Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Jak wdrożyć metodę One Piece Flow?

One Piece Flow, czyli przepływ jednej sztuki, to metoda produkcji umożliwiająca m.in. skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, ograniczenie wykorzystywanej powierzchni produkcyjnej oraz ilości zapasów gotowych wyrobów. Korzyści jakie niesie ze sobą wdrożenie One Piece Flow jest znacznie więcej. Na czym dokładnie polega metoda i jak się przygotować do jej wdrożenia?

One Piece Flow – podstawowe założenia

Metoda ta (zwana także metodą przepływu jednej sztuki w gnieździe) jest dość wszechstronna i może być wdrożona wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z mnogością powtarzalnych procesów i operacji. Może ona dotyczyć przepływu w ramach konkretnych stanowisk lub być zaimplementowana w skali makro i usprawnić przepływ w całym przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Przepływ jednej sztuki polega na wytwarzaniu i przekazywaniu półproduktów do kolejnego etapu pojedynczo. Wyrób, po ukończeniu obróbki właściwej dla danego stanowiska przepływa do kolejnego – dzieje się to systematycznie, w określonym tempie i bez przerw. Kluczowym założenie tej metody dotyczy maksymalnego zapasu między stanowiskami/procesami/operacjami, który ma wynosić jeden.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na występowanie pojęcia „gniazdo” w alternatywnej nazwie tej metody. Gniazdo produkcyjne odnosi się do stanowisk pracy i maszyn znajdujących się blisko siebie, które realizują działania dla konkretnych, następujących po sobie etapów produkcji. Jeśli są one zorganizowane zgodnie ze strumieniem wartości danej grupy wyrobów pozwalają na realizację przepływu jednej sztuki.

Jak zorganizować przepływ jednej sztuki?

Na początku należy sprawdzić ile wynosi efektywny czas cyklu pracy maszyny. Jest to nic innego jak suma czasu cyklu maszyny na sztukę (s), czasu załadunku i rozładunku (s) oraz czasu przezbrojenia (s)/liczbę sztuk między przezbrojeniami. Wskaźnik ten powinien stanowić 20% taktu (takt mówi nam, jak często gotowy produkt powinien zjeżdżać z linii, tak by można było zrealizować zlecenia klientów). W sytuacji gdy efektywny czas cyklu pracy będzie wynosił nie więcej niż 80% najniższego taktu operatorzy nie będą czekać na zakończenie cyklu pracy maszyny. Dzięki temu produkty szybciej opuszczają linię produkcyjne a  produkcja zyskuje większą elastyczność i gotowość na momenty zwiększonego popytu.

Warto mieć margines bezpieczeństwa

Może się zdarzyć, że maszyny nie będą zdolne do pracy w takcie z 20% marginesem bezpieczeństwa. Co wtedy? Należy przyjrzeć się sytuacji i wdrożyć odpowiednie działania, takie jak:

 

  • Optymalizacja procesów załadunku i rozładunku,
  • Rozdzielenie zadań wykonywanych przez daną maszynę (wąskie gardło) pomiędzy inne, które będą realizować pojedyncze operacje w sposób równoległy, w krótszym cyklu (kilka małych maszyn do pojedynczych zadań zamiast dużej, wielozadaniowej),

 

    • Korzystanie z rozwiązań technologicznych optymalizujących pracę operatorów – np. wyposażenie maszyn w czujniki i wdrażanie systemów kontroli realizacji produkcji,

 

  • Doposażenie gniada w drugą taką samą maszynę,
  • Stworzenie dwóch gniazd,
  • Automatyczny rozładunek maszyny tam, gdzie operator musi korzystać z obu rąk do manipulacji przedmiotem,

 

  • Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny na tyle, by był on krótszy od czasu taktu.

Korzyści z wdrożenia One Piece Flow

 

Rozwiązanie to niesie wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Wdrożenie przepływu jednej sztuki umożliwia skrócenie czasu cyklu produkcyjnego (nawet do 80%), zmniejszenie o ponad połowę zapasów gotowych wyrobów a także zniwelowanie braków powstających w czasie produkcji. Istotną zaletą jest  też całkowite wyeliminowanie działań, które nie dodają wartości produktowi. Wyższa jakość produktów, większa elastyczność produkcji, zrównoważone obciążenie pracowników i zmniejszenie powierzchni produkcyjnej to kolejne plusy jakie niesie ze One Piece Flow. 

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.