Koszyk

Aktualizacje – Listopad

Listopad to miesiąc obfitujący w dużą ilość nowych funkcjonalności systemu OptiMES. Niezależnie od profilu przedsiębiorstwa, każdy może znaleźć coś, co wpłynie pozytywnie na efektywność pracy w naszym środowisku.

Wersja 1.76

 • Dokumenty magazynowe
  • Możliwość dodawania plików do zatwierdzonych dokumentów.
 • Atrybuty
  • Nowe typy atrybutów – “Data” oraz “Data i czas”.
 • Konfiguracja listy
  • Zapisywanie widoczności i kolejności kolumn do linku.
  • Wiersz podsumowań dla każdej z kolumn.
 • Formatowanie list
  • Wykorzystanie silnika reguł do formatowania wybranych wierszy tabel.
 • Panel meldunkowy
  • Blokowanie możliwości zakończenia operacji do momentu rozliczenia surowców.
 • Ogólne usprawnienia wpływające na pracę i wydajność aplikacji.

Wersja 1.75

 • Zmiany w wyświetlaniu technologii
  • Możliwość zamykania i otwierania grup oraz podgrup operacji.
 • Widoczność pól
  • Możliwość wyświetalania bądź chowania wybranych pól na podstawie założeń.
 • Nowe miejsce reguł w ustawieniach
  • Filtrowanie list (wcześniej – reguły filtrowania), Przelicznik pól (wcześniej – Reguły pól) przeniesione do zakładki “Reguły”.
  • Nowo dodane “Widoczność pól” oraz “Priorytety reguł” dostępne w zakładce “Reguły”.

Wersja 1.74

 • Ogólne usprawnienia wpływające na pracę i wydajność aplikacji.

Wersja 1.73

 • Okno wyboru dostaw
  • Dodanie nowej kolumny – indeks towaru.
 • Reguły pól
  • Rozszerzenie funkcjonalności o działanie na oknie planowania.
 • Ogólne usprawnienia wpływające na pracę i wydajność aplikacji.
Dowiedz się o szczegółach:
 

1. Dokumenty  magazynowe

W celu dostosowania się do Państwa potrzeb przygotowana została funkcjonalność pozwalająca na dodawanie plików do pozycji zatwierdzonych dokumentów magazynowych.

Dzięki temu, zamknięte dokumenty np. PZ możemy po czasie wzbogacić o dodatkowe informacje związane z przyjęciem.

Aby to zrobić należy w wybranym dokumencie, przy wybranej pozycji kliknąć ikonkę spinacza, następnie plusa i wybrać z dysku interesujący nas plik. Następnie należy potwierdzić działanie przez “Zapisz zmiany“.

2. Atrybuty

Dodane zostały dwa nowe typy atrybutów, które mogą powiększyć zasób informacji przypisane np. do Zamówień. Mowa tu o typach wartości “Data” oraz “Data i czas“.

W ten sposób można stworzyć pole pomagające dotrzymywać terminy dodatkowych czynności, oraz wyciągnąć taki atrybut na kolejną z kolumn np. Zamówienia.

3. Konfiguracja listy

W celu stworzenia widoków, niezależnych od globalnych ustawień widoczności i kolejności kolumn, została dodana funkcjonalność, która w tym pomoże. Aby z niej skorzystania, należy udać się do miejsca, którego widok chcemy edytować, a następnie klikamy w ikonę koła zębatego, w górnym prawym rogu.

Następnie należy wybrać, które z kolumn oraz w jakiej kolejności będą miały widnieć w ramach potrzeb osób, którym globalne ustawienie nie daje pełnej efektywności pracy. Tak przygotowany “wzór widoku” możemy podejrzeć, klikając “Skopiuj link i sprawdź“. Otworzy się wtedy nowa karta, z kolumnami ustawionymi inaczej niż dla pozostałych użytkowników.

Dzięki takiemu linkowi, możemy dodać nowy kafelek na stronie głównej, który będzie prowadził użytkownika do optymalnie przygotowanego pod jego potrzeby widoku.

W konfiguracji listy możemy też zdefiniować rodzaj podsumowania konkretnych kolumn. Po zapisaniu, dany widok zostaje wzbogacony o wiersz podsumowań, na którym widać wartości m.in.: minimalne, maksymalne, sumę itd. dla wybranych kolumn. Warto podkreślić, że wiersz podsumowań dostępny jest również dla pogrupowanych list, dzięki czemu w łatwy sposób można odczytać np. Ilość zameldowanych sztuk dla każdego z zamówień.

4. Formatowanie list

Poprzez wejście w Ustawienia, następnie Reguły, znaleźć można “Formatowanie list“. Jest to nowa zakładka, skrywająca ogromny potencjał do unaoczniania wybranych sytuacji dla konkretnych list. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności, należy jeszcze dodać “Priorytety reguł“, które znajdują się również w zakładce “Reguły”. Priorytet o wyższej wartości jest dla systemu ważniejszy.

Formatowanie list pozwala na zmianę koloru tła, koloru czcionki, pogrubienie, podkreślenie, przekreślenie oraz dodanie ikonki dla wybranego wiersza lub komórki. Zostawienie wartości jako “Nie określono”, pozwoli innej niezależnej regule zmienić np. pogrubienie, nieustawione w pierwotnej regule.

“Założenia” – to część, którą użytkownik musi zdefiniować, “mówiąc” systemowi co musi się stać, aby formatowanie zostało włączone.

5. Panel meldunkowy

Powstała opcja, dzięki której pracownik zobligowany jest do rozliczenia 100% surowca przed zakończeniem operacji produkcyjnej.

Aby ją aktywować, należy odznaczyć odznaczony powyżej zaznaczoną opcję i zapisać ustawienia. Od tego momentu, żadna operacja nie zostanie zakończona, jeżeli przypisane do niej surowce, nie zostaną rozliczone. Jeżeli pracownik zapomni o tej konieczności, zostanie poinformowany przez OptiMES.

6. Zmiany w wyświetlaniu technologii

Od teraz w łatwy sposób możliwe jest schowanie podoperacji, w celu zwiększenia przejrzystości technologii.