Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Zasada Pareto w firmie produkcyjnej

Zasada Pareto w firmie produkcyjnej

Zasada Pareto i jej wykorzystanie w firmie produkcyjnej. Czy możliwe jest, aby zmienić tylko kilka kluczowych czynników, by ogólna wydajność produkcji w przedsiębiorstwie uległa diametralnej poprawie? Istnieje wiele przesłanek teoretycznych, ale także dowodów empirycznych, że rzeczywiście jest to wykonalne. Do osiągnięcia wystarczy zastosowanie zaobserwowanej już pod koniec XIX wieku zasady Pareto – poniższy artykuł wyjaśnia, […]