Koszyk
Zdecydowaną większość informacji, przy pomocy których możemy opisać stan procesów w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, stanowią dane liczbowe. Ich przetwarzanie, analizowanie oraz wizualizacja mogą być realizowane na różne sposoby, a wybór odpowiedniego narzędzia zależy od aktualnych potrzeb. W wielu przypadkach pożądana jest zarówno możliwość obsługi określonego zestawu danych przez wykorzystywane w firmie oprogramowanie, jak i łatwość bezpośredniego ich odczytania przez człowieka. Oba te wymogi spełnia format plików, określany mianem CSV (ang. comma-separated values). Jako format tekstowy, zapewnia łatwość ręcznego edytowania oraz możliwość bezpośredniego odczytu przez użytkownika, z wykorzystaniem dowolnego programu do obsługi plików znakowych. Z drugiej zaś strony, umieszczenie poszczególnych „komórek” (pól) pomiędzy separatorami, pozwala na łatwy i niezawodny import do programów analizy numerycznej oraz arkuszy kalkulacyjnych. Integracja plików CSV z OptiMES pozwala na bezproblemową wymianę danych pomiędzy systemem do zarządzania produkcją, a dowolnym programem obsługującym pliki CSV. Dzięki temu określone zestawy informacji z firmowej bazy danych mogą być z łatwością generowane z systemu OptiMES lub do niego importowane, a to zwalnia użytkownika z konieczności ręcznego przepisywania (przenoszenia) danych, co z kolei ma kolosalne znaczenie dla minimalizacji ryzyka błędów.
Integracja plików CSV z OptiMES oznacza, że do systemu bez trudu wprowadzić można dane pozyskane z innych baz, zgromadzonych przez firmę. Jeśli zatem do tej pory przedsiębiorstwo korzystało np. z przestarzałych narzędzi IT, teraz wystarczy wygenerować ze starej bazy plik CSV i zaimportować go do OptiMES. To rozwiązanie sprawdzi się również w przypadku migracji baz. Ułatwi także uporządkowanie i usystematyzowanie informacji, które do tej pory przechowywane były w różnych miejscach i formach – również w postaci kopii zapasowych.
Równie łatwym zadaniem jest w przypadku OptiMES eksport danych do pliku CSV. Choć system wyposażony został w bardzo dużą liczbę funkcjonalności, w tym związanych z przygotowywaniem raportów oraz przeprowadzaniem analiz, to może zdarzyć się tak, że dane z niektórych kategorii trzeba będzie wykorzystać również poza OptiMES. W takim przypadku przydatny okaże się moduł eksportu. Integracja plików CSV z OptiMES nie wymaga żadnych dodatkowych działań ani prac programistycznych ze strony użytkownika – odpowiednie funkcje zostały wdrożone w systemie jako jego integralna część.
Zamów wdrożenie