Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Aktualizacja 1.71

Najnowsza aktualizacja systemu, to zmiana w silniku planowania, która pozwoli na wykorzystywanie narzędzi w procesie planowania.

 • Narzędzia w planowaniu
  • Możliwość włączenia obsługi uwzględniania narzędzi podczas planowania
  • Wymuszanie planowania operacji używających tego samego narzędzia w ciągu
 • Ogólne usprawnienia wpływające na pracę i wydajność aplikacji
Dowiedz się o szczegółach:
 

Narzędzia w planowaniu

Możliwość włączenia obsługi uwzględniania narzędzi podczas planowania

Aby ją włączyć, należy wejść w Ustawienia > Ogólne > Konfiguracja, tam w sekcji „Automatyczne planowanie”, a następnie:

 1. Zaznaczyć checkbox „Włącz obsługę uwzględniania narzędzi podczas planowania”.
 2. Zapisać zmiany ustawień.

Aby w pełni korzystać z nowej funkcjonalności, należy odpowiednie przygotować elementy występujące w systemie OptiMES:

 1. Stworzyć lub edytować narzędzia, które będą brały udział w procesie produkcji. 
 2. Dodać do wybranych operacji odpowiednie narzędzia. Dodać do operacji stanowiska.
 3. Przygotować szablony technologii, które używać będą operacji z dodanymi narzędziami.
 4. Dodać do produktu stworzoną technologię w zakładce Etapy produkcji.
 5. Upewnić się, że wszystkie potrzebne stanowiska są aktywne w zakładce zmian.
 6. W oknie planowania kliknąć w ikonkę zębatki, a następnie przenieść „Rezerwacja narzędzi” do kolumny „Widoczne”.

Od teraz jeżeli przy planowaniu zaznaczony zostanie checkbox „Rezerwacja narzędzi”, OptiMES będzie sprawdzał, czy narzędzie potrzebne dla danej operacji jest w danym momencie dostępne, jeżeli nie, praca zostanie zaplanowana w pierwszym wolnym terminie, w którym narzędzie zostanie zwolnione.

Wymuszanie planowania operacji używających tego samego narzędzia w ciągu

Jeżeli jednak operacje używające tego samego narzędzia nie powinny być rozdzielane (muszą następować po sobie, bez żadnych przerw pomiędzy) należy zaznaczyć jeszcze jeden checkbox w ustawieniach (Ustawienia > Ogólne > Konfiguracja) „Wymuś planowanie operacji używając tego samego narzędzia w ciągu”.

Poniżej zaprezentowano ten sam scenariusz, przy różnych ustawieniach systemu. Czerwona operacja została zaplanowana wcześniej, natomiast zielone (korzystające z narzędzi) planowane są na godzinę 6:00.

W pierwszym przypadku opisywana funkcja jest wyłączona, przez co mimo że wszystkie zielone operacje korzystają z tego samego narzędzia, zostały rozdzielone.

Po włączeniu wymuszania planowania operacji w ciągu (używających tego samego narzędzia), mimo ustawienia planowania na godzinę 6:00, OptiMES planuje zlecenie na godzinę 8:00. Dzięki temu wszystkie następujące po sobie operacje mogą zostać zrealizowane w ciągu.

W celu dowiedzenia się o jeszcze bardziej szczegółowych informacjach dotyczących opisywanych funkcjonalności, zapraszamy do sprawdzenia dokumentacji. Została ona przygotowana zarówno dla uwzględniania narzędzi jak i ciągów operacji.

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.