Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją

Aktualizacje – Kwiecień i Maj

Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy OptiMES zyskał kilka ciekawych
i użytecznych funkcjonalności. Z pewnością pozytywnie wpłyną na codzienne korzystanie z naszego oprogramowania!
Wszystkie istotne zmiany zostały przedstawione poniżej:

Wersja 1.99

 • Kontrakty
  • Odświeżenie widoku Kontraktów nie tylko daje nowe funkcjonalności (grupowanie, sortowanie, filtrowanie), ale także poprawia wydajność.
  • Aktualizacja widoku dodawania/edytowania Kontraktów.

Wersja 1.98

 • Operacje produkcyjne
  • Dodanie czasu przygotowawczo – zakończeniowego
  • Możliwość korzystania z atrybutów zlecenia produkcyjnego w ramach czasów liczonych dynamicznie.

Wersja 1.95

 • Półprodukty
  • Operacje produktu głównego są zależne od zleceń półproduktów
 • Import towarów
  • Możliwość zaimportowania dodatkowych informacji o surowcach
   i produktach
 • Dokumenty magazynowe
  • Dodanie pola „Zatwierdził(a)”
  • Nowe kolumny w tabeli

Wersja 1.91

 • API – poszerzenie dostępu
  • Wystawienie Meldunków produkcyjnych.
  • Wystawienie Atrybutów Meldunków produkcyjnych.
 • Szablony dokumentów
  • Dodaliśmy możliwość numerowania stron wydruków.
Poznaj szczegóły naszych aktualizacji:
 

1.  Kontrakty

Aktualizacja wyglądu i działania tabel dotarła do zakładki Kontrakty. Praca na tym oknie będzie od teraz płynniejsza i łatwiejsza. Możliwe jest korzystanie z wygodnych filtrów, sortowań oraz grupowań. Dzięki silnikowi reguł możliwe jest również formatowanie wybranych wierszy w wyznaczony przez użytkownika sposób. Wspierane są również podsumowania definiowalne według potrzeb.

 

Zmieniło się także okno dodawania i edycji Kontraktów. Poza tym odświeżeniem, aktualizacja pozwala na dodawanie dowolnych atrybutów do każdego z Kontraktów. Atrybuty wyświetlić można we wspomnianej wcześniej tabeli.

2. Operacje produkcyjne

Aktualizacje przyniosły zmiany, które mogę zainteresować Technologów dopracowujących szablony Operacji tak, aby bezpośrednio odzwierciedlały rzeczywistość panującą na Produkcji. Do systemu dodany został Czas przygotowawczo-zakończeniowy definiowany dla każdej z Operacji. Możliwe jest również, aby czas był obliczany dynamicznie (na podstawie atrybutów). 

Wprowadzony w ten sposób czas dodawany jest do Operacji, a na Planie Operacyjnym widnieje jako jasnoszary prostokąt na początku danego zadania.

Kolejnym rozszerzeniem na pracy z Operacjami jest możliwość obliczania czasów dynamicznie na podstawie atrybutów Zlecenia Produkcyjnego.

Uzupełniając wartość atrybutu podczas tworzenia Zlecenia Produkcyjnego użytkownik będzie w stanie zdefiniować czas odpowiednio skonfigurowanej operacji.

 

3. Półprodukty

Wraz z aktualizacją zmieniło się podejście techniczne do półproduktów. Operacje produktu głównego możliwe będą do pobrania na Panelu Meldunkowym dopiero po realizacji wcześniejszych półproduktów.

Dodatkowo podkreślony w oknie Technologii został fakt, że zaznaczając niezależność operacji – tyczy się operacji z tego samego produktu lub półproduktu. Innymi słowy, operacje półproduktu nie mogą być definiowane jako „niezależne” względem operacji produktu głównego.