Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Podnoszenie wskaźnika OEE dzięki wdrożeniu systemu CMMS

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Podnoszenie wskaźnika OEE dzięki wdrożeniu systemu CMMS

CMMS

Podnoszenie wskaźnika OEE dzięki wdrożeniu systemu CMMS

Raporty branżowe pokazują, że czołowi zagraniczni producenci szacują efektywność swoich maszyn na poziomie 90%, podczas gdy przeciętny wytwórca ocenia ją na poziomie ok. 84%. W polskich warunkach rynkowych ten stosunek procentowy jest także podobny. Jak widać, wskaźnik ten realnie decyduje o przewadze rynkowej, zatem warto mu się bliżej przyjrzeć. Overall Equipment Effectiveness (OEE) – całkowita efektywność wyposażenia – jest wykorzystywany przez firmy produkcyjne, aby określić wydajność produkcji. Jak oblicza się OEE i przy użyciu jakich narzędzi można podnieść ten wskaźnik?

Wskaźnik OEE

OEE jest niezbędny do tego, aby przedsiębiorstwa produkcyjne działały zgodnie z systemem Total Productive Maintenance (TPM), który wspomaga utrzymanie najwyższej sprawności maszyn i ułatwia identyfikowanie możliwości poprawy wydajności maszyn. Idea kryjąca się za popularnością tego wskaźnika to chęć posiadania jednej, konkretnej liczby jako wyznacznika, który można porównywać by uczynić próby optymalizacji mierzalnymi. Wskaźnik OEE pokazuje w jakim stopniu firma wykorzystała moce produkcyjne i zależy od trzech czynników:

  • dostępności – czyli stosunku czasu, jaki zaplanowano na wykonanie zadania do czasu, który realnie można przeznaczyć na to zadanie. Na obniżenie dostępności mogą mieć wpływ różnego rodzaju awarie a także – w zależności od przyjętej metody -przezbrojenia maszyn;

  • wykorzystania – stosunku dostępnego czasu do czasu, w którym rzeczywiście działa maszyna. Znając parametry działania maszyn, zakładamy, że produkuje w określonym czasie określoną ilość produktów. Wskaźnik ten weryfikuje te założenia i pokazuje czy są one prawdą czy np. doszło do utraty prędkości wykonania operacji;

  • jakości – czyli stosunku liczbowego wyprodukowanych dobrze produktów względem wadliwych wyrobów.

Wskaźnik ten wylicza się mnożąc trzy powyższe czynniki. Należy oczywiście uwzględnić w obliczeniach całkowity czas produkcji – czas, w którym wykonujemy daną pracę oraz czas operacyjny – czas zaplanowany na wykonanie pracy.

Oddziaływanie na OEE za pomocą systemu CMMS

CMMS to system komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu dedykowany zakładom produkcyjnym. W jego skład wchodzą moduły umożliwiające zarządzanie zleceniami pracy oraz zgłaszaniem usterek i awarii, zarządzaniem środkami trwałymi, magazynem części i monitorowaniem kosztów a także harmonogramowaniem prac konserwacyjnych i zadań. 

Właściwie dobrany i wdrożony system CMMS może mieć znaczący wpływ na zwiększenie dostępności i wydajności sprzętu a także przekładać się w dalszej kolejności na końcową jakość wyrobów. CMMS pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów a gdy wystąpią skrócić czas ich trwania. Ponadto minimalizuje czas przeznaczany na naprawy.

Inne korzyści  wynikające z wdrożenia CMMS

 System CMMS zmniejsza łączne koszty napraw, ponieważ bardzo często niewłaściwie działająca część powoduje uszkodzenia kolejnych – wczesne wykrywanie minimalizuje to ryzyko. Co więcej, redukuje zasoby magazynowe części zamiennych, ułatwia efektywne zarządzanie pracownikami utrzymania ruchu a także redukuje koszty administracyjne.

Moduł CMMS od OptiMES jest łatwy w obsłudze i zawiera wszystkie niezbędna funkcjonalności. Oprócz podnoszenia dostępności zasobów, pozwala zmniejszyć ilość awarii, przypomina o przeglądach i planowanych serwisach a także umożliwia bieżące śledzenie odczytów z maszyn. Oczywiście jest dostępny w ramach mobilnego panelu, dzięki czemu masz dostęp do wszystkich informacji z tabletu lub smartfona. Z OptiMES masz zawsze wgląd do dokumentów, historii napraw, planowych serwisów oraz raportów zdarzeń i napraw. Operatorzy w przeciągu chwili zgłaszają zdarzenia a kierownictwo otrzymuje kompletny plan działań przygotowany przez system – oczywiście zgodnie z określonymi wytycznymi. Sprawdź co jeszcze możesz usprawnić z OptiMES.

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.