Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Z czym integruje się OptiMES

Autodesk Vault

Wiele firm produkcyjnych decyduje się na powołanie w swoich strukturach działu odpowiedzialnego za konstruowanie nowych produktów oraz rozwój istniejących projektów. Jeśli są to przedsięwzięcia zaawansowane i skomplikowane, samo środowisko CAD może okazać się niewystarczające, aby efektywnie zarządzać np. kolejnymi wersjami produktu. Dodatkowe wyzwanie stanowi sytuacja, w której nad jednym urządzeniem albo konstrukcją pracuje kilka osobnych zespołów i trzeba zapewnić odpowiednią komunikację między nimi. Istnieją jednak rozwiązania – należy do nich Autodesk Vault – które stworzone zostały właśnie po to, by ułatwić firmom zarządzanie rozwojem nowych produktów. Oprogramowanie to współpracuje z różnymi środowiskami CAD, stworzonymi przez Autodesk. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Autodesk Vault jest dla działu konstrukcji tym, czym system ERP dla zarządzania przedsiębiorstwem. Aby korzyści z wdrożenia przełożyły się na jakość pracy całej firmy, warto przeprowadzić integrację OptiMES z Autodesk Vault.
OptiMES to system łączący w sobie funkcjonalności ERP, MES czy też SCADA. Pozwala on na skuteczne planowanie procesów produkcyjnych, w tym przypisywanie do konkretnych produktów szablonów marszrut i BOM (bill of materials), dzięki czemu planiści mogą o wiele szybciej i skuteczniej układać harmonogramy pracy. Do największych zalet OptiMES należy fakt, że gromadzi on w jednej, spójnej bazie danych wszystkie kluczowe informacje na temat wydajności pracy, wewnętrznych reklamacji i kontroli, czasu pracy itp., a także porządkuje obieg dokumentów związanych z magazynowaniem, produkcją, czy oceną jakości. Podobnie jak ERP, Autodesk Vault usprawnia z kolei prace projektowe. Ułatwia bowiem automatyczną aktualizację dokumentacji, sprzyja porządkowaniu wersji produktu, a także płynnej i niezakłóconej współpracy różnych zespołów, zatrudnionych przy tym samym projekcie.
Integracja OptiMES z Autodesk Vault zapewnia maksymalną przejrzystość komunikacji pomiędzy działem projektowym a produkcją. Gwarantuje, że kolejne wersje projektów będą czytelne i łatwe do identyfikacji przez osoby odpowiedzialne za ich wdrażanie. Doskonały przepływ informacji na linii Autodesk Vault – ERP to kolejny krok na drodze do zwiększenia wydajności pracy przedsiębiorstwa i wyeliminowania ryzyka błędów. Integracja OptiMES z Autodesk Vault nie wymaga przy tym żadnych czasochłonnych i kosztownych działań programistycznych, ponieważ odpowiednie rozwiązania zostały już zaimplementowane w OptiMES.
Zamów wdrożenie
Weryfikuje nazwę
Nazwa jest wolna
Ten adres e-mail posiada już zarejestrowaną aplikację testową
Wprowadź prawidłowy adres e-mail
Nazwa musi mieć conajmniej 4 znaki
[WPCR_SHOW POSTID="12483" NUM="10" PAGINATE="1" PERPAGE="10" SHOWFORM="1" HIDEREVIEWS="0" HIDERESPONSE="0" SNIPPET="" MORE="" HIDECUSTOM="0" ]