Koszyk
Oprogramowanie typu CAD 3D dokonało prawdziwej rewolucji w procesie projektowania. Dzięki nowoczesnym aplikacjom firmy mogą łatwo opracowywać nawet najbardziej skomplikowane elementy i zespoły, modelując je właśnie w formie 3D, aby następnie przygotowywać na ich bazie szczegółową dokumentację techniczną. Do najpopularniejszych środowisk konstruktorskich należy Autodesk Inventor. Oprogramowanie to stworzone zostało przez tę samą markę, która odpowiada także za powstanie innego lubianego programu cad-owskiego, AutoCAD. Autodesk Inventor wykorzystywany jest powszechnie przez biura projektowe, ale także działy konstrukcyjne w przedsiębiorstwach produkcyjnych. I właśnie w tych drugich warto pokusić się o integrację OptiMES z Inventor. Współpraca pomiędzy dwoma wymienionymi systemami wpływa na efektywność realizacji zamówień, ale także ułatwia systematyczne udoskonalanie projektów.
Model oraz rysunki techniczne powstające w Autodesk Inventor pozwalają na przygotowanie tzw. BOM (ang. bill of materials), czyli listy materiałów niezbędnych do wykonania danego elementu, mechanizmu czy też urządzenia. Lista taka powstaje właściwie na styku systemów: Inventor – ERP, ponieważ stanowi ona bezpośrednie przełożenie zaprojektowanego modelu na rzeczywistość firmy. Jeśli dany materiał trafia do nowego produktu, przedsiębiorstwo musi zadbać o jego sprowadzenie. Wtedy do akcji wkracza moduł OptiMES odpowiedzialny za planowanie produkcji oraz zarządzanie magazynem. Proces sprowadzania materiałów można zautomatyzować – dzięki temu stany magazynowe uzupełniane są na bieżąco, w zależności od planowanej wielkości i rodzaju produkcji. Brak konieczności oczekiwania na sprowadzenie potrzebnych surowców albo materiałów sprzyja z kolei optymalizacji procesów produkcyjnych – zapobiega bowiem przestojom. Integracja OptiMES z Inventor ma tę zaletę, że osoby odpowiedzialne za dostawy korzystają z zawsze aktualnych informacji na temat BOM dla danego projektu.
Relacje Inventor – ERP sprzyjają także szybkiemu przekazaniu danego elementu do realizacji. Moduł planowania produkcji w OptiMES umożliwia stworzenie szablonów czynności i zadań, związanych z konkretnym produktem. Planista wskazuje w nich poszczególne elementy procesu produkcyjnego, a także określa, które z nich mogą być wykonywane jednocześnie, a które wymagają zachowania określonej kolejności. Integracja OptiMES z Inventor zapewnia niezakłócony dostęp do informacji o aktualnej wersji projektu. Natomiast projektanci mogą – dzięki feedbackowi pozyskanemu z OptiMES – wprowadzać poprawki i udoskonalenia do opracowanej przez siebie konstrukcji.
Zamów wdrożenie