Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Kontrola jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wysoka jakość wyrobu – to obok ceny – jeden z istotniejszych czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów. Zorganizowanie produkcji w taki sposób, aby osiągnąć cele jakościowe oraz przychodowo- kosztowe nie należy do prostych zadań. Jak zaplanować proces kontroli jakości, aby był on efektywny i generował oszczędności na produkcji ? O tym poniżej.

Rola kontroli jakości

Dzisiejsza kontrola jakości, realizowana z pomocą nowoczesnych systemów do zarządzania produkcją, pozwala na stałe monitorowanie i analizę procesów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko osiąganie lepszej jakości wyrobów, ale także zapewnienie ciągłości procesów kontroli jakości, ograniczenie błędów i szybsze wykrywanie usterek. Dobrze zaplanowana kontrola jakości daje pewność, że gotowy wyrób spełnia oczekiwania klienta, buduje pozytywny wizerunek naszej marki i przywiązanie klienta. Ograniczenie ilości wadliwych partii oraz pojedynczych produktów ma także istotny wpływ na ograniczenie kosztów związanych ze stratami materiałowymi, procesem wycofywania wadliwych wyrobów z rynku a także stratami wynikającymi z przestojów linii. Oszczędności z tego tytułu to znaczące zasilenie budżetu firmy – szczególnie, w przypadku wieloetapowego procesu wytwarzania, gdzie wada były wykrywana do tej pory na końcowych etapach jak również gdy do produkcji wykorzystywane są drogie surowce.

Systemy do zarządzania kontrolą jakości

Dostępne na rynku oprogramowanie do zarządzania produkcją pozwala na dużą swobodę w wyborze narzędzia odpowiedniego do profilu i skali działalności przedsiębiorstwa. Nowoczesne systemy dedykowane produkcji są kompleksowe i zawierają moduły wspierające wszystkie kluczowe obszary działania, w tym również kontrolę jakości.

System OptiMES jest elastycznym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie firmą produkcyjną na wielu polach i znacząco usprawnia procesy kontroli jakości. Narzędzie wyposażone jest w intuicyjny panel meldunkowy, z poziomu którego można śledzić całą drogę półproduktów i wyrobów, co ułatwia zachowanie zgodności z normami i wymogami. Automatyczne powiadomienia o kolejnych sztukach/partiach do kontroli trafiają bezpośrednio do kontrolerów. Wyniki kontroli są na bieżąco odnotowywane w systemie i na ich podstawie generowany jest adekwatny plan działania względem każdego pracownika, np. poprawa wadliwej sztuki czy przypisanie premii za zerową brakowość w danym okresie rozliczeniowym. OptiMES pozwala na szybki dostęp i drukowanie kart braków a także załączanie zdjęć i innych dokumentów związanych z procesami kontroli – zarówno tych z telefonu jak i generowanych przez urządzenia pomiarowe.

Raporty generowane przez system dostarczają konkretnych informacji o wąskich gardłach i krytycznych momentach procesu produkcyjnego, które wymagają szczególnej uwagi z perspektywy kontroli jakości. Kontrolerzy zyskują dane nt. procesów, które są największym zagrożeniem dla stabilności produkcji i generują najwięcej strat. Informacje te pozwalają zarówno na zaplanowanie skutecznych działań optymalizujących procesy jak i na dokładniejsze kalkulacje kosztów produkcji.
Wnikliwa analiza raportów nt. usterek i błędów jakościowych ułatwia wybór dostawców i surowców do produkcji jak również wzbogaca o cenną wiedzę z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. Dzieje się to w wyniku unaocznienia np. regularnej wadliwość wyrobu wytworzonego na bazie surowca od konkretnego dostawcy czy wybrakowanego produktu powstającego z udziałem określonego pracownika na danym stanowisku.

Kontrola jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest bardzo ważna – zarówno z perspektywy spełniania coraz bardziej restrykcyjnych norm,wymagań klienta a także ze względu na jej wpływ na obniżenie kosztów produkcji. System do kontroli jakości to podstawa- jego dopełnieniem powinny być działania związane ze szkoleniem kadry oraz prace utrzymaniowe gwarantujące dobry stan techniczny parku maszynowego. Więcej informacji o tym jak optymalnie zorganizować procesy kontroli jakości w Twojej firmie uzyskasz od doradcy OptiMES. Już teraz sprawdź w jaki sposób możesz zwiększyć dochody i usprawnić codzienną pracę w Twoim przedsiębiorstwie.

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.