Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Znaczenie półfabrykatów w procesie produkcyjnym

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Znaczenie półfabrykatów w procesie produkcyjnym

Proces produkcyjny powszechnie rozumiany jest jako całokształt działań zmierzających do przekształcenia materiałów wyjściowych i surowców w wyroby gotowe. Dlatego w jego skład wchodzą między innymi prace w obszarze zaopatrzenia materiałowego, czyli surowców, zaopatrzenie w nośniki energii, działalność administracyjno-biurowa, i inne. Wszystkie te aktywności coraz częściej są opierane na odpowiednio dobranych systemach komputerowych. Dotyczy to przede wszystkim planowania i zarządzania produkcją, a w szczególności kompleksowo rozumianego procesu technologicznego. Proces produkcyjny jest natomiast fragmentem szerzej pojętego procesu składającego się kilku etapów działania. W niniejszym artykule piszemy, czym są i gdzie w całym procesie produkcyjnym spotkać półfabrykaty, oraz przede wszystkim jaka jest ich rola.

Półfabrykat – istotna część produktu końcowego

Celem wszystkich czynności podejmowanych w trakcie procesu produkcyjnego jest wypuszczenie na rynek gotowego produktu z wykorzystaniem materiałów, półproduktów, części lub zespołów. W procesie obróbki półproduktu usuwa się tak zwany naddatek, czyli warstwę materiału skrawanego z półfabrykatu w celu uzyskania powierzchni przedmiotu o oczekiwanych parametrach jakościowych. Stopień obróbki – oczekiwanej, jako precyzyjnej i nie przynoszącej strat materiału – zależy od wymagań konstruktora dotyczących dokładności wykonania i chropowatości powierzchni. Musi on uwzględnić przede wszystkim takie dane, jak: charakterystyka geometryczno-technologiczna gotowego przedmiotu, program produkcyjny wyrobu oraz program produkcyjny konkretnej części wyrobu końcowego.

Żaden proces technologiczny nie może zostać opracowany bez projektu półproduktu, czyli właśnie półfabrykatu – wyrobu nieskończonego, przeznaczonego do odsprzedaży lub do dalszego przerobu. Zadaniem konstruktora jest dobór materiału dostosowanego do planowanej konstrukcji, a także wymagań ekonomicznych i technologicznych. Ważną wskazówką jest dla niego również wielkość produkcji. W produkcji jednostkowej półfabrykaty mogą powstawać w dowolny sposób uwzględniający koszt oraz specyfikę  surowców, a w efekcie także ekonomiczność całego procesu produkcyjnego. W przypadku składników aluminiowych wykorzystywane są strukturalne kleje, a w przypadku komponentów stalowych odznaczających się zróżnicowanymi gabarytami stosuje się metodę spawania.

Rodzaje półfabrykatów

Wykonując projekt konstruktor określa typ technologiczny przedmiotu, typ półfabrykatu, naddatki dla stopni obróbki powierzchni przedmiotu, a także kształt geometryczny i wymiary półfabrykatu. Typ półproduktu, czyli jego postać oraz metoda jego wykonania mają bardzo istotne znaczenie. Wszystkie niezbędne szczegóły powinien wykazać rysunek wykonawczy. Dzięki programom komputerowym można precyzyjnie dobrać i obliczyć naddatki na obróbkę skrawaniem dla przedmiotów należących do typu technologicznego. Dobór właściwego półfabrykatu ma podstawowe znaczenie technologiczne, a jego rodzaj zależy między innymi od wielkości produkcji. W produkcji seryjnej wykorzystuje się między innymi odlewy i skuwki, podczas gdy w produkcji jednostkowej istotna rola przypada półfabrykatom spawanym i klejonym. W produkcji stosuje się cięcie laserem lub wodą, a także druk 3D.

Najbardziej ogólna klasyfikacja uwzględnia wśród półproduktów:
materiały hutnicze, odlewy, odkuwki i wykroje, a także tworzywa sztuczne.

W wyniku obróbki plastycznej na gorąco powstają między innymi takie półwyroby jak:

– pręty walcowane o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym i sześciokątnym;
– blachy, rury, kształtowniki  (kątowniki, ceowniki, teowniki; wyroby ciągnione).

Innym liczącym się materiałem wejściowym – zwłaszcza w produkcji seryjnej – są: odlewy w formach piaskowych z formowaniem ręcznym, odlewy w formach piaskowych z formowaniem maszynowym, odlewy kokilowe, odlewy otrzymywane metodą odśrodkową i odlewy otrzymywane metodą traconego wosku.

Istotną częścią produktu technologicznego są jednak także półprodukty powstałe z tworzyw sztucznych, a zatem wykroje, elementy wytworzone metodą obróbki plastycznej na zimno. Można wśród nich wymienić  wykroje i wytłoczki, a także półfabrykaty wytworzone za pomocą metalurgii proszków metalowych, metalowo-ceramicznych i tworzyw sztucznych, czyli kształtki i wypraski. W budowie maszyn wykorzystuje się również odkuwki swobodne charakterystyczne dla produkcji jednostkowej – wały, kostki, krążki, płyty, tarcze, tuleje, cylindry, a także odkuwki odsadzone oraz matrycowe (foremnikowe) charakterystyczne dla produkcji seryjnych, w szczególności w produkcji masowej. W produkcji jednostkowej wykorzystuje się półwyroby spawane, zgrzewane i lutowane. W produkcji masowej przydatne są odkuwki i odlewy.

Z powyższego wynika, że półfabrykaty występują właściwie w każdym rodzaju produkcji. Dla nas, jak zawsze, kluczową kwestią jest optymalna organizacja produkcji, która zaowocuje produkcją maksymalnej ilości jak najwyższej jakości półfabrykatów, będących bazą dla finalnego produktu.

Wszystkim zainteresowanym głębszym poznaniem tematu polecamy kontakt z Syneo.pl Jako firma z wieloletnim doświadczeniem i specjalizacją w automatyzacji procesów produkcyjnych, świadczy usługi z zakresu optymalizacji produkcji. Istotną jej częścią jest właśnie efektywne wykorzystywanie półfabrykatu. Syneo.pl zapewnia profesjonalną opiekę, udziela dwuletniej gwarancji na proponowane usługi, zabezpiecza szeroko rozumianą pomoc techniczną. Co więcej umożliwia bezpłatne sprawdzenie możliwości swojego systemu MES – już docenionego przez licznych klientów. 

 

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.