Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

System MES – czy jest niezbędny?/ Czy system MES pomaga w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej ?

 • Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Wiedza
 • /
 • System MES – czy jest niezbędny?/ Czy system MES pomaga w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej ?

 W dzisiejszym niezwykle dynamicznym środowisku produkcyjnym, aby osiągnąć wydajność i szybko reagować na zapotrzebowanie rynku, firmy produkcyjne potrzebują kompletnych, dokładnych i dostępnych w czasie rzeczywistym danych. System  MES to narzędzie, które dostarcza właśnie takie dane.

 

Manufacturing Execution System (MES)

 Polskim odpowiednikiem powyższej nazwy jest system realizacji produkcji. Rozwiązanie to można najlepiej opisać jako narzędzie do śledzenia transformacji surowców w gotowe produkty. Firmy produkcyjne – niezależnie od branży, wielkości zatrudnienia czy skali działania – muszą proaktywnie monitorować sposób w jaki wykorzystują surowce. Gdy materiały giną, są niszczone lub wykorzystywane w nieoptymalny sposób, zwiększa się całkowity koszt produkcji. Chociaż firmy mogą podjąć  różne kroki w celu promowania bardziej wydajnego wykorzystania surowców, jednym z najbardziej skutecznych jest zastosowanie systemu MES. 

Od strony technicznej, system MES śledzi wszystkie informacje produkcyjne w czasie rzeczywistym, odbierając aktualne dane z robotów, monitorów maszyn i pracowników. Dzięki temu, z jednej strony automatyzuje znaczą część procesów, a z drugiej dostarcza kompletne i wiarygodne informacje, tak aby decydenci mogli podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. 

Ostatecznym celem MES jest poprawa produktywności, jakości wyrobów i ograniczenie strat, poprzez raportowanie w czasie rzeczywistym. Jeśli jest odpowiednio wdrożony, jest bardzo skutecznym narzędziem realizującym te cele i pozwalającym przedsiębiorstwom produkcyjnym na osiągnięcie przewagi rynkowej w swoim segmencie.

 Najistotniejsze obszary, które ulegają optymalizacji poprzez wdrożenie systemu MES to między innymi:

 • Wysyłka i produkcja
  System rejestruje i zarządza przepływem procesu produkcyjnego w postaci zamówień, partii itp. Ponadto utrzymuje także informacje o powiązanych centrach roboczych, komórkach procesowych i personelu.
 • Zarządzanie jakością
  Zapewnia wyniki kontroli jakości w czasie rzeczywistym – zebrane z hali produkcyjnej w celu zidentyfikowania problemów, podjęcia w odpowiednim czasie środków zapobiegawczych i zapewnienia dobrej jakości produktów. W sposób naturalny wykrywanie błędów na wczesnych etapach zmniejsza ogólne koszty związane z marnotrawstwem zasobów (materiałowych, ludzkich i czasowych).
 • Zarządzanie procesami
  Dostarcza mapy procesu produkcyjnego i zapewnia operatorom wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących korekty i usprawnienia operacji wewnątrzprocesowych.
 • Śledzenie produkcji i genealogia
  Wyświetla status procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Status ten obejmuje wszystkie informacje o personelu, zastosowanych materiałach, etapie realizacji itp. Umożliwia to pełne prześledzenie procesów, zapewnia zgodność z normami i odpowiednia jakość wyrobów.
 • Kontrola dokumentów
  Kontroluje rekordy i formularze potrzebne w procesie produkcyjnym. Obejmuje instrukcje produkcji, przepisy, standardowe procedury operacyjne, zapisy partii itp.
 • Analiza wydajności
  Zapewnia raportowanie w czasie rzeczywistym rzeczywistych operacji produkcyjnych, które obejmują wykorzystanie zasobów, dostępność zasobów, czas cyklu, zgodność z harmonogramem i standardami.
 • Planowanie szczegółów operacyjnych
  Daje możliwość sekwencjonowania produkcji w oparciu o priorytety, atrybuty i cechy charakterystyczne. Określa alternatywne i pokrywające się plany produkcji w celu obliczenia czasu załadunku sprzętu.
 • Przydział zasobów i status
  Rejestruje status personelu, który obejmuje czas, frekwencję, śledzenie certyfikacji, przydzielone zadania itp. To w pewien sposób wspiera alokację zasobów dla zapewnienia optymalnych przydziałów.
 • Zarządzanie konserwacją
  Utrzymuje historię przeszłych przestojów komórek procesowych i zarządza ich harmonogramem okresowej konserwacji, aby zapewnić ich nieprzerwaną dostępność do produkcji.

Jak widać, wpływ implementacji systemu MES na bardzo istotne znaczenie na całokształt procesów produkcyjnych oraz finalny wynik finansowy.  Z tej perspektywy MES wydaje się już dzisiaj koniecznością. Co jednak bardzo ważne, nie każdy system daje takie same możliwości a wdrożenia różnych dostawców będą różnić się jakością czy chociażby stylem współpracy z klientem. Jeśli zależy Ci na intuicyjnym i kompleksowym narzędziu oraz profesjonalnej współpracy, opartej na bieżącym kontakcie z wdrożeniowcem, sprawdź system MES od OptiMES.

Masz pytania?
Masz pytania?

Zespół specjalistów OptiMES ma już ponad 14 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Jeżeli masz jakieś pytania napisz do nas! Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu 535 455 855 i adresem mailowym biuro@syneo.pl.

Najnowsze wpisy

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.