Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

TPM, czyli czego potrzebuje każda firma – słowo o prewencji.

TPM, czyli czego potrzebuje każda firma – słowo o prewencji.

Prewencyjne utrzymanie ruchu w praktyce Wiele działów technicznych w polskich przedsiębiorstwach nadal działa na reaktywnym sposobie zarządzania awariami, czyli zamiast im zapobiegać, ograniczają się do gaszenia pożarów. Prewencja w wielu firmach jest pomijana ponieważ kojarzy się z wysokimi nakładami finansowymi, wynikającymi z wymiany „jeszcze dobrych” części eksploatacyjnych jak i wdrożeniem kosztownych programów komputerowych. Często również […]