Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Jak poprawić wskaźnik OEE?

Usprawnianie działań produkcji może dotyczyć wielu aspektów. Jednym z nich jest poprawa wydajności parku maszynowego. Odpowiednie zarządzanie tym obszarem skutkuje bezawaryjną pracą maszyn i linii technologicznych, umożliwiając w ten sposób realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa. OEE – Overall Equipment Effectiveness – to właśnie wskaźnik wydajności maszyn i sprzętów. Co na niego wpływa i jak możemy go poprawić?

OEE

Przy użyciu tego wskaźnika porównuje się efektywność działania konkretnych maszyn czy środków produkcji. Oczywistym jest, że każda firma dąży do poprawy tego parametru, ponieważ niesie on za sobą korzyści finansowe. Na OEE wpływ mają trzy czynniki: dostępność, wykorzystanie oraz jakość. Końcowy wynik jest otrzymywany po przemnożeniu tych trzech wskaźników. Co konkretnie kryje się pod tymi nazwami? 

Dostępność jest to stosunek czasu operacyjnego (czyli czasu w którym rzeczywiście maszyny pracują) do planowanego czasu produkcji.  Na obniżenie dostępności może mieć wpływ nieprzewidziana awaria lub przyjęta metoda przezbrajania. Wykorzystanie to stosunek dostępnego czasu to czasu pracy – mówiąc prościej maszyna ma określony czas na pracę i to na ile rzeczywiście udało się go wykorzystać widzimy dzięki temu wskaźnikowi. Ostatnią, bardzo ważną składową OEE jest jakość, czyli proporcja liczby wytworzonych produktów dobry do tych wadliwych.

Po co podnosić wydajność?

Celem działań przynoszących poprawę wskaźnika OEE jest eliminowanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa i złego wykorzystania zasobów. Może być to złe zagospodarowanie maszyn, ludzi, półfabrykatów, przestrzeni – wszystko to co podnosi koszty produkcji a nie przekłada się na polepszenie określonych parametrów produkcji. Elementów do poprawy w firmach produkcyjnych nie trzeba długo szukać – zła organizacja stanowisk pracy i zbędne przemieszczanie się pracowników, zbędna obróbka, długi czas oczekiwania (ludzi, maszyn), nadprodukcja a także zbyt duża ilość materiałów na magazynie, niewłaściwa gospodarka magazynowa skutkująca wydłużonym czasem transportu materiałów, złym składowaniem i niepotrzebnym przemieszczaniem elementów. Do tego oczywiście dochodzą wyroby niekompletne i wadliwe a także błędy w dostawach czy dokumentacji – wszystko to generuje straty.

TPM (Total Productive Maintenance)

TMP, czyli globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu, to bardzo ważne narzędzie służące poprawie współczynnika OEE. Stosuje się je, aby osiągnąć maksymalną możliwą dostępność kluczowych maszyn i urządzeń a jej celem jest uzyskanie zerowego poziomu awaryjności, wypadków przy pracy i braków. TMP zakłada działania zarówno w odniesieniu do maszyn jak i do pracowników. Wyszkoleni pracownicy, posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności są bardziej zaangażowani i mogą samodzielnie podejmować część działań i decyzji. W końcu kto zauważy najszybciej drobne wskazówki, że coś uległo zmianie, być może usterce w maszynie jeśli nie pracownik, który od dwóch lat codziennie jej używa?
Druga część działań w ramach TMP dotyczy maszyn, niemniej nadal jest powiązana z ludźmi. Działania pracowników powinny przybliżać firmę do utrzymania parku maszynowego w dobrym stanie i wysokiej dostępności. W jaki sposób? Służby utrzymania ruchu powinny otrzymywać od operatorów informacje o stanie sprzętów i maszyn, tak aby mogli na bieżąco reagować i planować odpowiednie działania i przede wszystkim wspólnie z nimi planować usprawnienia. Dzięki temu zamiast „gasić” przysłowiowe pożary utrzymanie ruchu działa z wyprzedzeniem, przewidując różne nieplanowane sytuacje. Poprawia się dostępność i niezawodność maszyn, zmniejsza awaryjność a tym samym zmniejszają się koszty wytwarzania i zwiększa rentowność firmy. 

 

Wsparcie systemów do zarządzania produkcją

Nowoczesne przedsiębiorstwa produkcyjne nie są w stanie sprostać oczekiwaniom rynku bez pomocy narzędzi informatycznych. Najlepiej sprawdzają się oczywiście wyspecjalizowane systemy dedykowane produkcji takie jak OptiMES. Jest to kompleksowe narzędzie do zarządzania produkcją, które zabezpiecza wszystkie kluczowe obszary działania firmy produkcyjnej. Składa się z pięciu praktycznych modułów niezbędnych do efektywnego zarządzania produkcją tj. MES, CMMS, APS, WMS i SCADA. Moduł CMMS pozwala znacząco podwyższyć omawiany w tym artykule wskaźnik OEE. Zgłaszanie awarii z linii produkcyjnej przebiega szybko i w pełni automatycznie. Co równie ważne CMMS pozwala na szybki i zdalny dostęp do informacji dotyczących danego urządzenia czy maszyny. Równie istotna jest dostępność raportów zdarzeń i awarii, możliwość prześledzenia historii zgłoszeń serwisowych a także podjętych działań. Użytkownicy doceniają możliwość tworzenia harmonogramów prac remontowych i serwisowych oraz automatyczne powiadomienia przypominające o nich. CMMS od OptiMES pozwala realnie zmniejszyć nakłady finansowe ponoszone na infrastrukturę przemysłową. Dzięki niemu zostanie zmniejszona awaryjność i ilość nieplanowanych zdarzeń, koszty napraw ulegną zmniejszeniu a firma osiągnie wyższe zyski. Niewątpliwa zaleta to również redukcja kosztów administracyjnych i elektroniczny obieg dokumentów. Przekonaj się co jeszcze możesz osiągnąć razem z OptiMES. CMMS jest bardzo skutecznym narzędziem, a w połączeniu z pozostałymi modułami może jeszcze więcej. Sprawdź sam!

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.