Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Kontrola jakości w firmie produkcyjnej – poznaj korzyści

Weryfikacja jakości to nieodzowny element działania każdej firmy- stała kontrola jakości w procesie produkcyjnym pozwala dostarczać wyroby  wolne od wad, bezpieczne i  spełniające oczekiwania klientów. Jednocześnie obserwujemy pewien paradoks – dzisiejszy konsument oczekuje dobrej jakości produktu, gotowego „na wczoraj” i za możliwie najniższa cenę. Producent natomiast, mając na uwagę konieczność ograniczania kosztów, dąży do wyprodukowania wyrobu o akceptowalnej jakości – zwykle oznacza  to zastosowanie gorszej jakości materiałów czy mniejszą ilość kontroli i testów. Jak pogodzić te sprzeczne dążenia i jakie korzyści dla firmy produkcyjnej niesie ciągły nadzór jakości?  O tym poniżej.

Czy lepsza kontrola jakości produkcji oznacza wyższe koszty?

Rynek zawsze wymaga optymalizacji kosztów. W rozumieniu, które było dominujące jeszcze kilkanaście lat temu, cięcie kosztów oznaczało zwalnianie ludzi eksploatowanie ograniczonej liczebnie kadry. Popularne było też rezygnowanie ze szkoleń czy benefitów dla pracowników oraz kupowanie niskobudżetowych surowców i półfabrykatów. Wtedy rzeczywiście przekładało się to na niższą jakość wyrobów.

Dzisiaj doskonale wiemy już, że wszystkie te pomysły przynoszą pozorną oszczędność. W dłuższej perspektywie  ograniczona w ten sposób jakość jest  źródłem poważnych kosztów. Wynikają one z małej wydajności pracowników, strat materiałów, zmniejszenia zadowolenia klienta i spadku sprzedaży. Poza tym, bardzo często jakość produktów ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem  użytkowników– tak więc jest to bardzo ważny temat, którego nie wolno bagatelizować.

Obecnie coraz więcej firm dostrzega konieczność podnoszenia jakości produktów, jednak w sposób optymalny zarówno dla klienta jak i dla realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa.  Wyższa jakość wcale nie musi oznaczać wyższych kosztów. Warto podejść do tematu w ujęciu całościowym i traktować system kontroli jakości w zakładzie produkcyjnym nie tylko jako ustalone procesy weryfikacji partii.

Wdrażając nową strategią należy uwzględnić :

 • odpowiednie zarządzanie kadrą – w tym  obciążeniem stanowisk i ilością nadgodzin (co powoduje przemęczenie i większe ryzyko popełnienia błędów),
 • organizowanie szkoleń, aby budować  kompetencje, świadomość i zaangażowanie w działania (co ogranicza  koszty związane zarówno  z rotacją  pracowników jak i  błędami),
 • wyposażenie firmy w  nowoczesne narzędzia i systemy ułatwiające kontrolę jakości w produkcji oraz zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Kontrola jakości w produkcji – korzyści

 • wzrost świadomości pracowników – wprowadzenie systemu kontroli jakości w firmie powoduje, że pracownicy zaczynają lepiej rozumieć znaczenie  pilnowania jakości oraz wpływ własnych działań na procesy, co jest bardzo pomocne w osiągnięciu pożądanego poziomu jakości produktu,
 • zadowolenie konsumentów – odbiorcy końcowi odczuwają wyższą satysfakcję i chętniej polecają  produkty dobrej jakości oraz stają się lojalnymi klientami,
 • obniżenie kosztów produkcji – skuteczna weryfikacja produktów oraz kontrola procesów produkcyjnych i operacji sprawia, że koszty produkcji znacząco zmniejszają się (zarówno w wyniku mniejszej ilości zmarnowanego surowca, materiału, wykrywania defektów na zbyt późnych etapach czy wycofywania produktu z rynku),
 • optymalne gospodarowanie zasobami – system kontroli jakości w firmie zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów, minimalizując w ten sposób marnotrawstwo i nieefektywność,
 • obniżenie kosztów inspekcji i audytów,
 • wartość firmy w oczach klienta – produkcja wyrobów lepszej jakości i zaspokajanie potrzeb klientów poprawia wizerunek firmy  i wzrost renomy przedsiębiorstwa w oczach klienta,
 • wyższe morale pracowników-  skuteczny system kontroli jakości jest pomocny w podnoszeniu morale pracowników, którzy czują, że firma prezentuje wysokie standardy i jest wiarygodna,
 • ulepszone techniki i metody produkcji –  stały nadzór, obejmujący  dane techniczne i inżynieryjne dla produktów i procesów produkcyjnych, pozwala wypracować  ulepszone metody działania oraz nowe prototypy produktów,
 • skuteczna reklama –  wysoka jakość ułatwia zdobycie zaufanie klienta i jest istotną przewagą konkurencyjną, w oparciu o którą można budować skuteczny przekaz reklamowy,
 • ułatwia ustalanie cen – kontrola jakości standaryzuje procesy, zapewnia identyczność produktów i przewidywalny poziom kosztów produkcji,
 • poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności – dzięki przetestowaniu  produktów i  ograniczonym do min. wycofywaniem niezgodnych partii,
 • wyższa sprzedaż – produkcja wysokiej jakości wyrobów przyciąga większą liczbę klientów, zwiększając w ten sposób sprzedaż. Jest to bardzo pomocne w utrzymaniu istniejącego popytu i dalszej ekspansji rynkowej. Kontrola jakości jest potężnym instrumentem, za pomocą którego można rozszerzyć rynki  – zarówno w kraju  jak i za granicą.

