokajanie częściowe generujące dokumenty MM.

Wersja 1.103

 • Wystawienie do API – Pozycji Zamówień

Wersja 1.102

 • Widok Hali
  • Możliwość definiowania kolorów legendy w trybie kolejkowania.

Wersja 1.101

 • Wybór magazynu rozchodowego dla stanowisk pracy.
 • Importer dokumentów przyjęcia.

Wersja 1.100

 • Importer Zleceń produkcyjnych
  • Możliwość stworzenia i podpięcia kontraktu.
 • Dokumenty magazynowe
  • Dodanie atrybutów do pozycji dokumentów.
Poznaj szczegóły naszych aktualizacji:
 

1. Zlecenia Pakowania

Największą zmianą w systemie, jest dodanie zupełnie nowej funkcjonalności – Zlecenia Pakowania. Jej celem jest dalsza realizacja Zamówienia, po procesie Produkcji, przez działania Magazyniera tworzącego Wydanie Zewnętrzne na podstawie wybranych dostaw.

Istnieją trzy sposoby na stworzenie Zlecenia Pakowania:

 • Z Zamówienia/Zamówień (Stworzy się wtedy na wszystkie produkty, które nie są realizowane innymi Zleceniami)

 • Z Pozycji Zamówień (Mamy możliwość pakowania różnych pozycji z różnych Zamówień w ramach jednego Zlecenia)

 • Ręczne dodanie Zlecenia (Wybierając z listy jakie pozycje, jakich zamówień mają zostać spakowane)

Dodatkowo pojawiły się nowe kolumny dla:

 • Pozycji Zamówień:
  • Powiązane Zlecenia pakowania – Lista wszystkich Zleceń, które realizują pakowanie danej pozycji.
  • Ilość przygotowana do wysłania – Suma ilości do spakowania ze Zleceń.
  • Ilość wysłana – Suma ilości ze Zleceń, które zostały zakończone.
 •  Zamówień:
  • Wysłane – Zaznaczone, gdy wszystkie pozycje Zamówienia zostały zrealizowane przez Zlecenie Pakownia.

Zlecenie Pakowania realizowane i edytowane może być na trzy sposoby:

 • Przez Magazyniera na Panelu Meldunkowym


 • Dodając dostawy w trakcie edycji Zlecenia


 • Ręcznie dodając pozycje do powiązanego dokumentu WZ (stworzy się automatycznie po przypisaniu pierwszej dostawy jednym z poprzednich sposobów)
Realizacja “ZPAK” jest możliwa jedynie z dostaw znajdujących się na Magazynie wydań spedycyjnych.
 
Zakończenie Zlecenia Pakowania to przypisanie dostaw w planowanej ilości i zatwierdzenie dokumentu Wydania Zewnętrznego (Podpiętego pod Zlecenie).

2.  Zamówienia do Dostawców

Pierwszą istotną zmianą jest dodanie nowego widoku opartego o Zamówienia do Dostawców, czyli “Pozycje ZDD“. Ten widok pozwoli dowiedzieć się o stanie każdego z potrzebnych surowców, bez zbędnego wchodzenia w każde z Zamówień po kolei.