Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją

Monitorowanie produkcji w toku

Autor: Michał Gwizdała, Inżynier Wdrożeń OptiMES

Produkcja to żywy organizm, dynamika, która rzadko pozwala na uzyskanie kluczowych z punktu widzenia osoby zarządzającej produkcją informacji.
Chcesz wiedzieć na jakim etapie jest Twoje zlecenie produkcyjne?
Potrzebujesz przygotować raport ukazujący, ile jest warta Twoja produkcja w toku?

Za każdym razem zastanawiasz się, czy realizacja Twojej produkcji odbędzie się terminowo? Masz obawy czy realizacja produkcji jest zagrożona? Nie wiesz, czy wystarczy surowca do produkcji albo zużycie surowca jest zbyt duże?
Pragniesz uzyskać rzetelne informacje, co, gdzie, ile, za ile i w jakim czasie zostanie wyprodukowane?

Mam dla Ciebie świetną wiadomość!
Dziś, w tym artykule zdradzę kilka informacji w jaki sposób można monitorować produkcję w toku za pomocą oprogramowania OptiMES.
Jest to narzędzie, pozwalające uzyskać informacje, których potrzebujesz, a to wszystko w czasie rzeczywistym! OptiMES pozwoli Ci lepiej zarządzać i reagować na nieustanne zmiany.

Sprawdź OptiMES przez 14 dni całkowicie za darmo!

Poniższe widoki, zakładki, raporty pozwolą śledzić produkcję w toku:

  • Widok “Trwające zadania” pozwala w czasie rzeczywistym śledzić postęp aktualnie pobranych prac przez pracowników produkcyjnych. Jest odzwierciedleniem meldunków produkcyjnych składanych przez pracowników za pomocą panelu meldunkowego. Dowiemy się kto (jaki pracownik), na jakim Stanowisku Pracy, Maszynie czy Gnieździe produkcyjnym wykonuje operację skorelowaną z Zamówieniem od klienta. Dodatkowo pokazujemy numer oraz nazwę wykonywanej operacji produkcyjnej. Widok pokazuje jaki produkt jest wykonywany w zleceniu produkcyjnym, planowaną ilość kontra wykonaną, a także zaraportowaną ilość. Widzimy również czas planowany na wykonanie operacji, czas wykorzystany oraz pozostały czas na wykonanie operacji. Dzięki temu w czasie rzeczywistym mamy możliwość zareagować, jeśli zadanie wykonywane przez pracownika jest opóźnione, czy czas zbliża się ku końcowi, a procent zaawansowania prac jest zbyt niski.

  • Widok “Hala” wyświetlający w czasie rzeczywistym aktualnie pobrane prace na danym Stanowisku Pracy, Maszynie czy Gnieździe produkcyjnym. Odzwierciedlamy w ten sposób meldunki produkcyjne składane przez pracowników produkcyjnych używających panelu meldunkowego. Informacje są podane w przyjemnej formie kafelków zawierających informacje: Nazwa Stanowiska Pracy, Maszyny czy Gniazda produkcyjnego, imię oraz nazwisko operatora, numer zlecenia produkcyjnego, nazwa produkowanego wyrobu, nazwę operacji produkcyjnej, ilość wykonaną, ilość zaplanowaną do produkcji, procent zaawansowania prac, planowaną datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia, czas planowany i wykorzystany na wykonanie operacji. Dodatkowo pokazujemy czas opóźnienia wykonania operacji produkcyjnej.

  • Lista wszystkich zleceń produkcyjnych w formie tabelarycznej pokazuje postęp, czyli procent zaawansowania prac. Informacje te są skorelowane z indeksem zlecenia produkcyjnego, nazwą produktu czy półproduktu produkowanego, datą rozpoczęcia i zakończenia wynikającą z planu produkcyjnego. Termin klienta oraz produkcji są kluczowe przy ocenie, czy terminowość nie jest zagrożona.

  • Raport “Rozliczenie czasu produkcji” pozwoli zebrać cenne informacje dotyczące czasu wykorzystanego na wykonanie operacji produkcyjnych przez pracowników produkcyjnych w kontrze czasów planowanych. Raport zawiera kluczowe informacje: numer Zamówienia, Zlecenia produkcyjnego, produkowany wyrób, nazwę Stanowiska Pracy, nazwę Operacji produkcyjnej, wykonaną oraz planowaną ilość, imię i nazwisko pracownika, czas planowany oraz całkowity oraz wiele innych danych pozwalających kontrolować produkcję nie tylko w toku, ale również zakończoną.

  • Raport “Rozliczenie zużytego materiału” pozwala na bieżąco śledzić, czy wykorzystanie surowców użytych do produkcji jest na odpowiednim poziomie. Raport ukazuje zużytą ilość surowców w kontrze do ilości planowanej.

  • Plan operacyjny – kontrola wizualna jest najlepszą formą kontroli, jeden obraz tysiąc słów. Za sprawą multimedialnego diagramu Gantta ukazującego operacje produkcyjne zaplanowane na Stanowiskach Pracy, Maszynach czy Gniazdach produkcyjnych wraz z czasem trwania, możemy podejrzeć na jakim poziomie jest realizacja, gdyż poszczególne operacje kolorowane są na zielono tylko jeśli realizacja jest wykonana w zaplanowanym czasie. Jeśli realizacja jest opóźniona, postęp danej operacji zostanie zakreślony na czerwono, co oznacza nic innego, jak potrzebę zareagowania. Harmonogram (plan produkcyjny) można przeglądać w perspektywie godzinowej, dziennej, tygodniowej, kwartalnej oraz letniej. Dodatkowym atutem jest wizualizacja przestojów w pracy spowodowanych awariami. Diagram obsługujemy za pomocą myszki oraz skrótów klawiaturowych pozwalających na dodatkowe akcje.

  • Plan zamówień – podobnie jak w planie operacyjnym posługujemy się multimedialnym diagramem Gantta obsługiwanym za pomocą myszki. Służy wizualizacji obłożenia pracy Zamówieniami istniejącymi w systemie wraz z postępem i opóźnieniami na podstawie meldunków produkcyjnych składanych przez pracowników produkcyjnych.
To wszystko, a nawet więcej otrzymasz zamawiając OptiMES już dzisiaj!
Ps. Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją systemu OptiMES pod linkiem:
Dokumentacja OptiMES
Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.