Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją

Integracja Optimes i Fakturownia – pierwsze kroki

 1. 1. Jak uzyskać pomoc przy integracji z Fakturownią? 

 

Należy skontaktować się Firmą RC Cloud drogą elektroniczną na adres email: kontakt@rccloud.pl 

 

 1. 2. Jakie parametry są niezbędne do uruchomienia integracji? 

 

Do uruchmienia integracji niezbędne są dane, które można pobrać zarówno z systemu Optimes jak i z Fakturowni. 

 

Z systemu Optimes potrzebujemy: 

  • Adres do instancji systemu:  OPTIMES_URL 
  • Klucz API z systemu:  OPTIMES_API_KEY 
  • Token bezpieczeństwa systemu:  OPTIMES_WEBHOOKTOKEN 
  • Zdarzenie, które integrator ma obsłużyć: OPTIMES_EVENT_SOURCE  

 

Z systemu Fakturowni potrzebujemy: 

  • Link do instancji systemu:  FAKTUROWNIA_URL 
  • Klucz API z systemu:  FAKTUROWNIA_API_TOKEN 
  • Id magazynu w systemie:  FAKTUROWIA_WAREHOUSE_ID
  • Nazwa dostawcy w dokumencie WZ: FAKTUROWIA_DEPARTMENT_NAME 
 1. 3. Gdzie znaleźć potrzebne dane i jak skonfigurować systemy? 

 

System Optimes: 

 

OPTIMES_URL – jest to adres instancji systemu Optimes gdzie zawsze się logujemy np.: https://test.syneo.pl 

 

OPTIMES_API_KEY – klucz ten znajdziemy logując się do instancji systemu Optimes na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Pracownicy. 

 

Aby przy danym pracowniku można było wygenerować API KEY rola, którą posiada musi mieć włączone w ustawieniach Nadawanie kluczy API: 

 

 

 

Następnie musimy wejść w edycję pracownika za pomocą, którego chcemy się łączyć z Fakturowania.pl lub utworzyć nowego. 

 

W edycji wybranego pracownika wchodzimy w zakładkę Dodatkowe informacje po lewej stronie. 

 

Kopiujemy wartość z pola Klucz API lub generujemy nowy. 

 

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie  

 

 

OPTIMES_WEBHOOKTOKEN – ten znajdziemy logując się do instancji systemu Optimes na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Ustawienia a następnie w menu Webhooki. 

 

W tym miejscu musimy wygenerować nowy webhook: 

 

Nazwa – dowolna nazwa pozwalająca ocenić do czego służy dany webhook 

Token bezpieczeństwa – tutaj wpisujemy ciąg znaków który stanowił będzie nasz token bezpieczeństwa. Token ten należy wysłać do Nas, jest on niezbędny aby integracja działała prawidłowo. 

 

Adres wywołania – tutaj wpisujemy adres internetowy. Adres wywołania otrzymają Państwo od firmy RC Cloud w momencie jak integracja zostanie przygotowana pod Państwa instancje. 

 

 

Źródło zdarzenia – tutaj wybieramy: Dokument magazynowy – Utworzenie 

Parametr źródło zdarzenia to parametr: OPTIMES_EVENT_SOURCE 

 

Zapisujemy zmiany 

 

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie 

 

 

System Fakturownia.pl: 

 

FAKTUROWNIA_URL – jest to adres instancji systemu Fakturownia.pl gdzie zawsze się logujemy np.: https://test.fakturownia.pl 

 

FAKTUROWNIA_API_TOKEN – klucz ten znajdziemy logując się do instancji systemu Fakturownia.pl na następnie klikając w zębatkę w prawym górnym rogu i dalej Ustawienia konta. Z lewego menu wybieramy Integracja. Na ekranie który się pokaże wybieramy Zobacz ApiTokeny 

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie 

 

W lewym górnym rogu będzie przycisk Dodaj nowy Token. 

Rodzaj – wybieramy Token 

Opis – dowolny pozwalający zidentyfikować do czego służy dany token 

 

 

FAKTUROWIA_WAREHOUSE_ID – numer ten znajdziemy wchodząc po zalogowaniu do instancji systemu Fakturownia.pl w menu górne Magazyny a następnie klikając w zębatkę po prawej stronie i dalej Zobacz. Numer magazynu jest na końcu linku w przeglądarce. 

 

 

 

FAKTUROWIA_DEPARTMENT_NAME – tutaj podajemy nazwę dostawcy jaka ma się znaleźć na dokumencie WZ w systemie fakturownia.pl 

 

 1. 4. W jaki sposób sprawdzić, czy integracja działa prawidłowo? 

 

Jak tylko integracja zostanie prawidłowo ustawiona należy w systemie Optimes utworzyć dokument WZ. Po jego utworzeniu powinien się on pojawić w Fakturowni. Integracja działa w momencie zapisu dokumentu w systemie Optimes, dlatego dokument w Fakturowni powinien się pojawić w ciągu kilku – kilkunastu sekund. 

 

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.