System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją

Efektywne zarządzanie i sterowanie produkcją

Każda firma produkcyjna dąży do zwiększania wydajności produkcji oraz podnoszenia jakości swoich wyrobów. Poziom skomplikowania procesu technologicznego w firmach produkcyjnych różni się znacząco w zależności od rodzaju produkcji (jednostkowa, seryjna, masowa) a także samego produktu końcowego. Od tych czynników zależy także to, w jakim stopniu i z pomocą jakich narzędzi osoby zarządzające mogą usprawnić procesy […]

Jak wdrożyć optymalizacje kosztowe w firmie produkcyjnej?

Stale rosnąca konkurencja między firmami, stosowanie ceny jako karty przetargowej oraz presja na wyższe płace – wynikająca z niedoboru pracowników – to już codzienność dla wielu firm. Te czynniki coraz częściej wymuszają  konieczność szukania nowych rozwiązań zarządczych i sposobów optymalizacji kosztów. Z jakich możliwości mogą skorzystać zakłady produkcyjne, aby obniżyć koszty produkcji i podnieść efektywność […]

Jak zarządzać procesami biznesowymi w firmie produkcyjnej?

Każda firma podzielona jest na działy, zespoły i jednostki organizacyjne. Im więcej struktur i różnego typu jednostek tym zwykle większe wrażenie działań rozdrobnionych, oderwanych od siebie. Pracownicy” nie grają do tej samej bramki” a cenna wiedza wypracowana w jednym obszarze nie dociera bądź nie jest po prostu wykorzystywana w innym. Proces zamiast silosu Dzisiejsza złożoność […]

MES czy ERP?

System do zarządzania produkcją czy ERP? Jak wskazuje sam tytuł – rozwiązujemy kolejny z dylematów przedsiębiorców zaangażowanych w przemysł produkcyjny. MES (Manufacturing Execution System), czyli System Realizacji Produkcji oraz ERP (Enterprise Resource Planning), czyli planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa to dwa systemy kontrolne wykorzystujące technologie informatyczne, oprogramowania, aplikacje, urządzenia elektroniczne, różnego rodzaju elementy automatyki do zbierania informacji […]

Planowanie produkcji – zasady, metody i harmonogram

Planowanie produkcji Każdy przedsiębiorca, nie ważne, mały czy duży, spotyka się z problemami, które są codziennością funkcjonowania w biznesie – dostawcy opóźniają transport, maszyny się psują, dostarczone materiały odbiegają od oczekiwanej jakości, a sami klienci bardzo często zmieniają zdanie, i to dosłownie w ostatniej chwili. Jak w obliczu powyższych i setek innych trudności efektywnie zarządzać […]

Na czym polega proces technologiczny produkcji i jakie są jego etapy?

Proces technologiczny Analizując zagadnienie procesu technologicznego należy umiejscowić go w szerszym kontekście i zacząć rozważania od zapoznania z pojęciem procesu produkcyjnego. Otóż to proces produkcyjny stanowi sumę wszelkich działań podejmowanych po to, by w danym zakładzie produkcyjnym wytworzyć wyrób gotowy. W obrębie procesu produkcyjnego mamy do czynienia dwoma podstawowymi zagadnieniami, czyli właśnie procesem technologicznym oraz […]

System MES

System MES – co to jest? System MES, czyli Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji, to odpowiedź na potrzeby związane z codziennym funkcjonowaniem firm produkcyjnych, które od zawsze wymagały ogromnego zaangażowania w sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. To również najprostszy sposób na efektywną eksploatację zasobów firmy oraz skuteczne zwiększanie zysków. Manufacturing Execution System – systemy mes […]