Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Obróbka CNC podbija zakłady produkcyjne. Wszystko za sprawą jej właściwości, które dzięki wykorzystaniu właściwie dobranej technologii obróbki, pozwalają obniżyć koszty produkowanych elementów, i to przy zachowaniu wysokiej jakości oraz precyzji w ich wykonaniu. Na maszynach CNC, czyli sterowanych numerycznie, pracują już i małe i duże firmy, dlatego zapotrzebowanie na pracowników w tej dziedzinie nieustannie rośnie.

Zarobki operatora CNC i programisty CNC

Na podstawie danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak wnioskujemy, że:

Operator CNC – może liczyć na zarobki w granicach od 3400 zł do 4760 brutto. Te kwoty to miesięczne wynagrodzenie całkowite, które otrzymuje połowa operatorów CNC w Polsce. Co czwarty zarabia powyżej 4 760 zł brutto miesięcznie. (Dane aktualizowane były w lutym 2019 roku.)

Programista CNC – zarabia od 3 960 zł do 5 810 zł brutto. Takie wynagrodzenie otrzymuje co drugi wykonawca tego zawodu. Najlepiej zarabiający programiści CNC odnotowują miesięczne wpływy w wysokości powyżej 5 810 zł brutto, takimi kwotami cieszy się co czwarty wykonawca tego fachu. (Ostatnia aktualizacja danych miała miejsce w lutym 2019 roku.)

Zarówno na zarobki operatora CNC, jak i zarobki programisty CNC wpływają również takie elementy jak staż pracy, wykształcenie, wielkość firmy – pracodawcy, oraz województwo, w którym zlokalizowana jest firma. Zakres obowiązków i odpowiedzialności nałożonej przez pracodawcę może zależeć od wielu czynników, w tym przede wszystkim od specyfikacji danej firmy. W przypadku większości firm produkcyjnych można spodziewać się również premii uznaniowych i innych dodatków do wynagrodzenia za pracę, np. socjalnych.

Zadania operatora CNC i programisty CNC

Głównym zadaniem operatora CNC jest obsługa specjalistycznych maszyn, sterowanych komputerowo i numerycznie, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Za ich pomocą realizuje całościowe działania związane z obróbką tworzyw sztucznych i metali.
Z uwagi na zaawansowanie technologiczne wspomnianych maszyn, do pracy na tym stanowisku potrzebne są kwalifikacje poparte specjalistyczną wiedzą, którą można zdobyć na odpowiednio dobranych kursach.

Operator CNC:
– dobiera odpowiednie materiały i tworzywa, a także narzędzia wykorzystywane do ich obróbki;
– monitoruje poprawne funkcjonowanie urządzeń;
– przeprowadza okresowe badania techniczne;
– wykonuje doraźne prace serwisowe;
– reguluje i programuje urządzenia do obróbki metali i tworzyw sztucznych;
– opracowuje procedury i normy ich wykorzystywania;

Wymagania stawiane wobec kandydatów na stanowisko operatora CNC to najczęściej znajomość konkretnego systemu sterowania, a także rysunku technicznego oraz przyrządów pomiarowych. Najczęściej wystarczającym wykształceniem jest średnie o profilu technicznym lub zawodowe, chociaż osoby z wyższym wykształceniem mogą liczyć na wyższe zarobki.

Przydatne są również umiejętności praktyczne – usuwania błędów oraz wprowadzania korekt przy maszynie, a także umiejętność programowania, G-koody, NC. Pożądane przez pracodawców cechy pracowników do obsługi obrabiarek numerycznych to umiejętność pracy w grupie i gotowość do pracy w systemie zmianowym. Doświadczenie w pracy z CNC nie zawsze jest wymagane, ale zdecydowanie stawia kandydata do pracy na bardzo dobrej pozycji.

Programista CNC to specjalista w zakresie programowania komputerowo sterowanych urządzeń numerycznych, dlatego konieczne jest, by posiadał wiedzę i doświadczenie. Każdy z powierzonych mu projektów będzie wymagał opracowania projektu danego produktu a następnie przetransponowanie go w plan sterowania tokarki, frezarki, wykrawarki, itp.

Najczęściej stawianym wymaganiem jest konieczność posiadania dyplomu ukończenia wyższej uczelni technicznej na kierunku robotyka i automatyka lub pokrewnym. Na tym stanowisku bardzo istotne jest również doświadczenie, najlepiej pozyskane na stanowisku o zbliżonej specyfice – najczęściej pożądane jest 3-letnie doświadczenie. Poza nimi szczególnie potrzebne w tym fachu są samodzielność i świetna organizacja pracy własnej.

Jak zdobyć kwalifikacje i czy warto to robić?

Zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowanych specjalistów do obsługi maszyn CNC rośnie z roku na rok, by rozpocząć przygodę z tym fachem wystarczy ukończyć stosowny kurs CNC.

Oczywiście do osiągnięcia wyższego poziomu zarobków konieczne są doświadczenie i praktyka, jednak próg wejścia do pracy w tej branży nie jest wysoki.

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.