OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Konfiguracja panelu meldunkowego

Konfiguracja panelu meldunkowego

Wygląd panelu meldunkowego można skonfigurować w ustawieniach systemu. Przejdź do Ustawienia →Panel Meldunkowy → Konfiguracja panelu meldunkowego

Domyślne ustawienia:

Każda zmiana musi zostać zapisana – przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.

Niektóre przedsiębiorstwa mogą charakteryzować się długimi czasami między wyprodukowaniem kolejnych produktów, tego samego zlecenia. Nowa funkcjonalność pozwoli im wysyłać poszczególne partie produktów,  bez konieczności czekania na wyprodukowanie wszystkich sztuk danego zlecenia. W tym celu należy wejść w zakładkę Konfiguracja panelu meldunkowego w Ustawieniach i zaznaczyć checkbox, zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Po zapisaniu ustawień, meldowanie postępu podczas ostatniej operacji technologicznej, będzie generowało dokument Przyjęcia Wewnętrznego wyrobów, o wskazanej przez meldunek ilości.
To działanie będzie miało miejsce zarówno dla meldowania ilości dobrych jak i wadliwych wyrobów (jeżeli wyroby wadliwe będą odpowiednio skonfigurowane).

Ostatnia opcja – Aktywne zadania – daje możliwość skonfigurowania tego co będzie widoczne ze zlecenia w aktywnej operacji pracownika.

Domyślne ustawienia:

Dają taki widok aktywnego zadania:

Jeżeli zmieni się w konfiguracji widoczne pola (myszą przeciągnąć odpowiedni prostokąt z Dostępne do Widoczne) i Zapisze zmianę

Przykład – dołożone pole Produkt:

To na panelu meldunkowym aktywne zadanie będzie miało dodatkową informację:

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.