Koszyk
Do wzrostu, rozwoju i ugruntowywania rynkowego sukcesu firmy potrzebne są nie tylko przedsięwzięcia skierowane na zewnątrz (marketing i promocja, pozyskiwanie klientów, polityka wspierająca sprzedaż), ale także wewnętrzna praca nad maksymalnym usprawnieniem wszystkich działań. Optymalizacja możliwie jak największej liczby procesów to najlepsza decyzja, jaką przedsiębiorstwo może podjąć. W warunkach bardzo dużej rynkowej konkurencji oraz – jednocześnie – ze względu na wielość zadań, które wymagają optymalizacji, działania takie nie byłyby możliwe bez odpowiedniego systemu ERP. Do najpopularniejszych należy od lat Baan, który powstał pod koniec lat 70. i w ciągu następnych czterech dekad wdrożony został w tysiącach przedsiębiorstw na całym świecie. Dla firm produkcyjnych jednak nawet on może okazać się niewystarczającym wsparciem w obszarach wymagających specjalistycznych narzędzi. Dlatego lepiej, aby klasyczny ERP – Baan – został zintegrowany z systemem o funkcjonalnościach przeznaczonych stricte dla branży produkcyjnej – takim jak OptiMES.
Optymalizacja może dotyczyć wszystkich firmowych procesów. Produktywność przedsiębiorstwa osłabiają czasem tak prozaiczne utrudnienia, jak przestarzały obieg dokumentów albo opóźnienia w procedowaniu zapytań ofertowych. Baan ERP instalowany jest w firmie właśnie po to, by stworzyć informatyczne ramy dla ważnych czynności, zadań i procesów. Aby korzystny wpływ narzędzi IT na pracę przedsiębiorstwa stał się naprawdę odczuwalny, usprawnienia muszą jednak pójść dalej i objąć także produkcję, magazynowanie oraz dostawy. Taką rolę odgrywa OptiMES. Możliwość stworzenia szablonów technologii i BOM (bill of materials) dla każdego produktu, łatwość układania oraz modyfikowania harmonogramów pracy, odgórne zarządzanie obłożeniem każdego stanowiska roboczego – to funkcjonalności, z których przedsiębiorstwo będzie korzystać na co dzień. Integracja Baan ERP z OptiMES zapewni dodatkowo niezakłócony przepływ informacji między wszystkimi działami firmy – ponieważ skuteczna komunikacja to klucz do szybkich reakcji na zmieniające się warunki zewnętrzne.
Połączenie dwóch systemów sprawia, że przedsiębiorstwo otrzymuje dostęp do kompleksowego pakietu funkcjonalności – tak szerokiego zestawu nie znalazłoby w żadnym pojedynczym środowisku. Integracja Baan ERP z OptiMES jest doskonałym pomysłem także w sytuacji, gdy firma dysponuje kilkoma niezależnymi oddziałami, z których część pracuje w oparciu o narzędzia dostarczane przez Baan. Sam proces integracji przebiega szybko i sprawnie, ze względu na wyposażenie OptiMES w udogodnienia dedykowane holenderskiemu systemowi.
Zamów wdrożenie