Koszyk
Biura projektowe od lat korzystają z oprogramowania typu CAD, które zdecydowanie przyspiesza i ułatwia proces modelowania, a przy tym stanowi ważne wsparcie w sporządzaniu dokumentacji technicznej. Pozwala również konstruktorom uchronić się przed błędami, a nawet (w przypadku rozbudowanych systemów zintegrowanych z FEM), umożliwia analizę wytrzymałości, naprężeń i innych parametrów ważnych dla jakości projektowanego elementu. W odpowiedzi na rozwój nowoczesnych technologii powstały już programy takie, jak Geomagic – czyli narzędzia CAD, wspierające, oprócz tradycyjnego projektowania, także inżynierię odwrotną. Element zeskanowany w skanerze 3D zostaje poddany obróbce w Geomagic, a na podstawie odtworzonego w ten sposób, wirtualnego modelu można sporządzać dalsze rysunki techniczne – dokładnie tak, jak przy tradycyjnej ścieżce projektowania. Skoro zatem programy CAD 3D do inżynierii odwrotnej wykorzystywane są w firmach coraz powszechniej, warto pokusić się o ich połączenie z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania produkcją. W przypadku Geomagic integracja z systemem OptiMES jest niezwykle łatwym zadaniem, ponieważ drugi ze wspomnianych systemów zawiera rozwiązania dedykowane właśnie do integracji z tym środowiskiem CAD.
Zarówno Geomagic, jak i OptiMES ukierunkowane są na wsparcie użytkowników we wszystkich możliwych zadaniach. CAD 3D ułatwia agregację danych pochodzących z wielu urządzeń, wspomaga ich obróbkę, a także usprawnia tworzenie kolejnych wersji projektu. Uporządkowanie dokumentacji dzięki Geomagic ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstw, które realizują wiele skomplikowanych prac konstrukcyjnych i systematycznie udoskonalają oraz rozwijają swoje produkty. OptiMES równie skutecznie wspiera natomiast realizację produkcji. Czytelny, intuicyjny interfejs sprawia, że bez względu na złożoność danego produktu, planista błyskawicznie przygotuje dla niego indywidualny szablon marszruty oraz sporządzi BOM (bill of materials).
Przygotowane szablony zostaną na stałe przypisane do danego elementu, zatem podczas realizacji nawet bardzo pilnych zamówień, ustalenie czy też ewentualne modyfikacje harmonogramu przebiegać będą bezbłędnie i błyskawicznie. Dane na temat niezbędnych materiałów, pozyskiwane z Geomagic, posłużą natomiast do płynnej realizacji dostaw. Warto podkreślić, że w przedsiębiorstwach wykorzystujących w swojej działalności Geomagic, integracja z systemem OptiMES sprzyja nie tylko usprawnieniu pracy działu produkcji, ale także przekazywaniu informacji w stronę przeciwną, bowiem wyniki z kontroli jakości, dane na temat kosztów materiałów itp. mogą posłużyć podczas prac nad udoskonalaniem produktu.
Zamów wdrożenie