Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Proces planowania produkcji

Planowanie produkcji jest niezbędne, aby przedsiębiorstwo przynosiło zyski. Spowoduje to zmniejszenie generowanych kosztów, zarówno tych dotyczących samego procesu produkcyjnego, jak i zapasów magazynowych oraz dystrybucji. Czym charakteryzuje się planowanie w przedsiębiorstwie i dlaczego jest tak istotne?

Proces planowania to konieczny etap w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwłaszcza jeśli jest to przedsiębiorstwo produkcyjne. Dziś bardzo ważna stała się personalizacja produktu, dlatego firmy muszą być elastyczne i często modyfikować plany, aby dostosować się do oczekiwań klientów i wymagań rynku. Jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwu właściwe planowanie?

a) Skuteczne wykorzystanie możliwości produkcyjnych.

b) Zmniejszenie stanu zapasów magazynowych.

c) Obniżenie kosztów.

d) Zwiększenie zysków.

e) Ograniczenie opóźnień w produkcji.

Plany produkcyjne

Planowanie to nic innego jak projekcja przyszłych działań danego przedsiębiorstwa. Planowanie produkcji określa co, ile oraz kiedy należy produkować w sposób przejrzysty i zrozumiały, aby osiągnąć zamierzone cele. Plany produkcji charakteryzują się różnymi horyzontami czasowymi, przy czym głównie są to plany średnio- i krótkookresowe, choć konieczne jest także opracowanie planu długookresowego, bardziej ogólnego.

Na jakie plany można podzielić proces planowania produkcji?

a) Plan strategiczny – jest to najbardziej ogólny plan, opracowywany na okres około 5 lat przez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa. Określa działania, które przedsiębiorstwo powinno podjąć, aby osiągnąć swoje główne cele, np. dotyczące alokacji zasobów czy innych priorytetów. Plany strategiczne wyznaczają także metody postępowania w przypadku zmieniających się oczekiwań klientów czy innych zmian otoczenia. Ten rodzaj planowania jest jednak obarczony wysokim poziomem ryzyka ze względu na swoją długoterminowość.

b) Plan taktyczny – jest nieco bardziej szczegółowym planem w porównaniu z planem strategicznym. Opracowywany jest na okres około 1 roku. Plany taktyczne muszą być bezwzględnie podporządkowane planom strategicznym, ponieważ określają sposoby wcielania w życia właśnie tych planów ogólnych. Zazwyczaj plany taktyczne są wyznaczane nie przez samo najwyższe kierownictwo, ale nieco niższy szczebel zarządzania. Znajdują się w nich informacje, jak zrealizować konkretne zadania, aby plan strategiczny mógł zostać zrealizowany. W procesie planowania produkcji można wyróżnić takie plany taktyczne jak: plany zasobów materiałowych i produkcyjnych, plany sterowania jakością produktów czy plany utrzymania ruchu i niezawodności urządzeń.

c) Plan operacyjny – dotyczy stosunkowo krótkiego okresu czasu, zazwyczaj wynoszącego miesiąc. Jest wyznaczany przez kadrę niższego i średniego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne można podzielić na jednorazowe oraz ciągłe. Plany jednorazowe są opracowywane w celu zorganizowania działań, które w przyszłości nie będą się powtarzać. Natomiast plany ciągłe, zwane też planami trwałymi, dotyczą działań powtarzających się regularnie. W procesie planowania produkcji można wyróżnić takie plany operacyjne jak: przydzielanie zleceń produkcyjnych, ustalanie kolejności zadań czy korygowanie stanu zapasów.

Strategie planowania produkcji

Plan produkcji ma za zadanie zapewnić równowagę pomiędzy strumieniem popytu a strumieniem podaży. Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji, w której w magazynie znajduje się zbyt dużo towaru, co generuje koszty. Nie dochodzi także do okoliczności, w których klient nie może zakupić danego towaru, ponieważ nie znajduje się w sprzedaży. W przypadku planowania produkcji konieczne jest zatem prognozowanie, odpowiednie plany strategiczne i operacyjne czy harmonogram prac dla poszczególnych stanowisk.

Jakie strategie planowania produkcji wyróżniamy?

a) Strategia nadążania (ang. chase strategy) – produkcja jest zawsze równa sprzedaży, planowane zmiany popytu nie mają znaczenia.

b) Strategia wyrównywania obciążeń (ang. level strategy) – przewiduje się stały poziom produkcji, a zmiany popytu są kompensowane zapasami magazynowymi

Zapraszamy do testów naszego systemu MES!

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.