Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Dlaczego planowanie produkcji jest tak ważne?

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Dlaczego planowanie produkcji jest tak ważne?

Gospodarka po pandemii  a planowanie produkcji

Dane podawane przez GUS i Eurostat jednoznacznie wskazują, że polski przemysł ma się bardzo dobrze. Spółki produkcyjne wykorzystały szansę, która pojawiła się w dobie pandemii. Akcje spółek rosną, produkcja w Polsce także. Po drugiej stronie medalu mamy jednak problemy z zakupem materiałów i surowców. Ceny są wyższe, terminy dostaw mało rzetelne.  Dostępność także jest znacznie mniejsza niż przed pandemią. Planowanie produkcji zawsze było ważne, jednak w takich warunkach rynkowych jest ono jeszcze istotniejsze i staje się podstawą dla utrzymania stabilnej pozycji oraz budowania przewagi rynkowej. W jaki sposób zorganizować działania, aby zwiększyć efektywność planowania? O tym poniżej.

 1.     Planowanie produkcji – excel, ERP i APS system

Podstawą planowania były niegdyś papierowe arkusze, które z czasem zaczął zastępować excel. Posiada on wiele zalet i  w porównaniu z papierową rzeczywistością, istotnie usprawnia planowanie firm. Jest jednak obarczony kilkoma istotnymi niedogodnościami. Mowa tu między innymi o konieczności ręcznego wprowadzania danych, możliwości korzystania tylko przez jedną osobę w danej chwili, ryzyko wprowadzania niechcianych zmian przez kolejnych użytkowników modyfikujących plik. Dodatkowo dochodzi kwestia wielu plików z tymi samymi danymi, które krążą w różnych jednostkach  organizacyjnych firmy- jest to strata czasu i  problem komunikacyjny.

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie dedykowanego oprogramowania do zarządzania produkcją. Jednym z nich jest system APS, który odpowiada za planowanie i harmonogramowanie produkcji. Posiada on znacznie więcej funkcjonalności i pozwala stworzyć lepszy plan produkcji niż systemy klasy ERP.  ERP doskonale sprawdzają się w organizacji zarządzania firmą. Jeśli jednak chodzi o plan produkcyjny, działają one w oparciu o nieograniczone moce produkcyjne. Jak wiadomo, na produkcji rzadko kiedy wszystko dzieje się „zgodnie z planem”. Dlatego  te systemy powodują rozminięcie się  z realną sytuacją na hali produkcyjnej i błędne założenia. Aby zrozumieć przewagi systemu APS warto przeanalizować kryteria brane pod uwagę podczas tworzenia planu produkcji.

 1.     Planowanie produkcji – kryteria

Aby stworzyć skuteczny plan produkcyjny należy określić popyt. Istotne są również dane o stanach magazynowych  produktu, dane o produkcji w toku a także dostępności zasobów tj. maszyny czy pracownicy. Choć każda firma produkcyjna zbiera dane i regularnie raportuje różnego typu zdarzenia oraz status realizacji zamówień,  jakość i rzetelność informacji często znacząco odbiega od  oczekiwanego poziomu.  Planowanie długo – i średnioterminowe nakierowane jest bardziej na określenie celów kosztowo-budżetowych i nie musi być aż tak precyzyjne. Planowanie krótkoterminowe przekłada się bezpośrednio realizację celów (i satysfakcję klienta), zatem  dokładność i rzetelność to w tym przypadku podstawa.

Raportowanie produkcji

Aby móc efektywnie planować niezbędny jest stały dostęp do aktualnych danych o poziomie zapasów na magazynie – to z kolei wiąże się z raportowaniem produkcji.  Jeśli w firmie obowiązuje metoda papierowa, wówczas pracownik pod koniec zmiany wypełnia raport, który trafia do osób odpowiedzialnych za wprowadzenie danych do systemu, z którego korzysta firma.  W ramach planowania produkcji excel także jest często wykorzystywanym narzędziem – w tym wariancie pracownik wpisuje dane do współdzielonego  pliku. Oba rozwiązania powodują opóźnienie w dostępie do danych oraz są narażone na ryzyko: błędów osoby wpisującej oraz pomyłek wielu użytkowników wpisujących po sobie dane, naturalnej tendencji do zaokrągleń oraz  marnowania czasu i niewykonywania przez pracownika zadań kluczowych na jego stanowisku –  przy produkcji czy maszynach. Coraz większą popularnością cieszy się system MES, który współpracując z modułami podłączonymi do maszyn  może zbierać dane bezpośrednio z produkcji, nie angażując do tego pracowników. Wszystko dzieje się szybko, automatycznie i bezbłędnie oraz, co bardzo istotne – w czasie rzeczywistym.

