Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Jakie są koszty pośrednie produkcji?

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Jakie są koszty pośrednie produkcji?

Ograniczenie kosztów to jedna ze strategii zwiększania zysków firm produkcyjnych – rzetelna analiza pozwala na zredukowanie technicznych kosztów, np. poprzez wdrożenie nowej, bardziej wydajnej  technologii, lepsze gospodarowanie materiałami oraz dostępnością maszyn itp. Dlatego też każda firma dąży do dokładnego zdefiniowania i analizy ponoszonych kosztów. Jest to niezbędne do celów podatkowych; ma też istotny wpływ na planowanie, wdrażanie i ocenę efektywności przeprowadzonych działań optymalizacyjnych. Koszty produkcji  obejmują wydatki, które są związane w sposób bezpośredni z produkowanym wyrobem a także takie, które są z nim powiązane pośrednio.W dzisiejszym wpisie  przedstawiamy w pigułce najważniejsze informacje dotyczące kosztów produkcji.

Koszty bezpośrednie i pośrednie produkcji 

Na wydatki produkcyjne składają się zarówno  koszty bezpośrednia produkcji, jak i koszty pośrednie produkcji. Dodatkowo, analizując koszty pośrednie wyodrębnia się stałe koszty pośrednie produkcji oraz koszty zmienne.  W jaki sposób dokonuje się podziału?

Bezpośredni koszt produkcji  – to koszt  bezpośrednio związany z osiąganymi przez firmę przychodami. Zgodnie z definicją zalicza się do niego  “wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia, inne koszty poniesione, które są związane z dostarczeniem produktu do miejsca i stanu, w jakim znajduje się w dniu wyceny”.

Przykłady kosztów bezpośrednich produkcji:

 • materiały do produkcji,
 • wynagrodzenie dla pracowników produkcyjnych,
 • maszyny, urządzenia, narzędzia produkcyjne.

Pośredni koszt produkcji jest rozumiany jako taki, który ponosi firma produkcyjna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jednak nie można go wiązać  bezpośrednio z produkowanym wyrobem. W  jego ramach wyróżnia się koszty stałe i zmienne.

Przykłady kosztów pośrednich produkcji:

 • koszt mediów,
 • wydatki ponoszone na firmowy leasing, najem,
 • reklama, promocja,
 • koszt utrzymania biura i administracji,
 • paliwo,
 • ubezpieczenia
 • szkolenia,
 • koszty magazynowania.

Koszty pośrednie produkcji  – podział

W związku z tym, że ten rodzaj kosztów nie wynika bezpośrednio z dokumentów źródłowych i nie można go przekładać go “1 do 1” na wyrób, do rozliczenia na konkretne wyroby w przyjętym okresie rozliczeniowym używa się kategorii –  tzw. kluczy podziałowych. Koszty pośrednie możemy analizować w ramach poniższych kategorii:

 • koszty wydziałowe (m.in. materiały pomocnicze, wykorzystywane przez wydziały podstawowe, konserwacja, naprawy środków trwałych, amortyzacja np. urządzeń produkcyjnych, koszty paliwa i energii, wynagrodzenia pracowników administracji wydziałów itp).
 • koszty ogólnego zarządu (koszty administracyjno-gospodarcze tj. wynagrodzenia zarządu, podróże służbowe, koszty biurowe a także koszty ogólnoprodukcyjne np,  koszty utrzymania obiektów np. magazynów, straż przemysłowa),
 • koszty sprzedaży (koszty opakowań używanych do  zabezpieczenia towaru podczas transportu, koszty załadunku i wyładunku, ubezpieczeń, reklamy, uczestnictwa w targach  itp,
 • koszty zakupu (a w ich ramach opłaty przewoźników, spedytorów, ubezpieczenia towarów podczas transportu itp.). (E.Nowak 2016, T. Naumiuk, 2012).

Stałe koszty  pośrednie produkcji  są niezależne od wielkości produkcji, liczby partii czy  czasu pracy urządzeń np.  koszty amortyzacji, koszty zarządu itp. Zmienne koszty   są  natomiast uzależnione od wymienionych powyżej czynników.

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.