Koszyk
Excel Office jest tak popularnym narzędziem w wielu codziennych zastosowaniach, że stał się wręcz synonimem arkusza kalkulacyjnego. Do powszechności jego użycia przyczynił się fakt, że program ten znalazł się w podstawowym pakiecie biurowym systemu Windows. O ile jednak arkusze kalkulacyjne sprawdzają się dobrze w wielu projektach matematycznych, finansowych czy też statystycznych, o tyle w zastosowaniach firmowych ich użycie na większą skalę byłoby uciążliwe – choćby ze względu na fakt, że do przygotowania makr w Excel Office wymagana jest zaawansowana wiedza z zakresu obsługi tego programu. Największy problem stanowiłoby jednak znaczne rozproszenie danych po różnych arkuszach Excel. ERP tymczasem – jako system wyspecjalizowany we wsparciu zarządzania przedsiębiorstwem – ułatwia agregowanie potrzebnych informacji, a co za tym idzie, lepsze odwzorowanie zależności pomiędzy tymi danymi i łatwiejszą kontrolę aktualności oraz kompletności firmowej bazy. Znakomitym rozwiązaniem dla firm, które już korzystają z Excel Office do nadzorowania procesów produkcyjnych, jest integracja OptiMES z arkuszami Excel.
OptiMES to znacznie więcej niż klasyczny system ERP. Ze względu na zróżnicowanie modułów sytuuje się on pomiędzy środowiskiem MES a SCADA, zawiera również wiele funkcjonalności typowych dla systemu ERP. Excel Office może posłużyć jako doskonałe źródło danych dla OptiMES, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo planuje migrację zgromadzonych baz do kompleksowego i gotowego systemu. Z punktu widzenia użytkowników różnica pomiędzy obliczeniami dokonywanymi w osobnych arkuszach Excel Office a podobnymi zadaniami realizowanymi w przystosowanym do tego celu środowisku IT jest ogromna. Wynika ona z faktu, że arkusz kalkulacyjny przeznaczony jest do innego typu zadań, w związku z czym zastosowanie go do optymalizacji pracy przedsiębiorstwa rodzi szereg trudności. Z czasem każda rozwijająca się firma staje zatem przed koniecznością poszukania efektywniejszego narzędzia do zarządzania produkcją.
Integracja OptiMES z arkuszami Excel – podobnie jak w przypadku innych popularnych formatów plików – obejmuje dwa rodzaje działań. Po pierwsze jest to import danych z arkusza kalkulacyjnego do odpowiednich pozycji w systemie ERP. Excel Office jest formatem bardzo chętnie wybieranym do sporządzania różnego rodzaju cenników czy zestawień, a więc importowane pliki mogą pochodzić również od kooperantów firmy. Natomiast druga zaleta integracji OptiMES z arkuszami Excel to wygoda eksportu wybranych informacji do arkusza kalkulacyjnego.
Zamów wdrożenie