Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU – PREDICTIVE MAINTENANCE

  • Home
  • /
  • Blog
  • /
  • PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU – PREDICTIVE MAINTENANCE

Infrastruktura techniczna w przedsiębiorstwach produkcyjnych wymaga odpowiedniej strategii utrzymania ruchu, oczywiście po to, by produkcja mogła pracować w sposób ciągły i wydajny. Co działa najlepiej? Zdania są podzielone. Jednak fakt, że pojawiają się nowe podejścia do metod utrzymania ruchu świadczy o tym, iż sporo jest w tej dziedzinie do zrobienia. W dzisiejszym poście zgłębiamy temat predictive maintenance.

Koncepcje utrzymania ruchu

Predykcyjne utrzymanie ruchu, czyli predictive maintenance, jest koncepcją organizacji działań utrzymania ruchu. Wypiera z rynku metody run to failure (reaktywne) i prewencyjne, które opierają się kolejno na reagowaniu dopiero po wystąpieniu awarii lub działaniu zgodnie z przyjętymi harmonogramami serwisów i napraw. Podejście predykcyjnego utrzymania ruchu wyraża się w idei działań indywidualnych, precyzyjnie dostosowanych do bieżącego stanu maszyn i ich potrzeb.

Podstawowym jego założeniem jest wyeliminowanie awarii i optymalna organizacja prac utrzymania ruchu, bazująca na badaniach stanu technicznego parku maszynowego. Możemy uprościć to założenie do stwierdzenia, że lepiej zapobiegać awariom niż usuwać ich skutki. Dlatego znalezienie sposobu na prognozowanie zużycia maszyn i potencjalnych awarii jest sposobem bardzo opłacalnym. Predictive maintenance to aktualnie najbardziej zaawansowana metoda optymalizacji pracy maszyn, wykorzystywana przez firmy na całym świecie.

Jak działa predykcyjne utrzymanie ruchu?

Wymaga systematyczności, ponieważ wiarygodna ocena kondycji maszyn powinna opierać się na rzetelnej obserwacji, gromadzeniu informacji o parametrach i działaniu maszyn, a także na analizie zebranych danych i obserwacji. Wszystkie te działania zwiększają prawdopodobieństwo skutecznego zapobiegania awariom, które można przewidzieć właśnie na podstawie obserwacji.

Zbieranie informacji wiąże się z koniecznością wypracowania odpowiednich metod i doboru skutecznych narzędzi.
Najczęściej wykorzystywane w predykcyjnym utrzymaniu ruchu są:

Obserwacja wykonywana przez pracowników – opierająca się na ich wiedzy i doświadczeniu, najlepsi potrafią na podstawie słuchu, wzroku czy węchu wyłapać alarmujące objawy w działaniu maszyn;
Pomiary i testy z wykorzystaniem zewnętrznej aparatury – zaliczają się do nich wszelkie pomiary (np. temperatury, ciśnienia, wibracji) wykonywane za pomocą specjalistycznych mierników, itp.;
Monitoring automatyczny – oparty na czujnikach i modułach kontrolno-pomiarowych, które zbierają bezpośrednie informacje o maszynach;
Specjalistyczne oprogramowanie – systemy informatyczne, czyli zaawansowane narzędzia wspomagające utrzymanie ruchu – przede wszystkim systemy MES czy CMMS.

Korzyści, czyli czy predykcyjne utrzymanie ruchu jest opłacalne?

Najważniejszą korzyścią wynikająca z zastosowania predykcyjnego utrzymania ruchu jest skuteczne przeciwdziałanie przestojom, przerwom w pracy produkcji. Właśnie nieplanowane przestoje i awarie maszyn generują większość strat w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, dlatego ich wyeliminowanie stanowi świetną bazę do oszczędności i uniknięcia przykrych skutków przestojów. Warto też pamiętać, że najczęściej usunięcie awarii generuje kilkukrotnie wyższe koszty niż zapobieganie sytuacjom awaryjnym.

Predykcyjne utrzymanie ruchu pozwala uniknąć:

Konsekwencji opóźnień w realizacji zleceń, czyli przede wszystkim kosztów kar umownych i osłabienia reputacji firmy;
Utrudnień związanych z koniecznością usunięcia skutków przestoju, czyli np. nadgodzin kadry działu utrzymania ruchu, które na wypadek awarii mogą być przytłaczające;
Strat surowców czy półproduktów, które mogą ulec zniszczeniu w trakcie nagłej awarii;
Zagrożenia wypadkami w pracy, ponieważ awaria bardzo często wpływa na obniżenie bezpieczeństwa przy stanowiskach pracy;
i wiele innych.

Jak zacząć?

Dążymy do sytuacji, w której system informatyczny monitorujący kondycję maszyn, bazując na analizie zebranych danych wysyła do kadry zarządzającej informację o potrzebie podjęcia działań serwisowych. Informacja płynąca z systemu jest na tyle rzeczowa, że uwzględnia nawet sugestie dotyczące zakresu zalecanych czynności. Tak właśnie ma działać predykcyjne utrzymanie ruchu, jednak do pełnej skuteczności potrzebuje odpowiednich narzędzi – i to od wyposażenia produkcji w narzędzia do monitoringu i zbierania danych należy zacząć.

Zdecydowanie kierować się precyzją i skutecznością, a takie warunki zapewniają systemy informatyczne dla firm produkcyjnych, jak OptiMES.

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.