Koszyk

Efektywne zarządzanie i sterowanie produkcją

Każda firma produkcyjna dąży do zwiększania wydajności produkcji oraz podnoszenia jakości swoich wyrobów. Poziom skomplikowania procesu technologicznego w firmach produkcyjnych różni się znacząco w zależności od rodzaju produkcji (jednostkowa, seryjna, masowa) a także samego produktu końcowego. Od tych czynników zależy także to, w jakim stopniu i z pomocą jakich narzędzi osoby zarządzające mogą usprawnić procesy technologiczne. Planowanie produkcji i sterowanie procesem produkcyjnym wymaga w każdej firmie indywidualnego podejścia, ponieważ mamy do czynienia z innymi sposobami opracowywania dokumentacji, innymi warunkami wytwarzania, planowania procesów czy wyliczeniami co do zapotrzebowania materiałowego. Z całą pewnością można jednak w każdej firmie można wprowadzić usprawnienia procesów. Służą do tego dedykowane systemy do zarządzania produkcją.

Wyzwania produkcji

Realia rynkowe nie rozpieszczają wytwórców – muszą się oni mierzyć z dużą dynamiką i zmiennością produkcji, krótkimi czasami na realizację zlecenia, rotacją pracowników oraz awariami parku maszynowego, wysokimi oczekiwaniami klientów oraz rygorystycznymi normami jakości a nierzadko i ograniczonymi dostępem do półfabrykatów wtedy, gdy są one najbardziej potrzebne. W takich warunkach niezbędna jest optymalizacja wydajności na każdej możliwej płaszczyźnie – od projektowanie procesów, po sterowanie wykonaniem planu produkcyjnego czy obsługą klienta.

Mnogość procesów i danych

Planowanie i sterowanie procesem produkcyjnym sprowadza się wykonania w zaplanowanym czasie określonej ilości produktu. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ właściwa organizacja procesu produkcji wymaga ciągłego i szybkiego dostępu do bardzo dużej ilości danych a także ich wnikliwej analizy, proaktywnego działania a także reagowania na bieżące zmiany. Kluczowe jest zespolenie tworzenia planów produkcyjnych z system zamawiania materiałów i ich przekazywaniem do gniazd produkcyjnych, odpowiednią alokacją zasobów ludzkich i sprzętu technicznego (z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa), czasem i ścieżką przepływu produktów a także ich sposobem magazynowania oraz systemem kierowania wyrobów do klienta końcowego. Przy tak złożonych procesach niezbędne jest indywidualne dostosowanie i wdrożenie systemu informatycznego, który zautomatyzuje, przyspieszy i usprawni  działania w obszarze planowania i sterowania produkcją.

Manufacturing Execution Systems (MES)

Systemy typu MES, czyli systemy zarządzania czy też wykonania produkcji, powstały aby firmy produkcyjne mogły sprawnie realizować swoje zadania i rozwijać się na jakże konkurencyjnym rynku. Są to systemy, które łączą część biznesową firmy z warstwą produkcyjną. Dostarczają one aktualizowane na bieżące dane o stopniu realizacji zadań produkcyjnych, wydajności parku maszynowego oraz jakości – współpracując z systemami sterowania procesem produkcyjnym typu SCADA. Dzięki MES skontrolujemy efekty produkcji i rozliczymy czas pracy oraz zużyte surowce.

OptiMES to coś więcej niż system

MES to nie jedyne narzędzie, które poprawia wydajność. OptiMES, to systemowe rozwiązanie do zarządzania produkcją. Poza MES posiada inne moduły, spośród których możesz wybrać te, które na dany moment są najbardziej potrzebne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby później wdrażać kolejne funkcjonalności. Do wyboru masz między innymi APS do planowania produkcji i zamówień, WMS do zarządzania magazynem, RCP do rozliczania czasu pracy, CRM dedykowany do ofertowania i wparcia zamówień a także CMMS do utrzymania ruchu. To jednak tylko zarys możliwości, jakie daje OptiMES. 

Systemy tego typu mogą zupełnie odmienić funkcjonowanie firmy produkcyjnej i wprowadzić nową jakość działania – pod warunkiem że narzędzia te będą dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i zostaną odpowiednio wdrożone. Zespół od OptiMESa gwarantuje profesjonalne podeście, zarówno w fazie ustalania zakresu działań, samego wdrożenia jak i późniejszego wsparcia i opieki technicznej. Elastyczny, intuicyjny i modułowy system, dostępny online – to właśnie jest OptiMES. Dzięki niemu możesz znacząco podnieść wydajność pracy, jakość produkcji a także zwiększyć dochody firmy. Sprawdź co jeszcze może zyskać Twoja firma dzięki wdrożeniu OptiMESa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.