Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Program do zarządzania produkcją w branży spożywczej

  • Home
  • /
  • Program do zarządzania produkcją w branży spożywczej

Mniejsze zakłady produkujące żywność do dziś korzystają nieraz z arkuszy kalkulacyjnych podczas określania harmonogramu pracy. Większe przedsiębiorstwa sięgają po bardziej zaawansowane narzędzia informatyczne, ale często spotykamy się z sytuacją, w której niemal każdy obszar obsługiwany jest przez inny system IT. Tymczasem najprostszą drogą do optymalizacji procesu produkcji w branży spożywczej jest wdrożenie jednego, spójnego narzędzia. Program do zarządzania produkcją w branży spożywczej powinien oferować dostęp do wszystkich ważnych informacji, danych archiwalnych czy wyników kontroli – aby w razie potrzeby możliwe było szybkie ich porównanie i udostępnienie odpowiednim osobom w firmie. Takie rozwiązanie sprawia, że przedsiębiorstwo staje się odporne na problemy, choćby takie, jak przejściowe trudności w dostawach albo awaria techniczna. Nawet zmiany w strukturze firmy – awans jednego pracownika i przyjęcie na jego miejsce nowego – nie zakłócają pracy firmy, ponieważ nowo powołana osoba może w razie potrzeby otrzymać dostęp do pełnego archiwum zamówień czy dostaw.

Zobacz jak działa OptiMES w naszych wideo poradnikach!

Program do zarządzania produkcją w branży spożywczej sprawia, że o wiele łatwiejsze staje się utrzymanie odpowiednich standardów produkcji. Wytwórcy żywności muszą spełnić szereg niezwykle restrykcyjnych kryteriów i norm, w tym związanych z kontrolą procesów produkcyjnych na każdym ich etapie. W systemie można odnotować każdą z obowiązkowych kontroli i przypisać ją konkretnemu pracownikowi, a następnie – również w formie elektronicznej – odczytać wyniki oceny jakości. Informatyczny system zarządzania produkcją w branży spożywczej wspiera nawet automatyczne generowanie niezbędnych dokumentów. Wyposażeni w takie narzędzia pracownicy mogą zatem realizować powierzone im zadania znacznie szybciej i sprawniej, a przez to uzyskiwać wyższą wydajność. W razie zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości o wiele łatwiej jest natomiast szybko uruchomić odpowiednie procedury przeciwdziałające im – a to oznacza zminimalizowanie strat przedsiębiorstwa.

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w branży spożywczej pozwala spojrzeć na procesy przebiegające w firmie całościowo, aby je zoptymalizować. Tradycyjnie do tego typu działań wykorzystywano np. popularne wykresy spaghetti, obrazujące drogę, jaką pokonuje produkt od początku do końca jego wytworzenia. Wadą tradycyjnych narzędzi było jednak żmudne ich wdrażanie – wymagało nieraz dosłownego obchodzenia firmy z formularzami i schematami, na które ręcznie nanoszono informacje. Nieco wygodniejszym, choć nadal niedoskonałym narzędziem były arkusze kalkulacyjne. OptiMES to program do zarządzania produkcją w branży spożywczej, który łączy w sobie zarządzanie wszystkimi procesami, obszarami i zadaniami, które mają znaczenie dla szybkiej, wydajnej i nieobarczonej brakami produkcji. Spójne i całościowe sterowanie procesem produkcji w branży spożywczej może odbywać się zatem z poziomu jednego narzędzia. Każdemu z użytkowników udostępnia się wyłącznie dla niego przeznaczone informacje, ale wszystkie pochodzą z jednej, wspólnej bazy.

Oprócz samych procedur wytwórczych, duże znaczenie dla sprawnego zarządzania procesem produkcji w branży spożywczej ma pełna wiedza na temat współpracy z dostawcami oraz aktualna informacja o magazynowanych produktach i surowcach. Z poziomu OptiMES można wysyłać zamówienia do wybranych dostawców, natomiast moduł umożliwiający zarządzanie magazynem dostarcza rzetelnych i jasnych informacji o stanach magazynowych. Do OptiMES można wprowadzać kody kreskowe, stanowiące ważne uzupełnienie bazy danych. W ten sposób system zarządzania produkcją w branży spożywczej staje się centralną częścią przedsiębiorstwa i źródłem potrzebnych danych, do którego można odwoływać się stale. To narzędzie ułatwiające zarówno racjonalne pozyskiwanie dostaw, jak i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz realizację zamówień dla klientów firmy.

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.