Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Co to jest Lead Time?

Co to jest Lead Time?

Czas realizacji zamówienia jest jednym z najważniejszych wskaźników w kontroli surowców. Ma on bezpośredni wpływ na wszystkie firmy zaangażowane w łańcuchu dostaw i niekontrolowany może powodować poważne problemy produkcyjne. Od zrozumienia i obliczenia czasu realizacji zamówień uzależniony jest sukces przedsiębiorstwa – pozwala zapobiegać stratom i szybko realizować kolejne zlecenia. Zrozumienie Lead Time, jako elementu koncepcji […]

Podział kosztów w przedsiębiorstwie

Koszty są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i dotyczą każdego przedsiębiorcy. Aby sprawnie zarządzać biznesem, planować usprawnienia i inwestycje, należy znać podstawowy podział kosztów, układ rodzajowy kosztów oraz metody kalkulacji. Rodzaj wydatków, które mogą wystąpić w danej firmie, jest zależny od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Aby poniesione wydatki zostały wliczone do kosztów uzyskania przychodów […]

Etapy wdrożenia systemu informatycznego

Przewaga konkurencyjna na rynku i silna pozycja firmy uzależniona jest w głównej mierze od zarządzania procesami zachodzącymi wewnątrz przedsiębiorstwa. To nie tylko efektywne zaplanowanie realizacji zamówień, przepływ informacji między pracownikami, ale przede wszystkim dostęp do danych, kontrola i możliwość reagowania na szybko zachodzące zmiany i nieprzewidziane sytuacje. Taką rolę spełnia odpowiedni system informatyczny (dobrym przykładem […]