Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

5 sposobów na obniżenie kosztów konserwacji i utrzymania ruchu

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • 5 sposobów na obniżenie kosztów konserwacji i utrzymania ruchu

Utrzymanie parku maszynowego i całego obiektu w dobrym stanie technicznym to podstawa dla zachowania konkurencyjności. Tylko w pełni sprawna fabryka jest w stanie realizować zlecenia na czas, gwarantując przy tym elastyczność względem oczekiwań klienta oraz wysoką jakość wytwarzanego wyrobu. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek jak ograniczyć wydatki związane z konserwacją przy jednoczesnej dbałości o wydajność pracy i jakość.

1. Uczenie się i stałe doskonalenie

Choć dzisiejsze rozwiązania takie jak np. systemy zarządzania utrzymaniem ruchu zdecydowanie ograniczają ilość awarii i marnotrawstwa, nie da się ich w ten sposób całkowicie wyeliminować. Potrzebna jest jeszcze stała analiza występujących zdarzeń, tak aby określić źródła awarii i podjąć odpowiednie działania naprawcze, zwiększające niezawodność działania w przyszłości. Metodyki oparte na stałym usprawnianiu przyczyniają się do wypracowania najlepszej strategii konserwacji – takiej, która zapobiega awariom i jednocześnie poprawia wydajność samej konserwacji. Organizacje promujące kulturę uczenia nigdy nie zadowalają się osiągniętym poziomem wydajności– zawsze jest coś nad czym można pracować a w procesy doskonalenia zaangażowani są pracownicy na każdym szczeblu organizacji.

2. Wykwalifikowana kadra

Firmy przyjmują przeróżne strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Warto mieć na uwadze, że doświadczony pracownik, który oczekuje wyższego wynagrodzenia, jest zwykle w stanie wykonywać zadania szybciej lub w sposób bardziej jakościowy niż „tańszy” pracownik, który nie posiada niezbędnych na danym stanowisku kompetencji. Analogicznie, pracodawcy inwestujący w swoich pracowników szybko dostrzegają zwrot poniesionych na ten cel kosztów. Zarówno zorganizowanie dodatkowych szkoleń czy przydzielenie mentorów skutkuje większą świadomością i podniesieniem jakości ich pracy. Operatorzy, personel konserwacyjny i technicy pełnią bardzo ważną rolę w zapobieganiu awariom – znajomość i przestrzeganie określonych standardów i procedur pomaga zapobiegać poważnym awariom, ogranicza przestoje, straty materiałowe oraz zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.

3. Komunikacja i współpraca międzydziałowa

Dzisiejszą przyszłością – nie tylko w zakładach produkcyjnych – są zespoły multidyscyplinarne. Współpraca specjalistów z różnych obszarów, przy dzisiejszym wysokim stopniu skomplikowania procesów produkcyjnych i zaawansowanych technologii, pozwala na uwzględnienie wszystkich możliwych negatywnych skutków dla sprzętu i potencjalnych zagrożeń.

4. Systemy przepływu pracy

Istotnym aspektem jest też sprawny przepływ informacji pomiędzy pracownikami z różnych obszarów, tak aby pracować na tym samym poziomie wiedzy i faktów- komunikacja może albo wywoływać frustrację albo przyczyniać się do zwiększenia wydajności działań konserwacyjnych. Udokumentowany proces przepływu pracy powinien być najbardziej optymalnym i prostym procesem do wykonania zadań konserwacyjnych. Jakakolwiek luka między tym, co jest udokumentowane a tym co się dzieje w praktyce, prowadzi do nieefektywności i potencjalnych incydentów.

5. Systemy wspierające zarządzanie konserwacją

Aby móc sprawnie zarządzać utrzymaniem ruchu potrzebne są rzetelne dane i monitoring pracy maszyn w czasie rzeczywistym. Skomputeryzowany system zarządzania konserwacją CMMS pozwala na efektywną pracę Służb Utrzymania Ruchu (SUR), przewidywanie usterek a także szybkie reagowanie na nieplanowane zdarzenia.

System CMMS zawiera moduły odpowiedzialne m.in. za:

  • zarządzanie zleceniami pracy oraz zgłaszanie usterek,
  • zarządzanie środkami trwałymi,
  • magazyn części i monitorowanie kosztów,
  • harmonogramowanie zadań i prac konserwacyjnych.

Zmniejsz koszty zarządzania konserwacją dzięki CMMS od OptiMES

System CMMS pozwala ograniczyć koszty i ułatwia wykonywanie codziennych zadań Twoim pracownikom. To narzędzie ułatwi komunikację i zgłaszanie zdarzeń dzięki wygodnemu panelowi mobilnemu. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala na szybki dostęp do kluczowych w danym momencie informacji i ułatwia zachowanie porządku. Magazyn części zamiennych, automatyczne powiadomienia o serwisowaniu (tworzone na podstawie bieżących i estymowanych zużyć wynikających z planu produkcji) i wygasających gwarancjach pozwalają ograniczyć awarie, skrócić czas naprawy usterek oraz sprawnie przeprowadzać planowane konserwacje. Zaawansowane raporty ora wskaźniki OEE maszyn i urządzeń umożliwiają sprawne wychwytywanie potencjalnych ryzyk i skuteczne wdrażanie działań zaradczych. Razem z OptiMES możesz już teraz zmniejszyć marnotrawstwo zasobów, zwiększyć OEE i zaoszczędzić znaczne sumy na kolejne inwestycje. Dowiedz się jak przetestować i wdrożyć system CMMS w Twojej firmie!

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.