Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Program do zarządzania produkcją w branży narzędziowej

  • Home
  • /
  • Program do zarządzania produkcją w branży narzędziowej

Choć wielu dużych producentów decyduje się na uruchomienie w przedsiębiorstwie własnej narzędziowni, to najtrudniejsze formy wtryskowe nieraz zlecane są podwykonawcom. Mniejsze firmy korzystają z ich wsparcia nawet przy każdym nowym projekcie. Jak pokazuje praktyka, funkcję programu do zarządzania produkcją w branży narzędziowej i systemu zarządzania produkcją dla wtryskarni może pełnić to samo rozwiązanie – OptiMES. Pozwala ono na zwiększenie wydajności, dokładności i opłacalności procesów produkcyjnych. To ważne, ponieważ branża narzędziowa należy do specjalizacji wymagających najwyższej precyzji, a każdy błąd może mieć bardzo poważne (i kosztowne) konsekwencje. Z tego względu sterowanie procesem produkcji w branży narzędziowej warto w jak największym stopniu zautomatyzować, a wszelkie stosowane procedury i technologie poddawać weryfikacji i nieustannemu doskonaleniu. Korzystając z maszynowego systemu zarządzania produkcją w branży narzędziowej można sprawić, że firma będzie pracowała z maksymalną wydajnością, stanie się również odporna na przestoje i awarie.

Zobacz jak działa OptiMES w naszych wideo poradnikach!

W centrum OptiMES znajdują się moduły związane z planowaniem produkcji, jej realizacją, rozliczaniem oraz kontrolą jakości produktów. W firmach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych te same funkcjonalności tworzą także użyteczny system zarządzania produkcją dla wtryskarni. Można zatem zarządzać wszystkimi ważnymi procesami z tego samego systemu, obejmującego zarówno narzędziownię, jak i linie technologiczne z wtryskarkami. Moduł planowania produkcji umożliwia nie tylko szybkie wprowadzanie do harmonogramu napływających zamówień, ale także przeprowadzanie symulacji. Program do zarządzania produkcją w branży narzędziowej jest nieoceniony, gdy plan pracy wymaga szybkiej modyfikacji np. ze względu na awarię albo absencję pracowników. Natomiast dzięki symulacjom What-If można odpowiednio wcześniej zidentyfikować wąskie gardła, które stanowią największe ryzyko dla ciągłości procesów produkcyjnych. Na wypadek trudności przygotowuje się odpowiednie scenariusze. Do informatycznego systemu zarządzania produkcją w branży narzędziowej wprowadza się również – w postaci podręcznych szablonów – wszystkie operacje i całe procesy technologiczne.

OptiMES stanowi niezwykle skuteczne narzędzie dla osób nadzorujących produkcję. Mogą one na bieżąco monitorować maszyny i urządzenia. Dostęp do danych możliwy jest nie tylko za pośrednictwem komputera stacjonarnego, ale także z poziomu urządzeń mobilnych. Dzięki temu maszynowy system zarządzania produkcją w branży narzędziowej elastycznie dopasowuje się do trybu pracy użytkowników. System sam oblicza kluczowe wskaźniki efektywności maszyn, raportuje również wszelkie nieprawidłowości. W bazie danych OptiMES przechowywane są wskazania dotyczące obowiązkowych przeglądów serwisowych. W programie można prowadzić także dokumentację magazynu części zamiennych. Innym ważnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa modułem jest rozliczanie produkcji – w tym czasu pracy, ale też zużytych narzędzi i surowców. Dane związane z czasem pracy importuje się bezpośrednio z kart pracy, są więc one dokładne i bezbłędne. Jako zintegrowany system zarządzania produkcją w branży narzędziowej, OptiMES ułatwia logiczne wykorzystanie gromadzonych danych – i tak np. informacje o zużytych surowcach automatycznie pomniejszają stany magazynowe.

Zarówno wtryskarnie, jak i niezależne przedsiębiorstwa zajmujące się wyłącznie branżą narzędziową przywiązują wagę do kontroli jakości. Optymalizacja procesu produkcji w branży narzędziowej również korzysta z danych dostarczanych w wyniku kontroli. Stanowią one bowiem podstawową informację zwrotną dla firmy, na temat efektywności i skuteczności jej pracy. Moduł kontroli zawiera rozbudowane funkcjonalności, umożliwiające zarówno zlecanie jednorazowej oceny zgodności produktów, jak i ustanowienie stałej weryfikacji na określonych etapach produkcji. Kontrolerzy odnotowują wyniki w systemie, a dane są wysyłane do użytkownika, który ocenę zlecił. Na ich podstawie można wygenerować dokumenty pokontrolne, ale też koordynować proces wewnętrznych reklamacji. W ten sposób zarządzanie procesem produkcji w branży narzędziowej wspiera również nieustanne doskonalenie organizacji i wypracowywanie własnych, najlepszych standardów działań.

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.