Stany magazynowe

Optymalne stany magazynowe to dla wielu firm produkcyjnych nieosiągalna utopia. Za duże zapasy oznaczają koszty.  Za małe ilości, w sytuacji braku ciągłości dostaw i zawirowań na rynku, generują ryzyko przestoju i niedotrzymania terminów realizacji.  Planując zamówienia, niezbędna jest pełna i rzetelna wiedza o aktualnych zasobach, zleceniach w toku oraz zatwierdzonych zamówieniach. Coraz większe znaczenia ma także  także płynna wymiana informacji z dostawcami czy podwykonawcami.

Zbilansowane moce produkcyjne

To kolejna kwestia, która wymaga  podpierania się programem do planowanie produkcji. Każde zasoby mają ograniczoną wydajność i nie działają w oderwaniu od siebie. Zmiana produkcji z jednego rodzaju produktu na drugi wymaga wprowadzenia zmian  w oprzyrządowaniu np. wymiana form. To z kolei  generuje straty czasu. Wymiana oprzyrządowania powinna zajmować jak najmniej czasu, jednak to pociągałoby za sobą długie partie produkcyjne – a więc i duże zapasy na magazynie. Częste przezbrojenia, nieplanowane przestoje w wyniku awarii, planowane przeglądy – te i wiele innych czynników muszą być ujęte w planie produkcyjnym, który jest na bieżąco dostosowywany do sytuacji. Zasoby ludzkie także są źródłem wielu ograniczeń – absencja pracowników, macierze uprawnień, poziom przeszkolenia mają ogromny wpływ na kształt harmonogramu i realność jego wykonania.  Jeśli pojawiają się dodatkowe pilne zlecenia i plan produkcji przekracza zdolności produkcyjne maszyn, trzeba podejmować szybkie decyzje o nadgodzinach, dodatkowym dniu produkcyjnym czy priorytetyzacji zleceń i   rozmów z klientem o przesunięciu terminów.

Planowanie produkcji w praktyce

Plan produkcji to podstawa a system APS umożliwia przygotowanie optymalnego do obecnej sytuacji planu realizacji. Dlaczego? Ponieważ to oprogramowanie produkcyjne zmienia harmonogram w czasie rzeczywistym –  w sposób, w który nawet najbardziej doświadczony planista nie byłby w stanie tego zrobić. Generowany przez APS plan opiera się o bieżące dane z produkcji, narzędziowni i magazynu. Samo proces planowania jest błyskawiczny i zajmuje kilkadziesiąt sekund. Planista ma do dyspozycji gotowy plan generowany przez system automatycznie lub – jeśli preferuje i wymaga tego sytuacja- może się może się to dziać w sposób półautomatyczny lub ręczny. Wykwalifikowany planista i system APS to gwarancja skutecznego planowania w firmie produkcyjnej. Zaktualizowany harmonogram  z systemu APS jest dostępny dla innych systemów wykorzystywanych w firmie tj.  ERP czy MES –zatem wszyscy użytkownicy mają wygodny dostęp do istotnych danych.

System APS  – jakie funkcjonalności?

 Program APS od OptiMES  pozwala szybko reagować na nagłe zmiany w ramach organizacji oraz nieprzewidziane czynniki zewnętrzne. Możliwości APS to m.in.:

 • planowanie każdego typu produkcji
 • wizualizacja harmonogramu produkcji,
 • śledzenie produkcji w dynamicznym harmonogramie,
 • optymalizacja wąskich gardeł,
 • poprawa przepływów materiałowych,
 • raporty i optymalizacja produkcji,
 • symulacje,
 • prognozy,
 • szablony technologii,
 • zapotrzebowanie materiałowe i personalne,
 • kooperacja z partnerami i podwykonawcami.

Planowanie to umiejętność podejmowania właściwych decyzji. System APS od OptiMES pomaga w dokonywaniu trafnych wyborów. Umożliwia elastyczne reagowanie w oparciu o aktualne dane. Program APS zaplanuje produkcję, dostosuje harmonogram, zajmie się alokacją pracowników i powiadomi Cię odpowiednio wcześnie o możliwych zagrożeniach.

Dowiedz się więcej o systemie OptiMES i wypróbuj wersję demo!

 

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.