Kontrola jakości w zakładzie produkcyjnym – jakie narzędzia?

W procesie kontroli jakości wykorzystywana jest najczęściej:

 • statystyczna kontrola procesu (SPC)  – jest to monitoring jakości i śledzenie metryk produkcji. Przyspiesza i ułatwia kontrolerom jakości  lokalizowanie problemów i rozwiązywanie ich,  zanim  gotowy wyrób opuści fabrykę,
 • Six Sigma –  jest to koncepcja stałego doskonalenia organizacji, która pozwala na ciągłe obniżanie kosztów w wyniku ograniczania wydatków wynikających ze złej jakości produktów. Zakłada ona  monitorowanie i kontrolę, w celu zapobiegania/usuwania różnego rodzaju niezgodności w procesach wytwarzania oraz w samym produkcie końcowym.
  Zgodnie z filozofią odchudzania produkcji, wdrażając TPM, Kaizen czy 5S firmy produkcyjne są w stanie ograniczyć występowanie wad i usterek do minimum.

Jak wdrożyć kontrolę jakości w produkcji?

Przede wszystkim należy zacząć od analizy obecnego stanu i najczęściej występujących problemów. Następnie  stworzyć  dokumentację, która będzie uwzględniać kwestie tj:

 • zdefiniowanie norm jakości dla każdego produktu,
 • wybór metody kontroli jakości,
 • określenie liczby produktów/partii,  które zostaną przetestowane,
 • szkolenie pracowników w zakresie kontroli,
 • tworzenie systemu komunikacji do zgłaszania wad i potencjalnych problemów.

Następnie należy utworzyć procedury postępowania z wadami, określające m.in.:

 •  czy partie zostaną odrzucone w przypadku znalezienia wadliwych przedmiotów,
 •  czy będą dalsze badania i potencjalne prace naprawcze,
 •  czy produkcja zostanie wstrzymana, aby zapewnić, że nie powstanie więcej wadliwych produktów,
 •  w jaki sposób będą obsługiwane nowe wersje produktów,
 •  jak będzie wyglądał optymalny scenariusz wycofania produktu z rynku (sposób śledzenia partii).

System OptiMES a kontrola jakości w zakładzie produkcyjnym

System OptiMES to kompleksowy program do zarządzania produkcją. Moduł MES  odpowiedzialny za realizację, kontrolę i rozliczanie produkcji ułatwia pracę i zwiększa wydajność na wielu polach, także w zakresie kontroli jakości. Kontrolerzy dostają automatyczne powiadomienia o nowych sztukach/ partiach wyrobów do skontrolowania. Na podstawie efektów weryfikacji pracownik otrzymuje zlecenie naprawy wadliwych egzemplarzy lub  dostaje premię za zerową brakowość. W systemie szybko odnajdziesz i wydrukujesz karty a w razie potrzeby wygodnie dostosujesz słowniki (np. powodów odrzuceń). OptiMES daje możliwość intuicyjnego załączania zdjęć czy rysunków dokumentujących kontrolę –  z dowolnego urządzenia pomiarowego lub urządzenia z funkcją robienia zdjęć. OptiMES pozwala na zdefiniowanie operacji kontroli jakości  oraz  parametrów w kontekście powodów i zasięgu występowania. Ułatwia to obserwację wykonania operacji i raportowanie wyników kontroli.System zapewnia też pełną śledzalność produktów i wszystkie niezbędne informacje, które są niezwykle pomocne zarówno w sytuacjach audytu a także konieczności wycofania partii.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach oprogramowania OptiMES w zakresie kontroli jakości i zarządzania produkcją skontaktuj się z nami!

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.