System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją

Efektywne zarządzanie i sterowanie produkcją

Każda firma produkcyjna dąży do zwiększania wydajności produkcji oraz podnoszenia jakości swoich wyrobów. Poziom skomplikowania procesu technologicznego w firmach produkcyjnych różni się znacząco w zależności od rodzaju produkcji (jednostkowa, seryjna, masowa) a także samego produktu końcowego. Od tych czynników zależy także to, w jakim stopniu i z pomocą jakich narzędzi osoby zarządzające mogą usprawnić procesy […]

Jak wdrożyć optymalizacje kosztowe w firmie produkcyjnej?

Stale rosnąca konkurencja między firmami, stosowanie ceny jako karty przetargowej oraz presja na wyższe płace – wynikająca z niedoboru pracowników – to już codzienność dla wielu firm. Te czynniki coraz częściej wymuszają  konieczność szukania nowych rozwiązań zarządczych i sposobów optymalizacji kosztów. Z jakich możliwości mogą skorzystać zakłady produkcyjne, aby obniżyć koszty produkcji i podnieść efektywność […]

Jak zarządzać procesami biznesowymi w firmie produkcyjnej?

Każda firma podzielona jest na działy, zespoły i jednostki organizacyjne. Im więcej struktur i różnego typu jednostek tym zwykle większe wrażenie działań rozdrobnionych, oderwanych od siebie. Pracownicy” nie grają do tej samej bramki” a cenna wiedza wypracowana w jednym obszarze nie dociera bądź nie jest po prostu wykorzystywana w innym. Proces zamiast silosu Dzisiejsza złożoność […]

PLANOWANIE OPERATYWNE

Planowanie operatywne (krótkoterminowe), czyli budowa fundamentów dla wydajnej produkcji Planowanie – musi zmierzyć się z nim każdy, kto myśli o przyszłości. Jest szczególnie ważne dla produkcji, bo jeżeli jest zrobione dobrze, owocuje sukcesem finansowym i rozwojem przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku, generuje błędy i prowadzi do strat na wszystkich obszarach działania firmy. W ujęciu teoretycznym planowanie […]

PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU – PREDICTIVE MAINTENANCE

Infrastruktura techniczna w przedsiębiorstwach produkcyjnych wymaga odpowiedniej strategii utrzymania ruchu, oczywiście po to, by produkcja mogła pracować w sposób ciągły i wydajny. Co działa najlepiej? Zdania są podzielone. Jednak fakt, że pojawiają się nowe podejścia do metod utrzymania ruchu świadczy o tym, iż sporo jest w tej dziedzinie do zrobienia. W dzisiejszym poście zgłębiamy temat […]

ILE ZARABIA OPERATOR I PROGRAMISTA CNC?

Obróbka CNC podbija zakłady produkcyjne. Wszystko za sprawą jej właściwości, które dzięki wykorzystaniu właściwie dobranej technologii obróbki, pozwalają obniżyć koszty produkowanych elementów, i to przy zachowaniu wysokiej jakości oraz precyzji w ich wykonaniu. Na maszynach CNC, czyli sterowanych numerycznie, pracują już i małe i duże firmy, dlatego zapotrzebowanie na pracowników w tej dziedzinie nieustannie rośnie. […]

PRODUKCJA SERYJNA I WIELOSERYJNA

Według jednej z wielu definicji produkcji, głównym założeniem jest, że w jej wyniku powstają produkty, energia lub pośrednio usługi, służące zaspokojeniu potrzeb ludzkich, co świadczy o poziomie życiowym społeczeństwa żyjącego na danym obszarze oraz zamożności różnych państw. Idąc tym tropem i faktem, że społeczeństwa oraz gospodarki zachodnie i europejskie bogacą się – mamy ogromne zapotrzebowanie […]

Aktualizacja do wersji 1.26

Nowości w OptiMES w dniu 29.04 zostały wprowadzone nowe funkcje w Państwa aplikacjach.Nowa wersja 1.26 została wzbogacona o: Rozszerzenie widoku przeplanowania Nowa funkcja! „zamówienia do dostawców” *** Ważna informacjaNowa funkcja „zamówienia do dostawców” nie będzie uruchamiana na wszystkich aplikacjach. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby została włączona u Was prosimy o kontakt zwrtony. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu +48 517 827 436 i adresem […]

Produkcja odchudzona

Produkcja odchudzona, czyli bardziej wydajna niż inne Okazuje się, że chudsze jest sprawniejsze… również w produkcji. Produkcja odchudzona, czy bardziej popularna wersja – lean production to system produkcyjny oparty na maksymalnym ograniczaniu marnotrawstwa. Z angielskiego „lean” oznacza smukłość, która w odniesieniu do produkcji dotyczy odchudzania zasobów wykorzystywanych przy produkcji. Dlatego w lean production odchudzamy zasoby […]

Aktualizacja do wersji 1.24

Nowe funkcjonalności w OptiMESie! Kwietniowa aktualizacja oprogramowania dla produkcji Prezentujemy kolejne efekty pracy, której celem jest, by nasz system w pełni zaspokajał potrzeby współczesnego biznesu. Oto, jakie możliwości zyskują Państwo tym razem: ● Rozszerzenie raportu zapotrzebowania surowców o możliwość sumowania w różnych konfiguracjach. Dodatkowe kolumny wskazujące dostawców i czas dostawy. ● Dodanie sumowania wartości na […]