Koszyk

Aktualizacje – Sierpień i Wrzesień

Kolejne miesiące wiążą się z kolejnymi usprawnieniami w systemie. Nie zabrakło oczywiście nowych funkcjonalności istotnie poprawiających pracę w OptiMES.

Wszystkie istotne zmiany zostały przedstawione poniżej:

Wersja 1.114

 • Nowy widok tabel dla:
  • Grup magazynowych,
  • Technologii.

Wersja 1.113

 • Edycja wielu wierszy jednocześnie
  • Dla większości tabel wspierających grupowanie wyników, powstała opcja edycji wielu zaznaczonych wierszy jednocześnie.
 • Planowanie półproduktów
  • Powstało ustawienie domyślnie zwijające listy półproduktów na ekranie Planowania.

Wersja 1.112

 • Półprodukty
  • Możliwość ustawienia pracy równoległej dla półproduktów w strukturze surowcowej.
  • Dodanie przeliczania ilości półproduktów na podstawie zmian ilości produktu głównego w planowaniu.

Wersja 1.111

 • Dni wolne
  • Rozszerzenie obsługi tabeli o Formatowanie i Filtrowanie list.
 • Meldowanie pracy pracowników
  • Rozszerzenie funkcjonalności o możliwość meldowania pracy bieżącym czasem.

Wersja 1.110

 • Nowy widok tabel dla:
  • Szablonów wydruków, Inwentaryzacji, Dni wolnych, Typów surowców/produktów, Typów zamówień i ofert, Marż i rabatów, Stawek VAT, Walut, Etapów zamówień i ofert, Statusów spedycji, Typów pojazdów, Powodów problemów stanowisk pracy, Grup stanowisk pracy, Typ zleceń produkcyjnych, Etapów produkcji, Szablonów etapów produkcji, Typów roboczogodzin, Stawek godzinowych, Normatywów, Problemów stanowisk pracy, Serwisów narzędzi, Priorytetów, Rodzajów pracy, Jednostek miar.

Wersja 1.108

 • Panel meldunkowy
  • Dodanie informacji o Produkcie docelowym i Produkcie nadrzędnym dla Zleceń na półprodukty.

Wersja 1.107

 • Grupowe zakończenie operacji
  • Dodano możliwość drukowania etykiet dla wielu operacji jednocześnie

Wersja 1.106

 • Importowanie dokumentów przyjęcia
  • Dodano możliwość importu atrybutów pozycji dokumentu magazynowego.
 • Pozycje Zamówień
  • Dodano kolumny “Ilość wyprodukowana do pozycji” oraz “Pozycja zrealizowana”.
 • Ustawienia
  • Dodano zakładkę Studio, w której znajdują się Atrybuty i Szablony wydruku.
 
Poznaj szczegóły naszych aktualizacji:
 

1. Planowanie półproduktów

Przedsiębiorstwa bazujące na produkcji z półproduktami na pewno docenią możliwość ich domyślnego zwinięcia na ekranie planowania.

Takie ustawienie spowoduje, że po wejściu w okno planowania widoczne będą tylko produkty główne. Aby zobaczyć półprodukty, należy rozwinąć ich listę – klikając strzałeczkę obok checkboxa produktu.

Dotychczas zlecenia na półprodukty planowane były w kolejności ich występowania w strukturze surowcowej produktu. Dodana został opcja, która pozwala na równoległe rozplanowani zleceń na półprodukty.

Aby zmienić sposób planowania, należy odwiedzić ustawienia.

Kolejnym usprawnieniem jest możliwość automatycznego przeliczania ilości półproduktów przy zmniejszaniu ilości wyrobu docelowego. Aby włączyć tą opcję konieczne jest zaznaczenie ustawień zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Od teraz po zmniejszeniu ilości sztuk do zaplanowania produktu docelowego, zmniejszy się liczba półproduktów.

 

2. Panel meldunkowy

W ramach ułatwienia pracy na Panelach meldunkowych dodane zostały nowe informacje, które zainteresują wszystkich, którzy korzystają z wspomnianych wcześniej półproduktów. Aby je wyświetlić, należy wejść w Konfigurację panelu meldunkowego i w sekcji “Aktywne zadania” przenieść “Produkt nadrzędny” oraz “Produkt docelowy” do kolumny “Widoczne”. Te dwa elementy wyświetlić można również dla “Meldowania pracy pracowników” i “Grupowego zakończenie operacji”.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie, jakie informacje o produktach nadrzędnych i docelowych powinien widzieć pracownik na Panelu. W tym celu należy wejść w szczegóły wybranej roli i zmienić jej widoczność pól na panelu meldunkowym.

Po takiej konfiguracji dodatkowe kolumny pojawią się podczas pobierania pracy

 

Po pobraniu pracy pracownik ma niezbędne informacje, dzięki którym wie nad składowa jakiego produktu pracuje.

Kolejnym ułatwienie pracy dotyczy “Grupowego zakończenia pracy“. Dodano tam opcję wydruku na podstawi wybranych prac. Dzięki czemu można zbiorczo wygenerować jednym kliknięciem wiele etykiet.