Koszyk
Na świecie nie istnieje system, który zawierałby wszystkie możliwe do wyobrażenia funkcjonalności. Czy oznacza to, że firmy muszą iść na kompromis i rezygnować z automatyzacji niektórych zadań? W żadnym razie – wystarczy bowiem znaleźć narzędzia obejmujące swoim obszarem możliwie jak najwięcej zadań, na których zależy osobom zarządzającym przedsiębiorstwem. W przypadku dużych firm produkcyjnych znakomite połączenie stanowią rozbudowane systemy ERP, MES czy SCADA, takie jak OptiMES z Comarch ERP XL. Integracja tych dwóch środowisk zapewnia dostęp do modułów obsługujących zarówno rozliczenia, finanse, obieg dokumentów, jak i procesy produkcji, serwis czy też magazyn. Zarówno OptiMES, jak i Comarch ERP XL stworzone zostały przez polskich programistów, a ich twórcy podkreślają, że są one przystosowane do integracji z innymi narzędziami IT. Ich połączenie daje zatem przedsiębiorstwu potężne możliwości monitorowania i optymalizacji wszystkich ważnych procesów, a nawet podstawowych zadań.
Co powstrzymuje firmy przed łączeniem różnych narzędzi IT? Bardzo często proces taki okazywałby się nieopłacalny, ponieważ wymagałby zaangażowania zespołu specjalistów i wykonania szeregu czasochłonnych prac programistycznych. W przypadku integracji OptiMES z Comarch ERP XL proces ten wygląda zupełnie inaczej, ponieważ Comarch ERP XL został skonstruowany w taki sposób, by ułatwiać łączenie z innymi środowiskami i aplikacjami, a OptiMES zawiera wręcz dedykowane rozwiązania stworzone z myślą o konkretnych programach. To ułatwienie nie tylko dla przedsiębiorstw o jednolitej strukturze, ale także dla tych organizacji, które posiadają kilka oddziałów albo też kooperują np. z podwykonawcami i oczekują, że będą mogły stworzyć spójną platformę do wymiany informacji oraz zlecania zadań. Integracja OptiMES z Comarch ERP XL gwarantuje niezakłócony, a jednocześnie w pełni bezpieczny przepływ danych. Jeśli firma do te pory przyzwyczajona była do jednego tylko systemu ERP – korzystała wyłącznie z Comarch ERP XL lub wyłącznie z OptiMES – ma teraz możliwość bezkonfliktowego i wygodnego zwiększenia zakresu dostępnych funkcjonalności.
Połączone systemy ERP, MES i SCADA ułatwiają optymalizację na każdej płaszczyźnie – od bieżącego zarządzania stanami magazynowymi i planowania dostaw, poprzez przyjmowanie zamówień, planowanie produkcji i zlecanie zadań pracownikom, aż po kontrolę jakości gotowych wyrobów. OptiMES w ramach modułu Utrzymania Ruchu Maszyn pozwala nawet na bieżący monitoring każdej z maszyn pracujących w hali produkcyjnej, a Comarch ERP XL gwarantuje sprawną i szczegółową analizę rzeczywistych kosztów produkcji.
Zamów wdrożenie