Koszyk
W większości przedsiębiorstw funkcjonuje przynajmniej jeden program lub system IT do obsługi najważniejszych zadań i procesów. Najczęściej są to przede wszystkim programy dla księgowości czy też systemy do obsługi magazynu lub sklepu. Jednak bez integracji z ERP, te narzędzia IT zapewniają wsparcie jedynie w wybranych obszarach, gromadzą też kilka osobnych, niepowiązanych ze sobą baz danych. Aby odczuć korzystny wpływ narzędzi IT na całokształt firmowych działań, trzeba sięgnąć po rozwiązania takie, jak ERP, MES, SCADA i CRM, czyli systemy o szerokim zakresie funkcjonalności – do grona tego należy OptiMES (dla firm produkcyjnych) czy też Enova 365 (ERP wspierający tak uniwersalne zadania, jak rozliczenia kadrowo-płacowe oraz obieg dokumentów). Wdrożenie dwóch systemów o zróżnicowanym zestawie funkcjonalności, które łącznie obejmują praktycznie wszystkie procesy realizowane wewnątrz firmy, to pierwszy krok na drodze do sukcesu. Jeszcze lepsze efekty przynosi realne połączenie różnych funkcjonalności oraz baz danych, czyli pełna integracja OptiMES z Enova 365.
Najważniejszym zadaniem systemu ERP jest optymalizacja pracy przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć ten cel, trzeba wychwycić wszelkie nieprawidłowości, jakie mogą pojawiać się na różnych etapach realizacji zleceń. Niedokładna dokumentacja stanów magazynowych, opóźnienia w dostawie materiałów, niedostateczne wykorzystanie parku maszynowego, awarie i usterki maszyn oraz urządzeń, sprzeczności w harmonogramach pracowniczych, nieprzejrzyste i niedokładne polecenia dla pracowników – to zaledwie część problemów, które mogą bardzo mocno obniżać wydajność produkcji. W identyfikacji takich nieprawidłowości oraz ich naprawieniu pomaga OptiMES, który w pewnych zakresach pokrywa się z funkcjonalnościami systemów ERP. A dzięki jego integracji z ERP Enova 365 przedsiębiorstwo może wykrywać i eliminować błędy w obiegu dokumentów, reagować bez opóźnień na zapytania ofertowe, skuteczniej zamykać proces sprzedaży, a także lepiej kontrolować realizację budżetu i rzeczywiste koszty wytwarzania produktów.
Oba omawiane systemy wyposażone zostały w zaawansowane narzędzia raportowania. Integracja OptiMES z Enova 365 pozwala na generowanie zestawień jeszcze dokładniejszych, obszerniejszych i wartościowszych z punktu widzenia osoby decyzyjnej. Narzędzia, które w OptiMES służą do delegowania poleceń pracownikom produkcyjnym czy też kontrolerom jakości pozwalają jednocześnie na gromadzenie informacji zwrotnej o tym, z jakim wynikiem i w jakim czasie zadanie zostało wykonane. To spojrzenie z perspektywy pojedynczych nawet zadań jest bezcenne dla obrazu całości produkcji. Enova 365 zawiera natomiast narzędzia Business Intelligence, które zapewniają analitykom i kierownictwu każdego szczebla szybką oraz bezbłędną analizę danych.
Zamów wdrożenie