Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI & ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM W TAPAT DZIĘKI OPTIMES

AUTOMATYZACJA PRODUKCJI & ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM W TAPAT DZIĘKI OPTIMES

Firma TAPAT z Kłody (woj.wielkopolskie) świadczy swoje usługi w branży spożywczej, której działalność ściśle związana jest z pozyskiwaniem kontraktów i ich obsługą, koordynacją dostaw, podzlecaniem wykonywania usług mieszania i pakowania oraz magazynowaniem. Od ponad roku OptiMES wspiera firmę w codziennym zarządzaniu kontraktami, zleconymi usługami produkcji i konfekcji oraz magazynem przynosząc realne korzyści na poziomie 40% […]

W jaki sposób system TPM zapewnia wysoką efektywność maszyn, urządzeń i infrastruktury?

Firmy produkcyjne stale dążą do optymalizacji procesów, poprawy wydajności oraz obniżania kosztów.  Jednym ze sposobów na zbliżenie się do tych celów jest wdrożenie założeń koncepcji Lean Manufacturing. System TPM  jest jednym z narzędzi Lean – pozwala on zapewnić dostępność krytycznych urządzeń i sieci oraz wyeliminować awarie, wady produkcyjne a także wypadki przy pracy. TPM – […]

Co to jest lean?

Managerowie firm, organizując procesy i planując optymalizacje, niezmiennie sięgają do filozofii lean. Lean management, lean manufacturing czy lean production to hasła stale pojawiające się w artykułach branżowych na temat zarządzania produkcją. W dzisiejszym wpisie omówimy podstawowe pojęcia i przełożenie leanowego  “odchudzania przedsiębiorstwa” na działanie firm produkcyjnych. Lean – co to jest? Zazwyczaj pojęcie lean używane […]

Czy warto wdrożyć system CMMS w firmie produkcyjnej?

Polskie firmy produkcyjne, w kontekście gospodarki po pandemii, mają się dobrze i odnotowują cykliczne wzrosty. W warunkach rosnącego popytu, niezmiennie wysokich oczekiwaniach klientów oraz obecnym problemie z szybką realizacją zamówień np. na części zamienne, system CMMS jest bardzo istotnym narzędziem dla utrzymania stabilności produkcji, poprawy efektywności procesów oraz generowania większych zysków przez firmę produkcyjną. Jak […]

Jakie są koszty pośrednie produkcji?

Ograniczenie kosztów to jedna ze strategii zwiększania zysków firm produkcyjnych – rzetelna analiza pozwala na zredukowanie technicznych kosztów, np. poprzez wdrożenie nowej, bardziej wydajnej  technologii, lepsze gospodarowanie materiałami oraz dostępnością maszyn itp. Dlatego też każda firma dąży do dokładnego zdefiniowania i analizy ponoszonych kosztów. Jest to niezbędne do celów podatkowych; ma też istotny wpływ na […]

Jak nowoczesne systemy magazynowe usprawniają zarządzanie firmą produkcyjną?

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga analizy rynku, konkurencji i przygotowania strategii działania. Równie ważna jest wykwalifikowana kadra zarządzająca, specjaliści oraz szeregowi pracownicy. Aby jednak przygotować skuteczną strategię potrzebne są dokładne dane na temat bieżącej sytuacji i problemów. Podobnie, ocena efektywności wprowadzonych usprawnień wymaga rzetelnego zmierzenia przyjętych wskaźników KPI. Utrzymanie pracowników wymaga natomiast zapewnienia im dobrych warunków […]

Zintegrowany system zarządzania produkcją

Globalizacja produkcji oraz konieczność ciągłej walki o utrzymanie pozycji na rynku powoduje, że przedsiębiorstwa zmuszone są do nieustannego wprowadzenia usprawnień. Dotyczy to zarówno optymalizacji procedur, technologii, wykorzystywanego sprzętu, jak i wdrażania  nowoczesnych systemów informatycznych wspierających realizację produkcji. Zintegrowane systemy zarządzania produkcją są wygodnym rozwiązaniem, ponieważ scalają wewnętrzne procesy, gwarantując dostęp do danych o zasobach z […]

 Automatyczne systemy magazynowe

Szybkość  i precyzja w reagowaniu oraz rzetelne dane to podstawa sprawnych operacji magazynowych i logistycznych. Z roku na rok coraz więcej firm produkcyjnych inwestuje w automatyczne systemy magazynowe. Stale rosnącym zainteresowaniem cieszą się także systemy gospodarki magazynowej, które usprawniają i automatyzują codzienne zadania. Połączenie tych dwóch rozwiązań przyczynia się do znacznego wzrostu wydajności procesów magazynowych […]

System MRP w logistyce i produkcji

Obecne realia rynkowe wymuszają na producentach i firmach dystrybucyjnych  stałą optymalizację procesów  z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do zarządzania produkcją. Wybór jest duży – dostawcy reklamują niezawodne oprogramowanie tj. system klasy MRP do planowania zapotrzebowania materiałowego, ale także  system APS do planowania i harmonogramowania produkcji czy rozwiązania ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Czym jest system MRP […]

Dlaczego planowanie produkcji jest tak ważne?

Gospodarka po pandemii  a planowanie produkcji Dane podawane przez GUS i Eurostat jednoznacznie wskazują, że polski przemysł ma się bardzo dobrze. Spółki produkcyjne wykorzystały szansę, która pojawiła się w dobie pandemii. Akcje spółek rosną, produkcja w Polsce także. Po drugiej stronie medalu mamy jednak problemy z zakupem materiałów i surowców. Ceny są wyższe, terminy dostaw […]