Koszyk

Integracja Optimes i Baselinker – pierwsze kroki

 1. 1. Jak uzyskać pomoc przy integracji z Baselinkerem?

Należy skontaktować się Firmą RC Cloud drogą elektroniczną na adres email: kontakt@rccloud.pl

 1. 2. Jakie parametry są niezbędne do uruchomienia integracji?

Do uruchomienia integracji niezbędne są dane, które można pobrać zarówno z systemu OptiMES  jak i z Baselinkera.

Z systemu Baselinker potrzebujemy: 

  • Klucz API do systemu Baselinkera: baselinkerApiKey
  • Id statusu zamówienia z baselinkera, które mają być przesłane do OptiMES : : baselinkerOrderStatusToImport 
  • Id statusu zamówienia z baselinkera, który ma być ustawiony podczas aktualizacji zamówienia w OptiMES : baselinkerOrderStatusToSend

Z systemu OptiMES potrzebujemy: 

  • Klucz API z systemu: optimesApiKey 
  • Token bezpieczeństwa: optimesApiToken
  • Id statusu zamówienia, który ma być ustawiony w zamówieniu, które zostało zaimportowane do OptiMES : optimesOrderStatus  
  • Identyfikatory atrybutów, które będą dodane do zamówienia. Potrzebujemy identyfikatory dla następujących atrybutów: 
   • Id atrybutu dot. metody dostawy: optimesOrderAttributeDeliveryMethod
   • Id atrybutu dot. ceny dostawy: optimesOrderAttributeDeliveryPrice
   • Id atrybutu dot. metody płatności: optimesOrderAttributePaymentMethod
   • Id atrybutu dot. dodatkowe pole 1: optimesOrderAttributeAdditionalField1
   • Id atrybutu dot. dodatkowe pole 2: optimesOrderAttributeAdditionalField2
   • Id atrybutu dot. uwag: optimesOrderAttributeNote
   • Id atrybutu w OptiMES dot. loginu Klienta: optimesCustomerAttributeLogin
  • Dodatkowo z systemu OptiMES potrzebujemy wszystkie zdefiniowane waluty oraz stawki VAT wraz z ich identyfikatorami. 

3. Gdzie znaleźć potrzebne dane i jak skonfigurować systemy?

System OptiMES

OPTIMES_URL – jest to adres instancji systemu OptiMES gdzie zawsze się logujemy np.: https://test.syneo.pl

OPTIMES_API_KEY – klucz ten znajdziemy logując się do systemu OptiMES na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Pracownicy. 

 

Aby przy danym pracowniku można było wygenerować API KEY rola, którą posiada musi mieć włączone w ustawieniach Nadawanie kluczy API: 

 

 

 

Następnie musimy wejść w edycję pracownika za pomocą, którego chcemy się łączyć z Baselinker.pl lub utworzyć nowego.

W edycji wybranego pracownika wchodzimy w zakładkę Dodatkowe informacje po lewej stronie.

Kopiujemy wartość z pola Klucz API lub generujemy nowy. 

 

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie  

 

 

OPTIMES_WEBHOOKTOKEN – ten znajdziemy logując się do instancji systemu OptiMES na następnie wchodząc w lewym menu w zakładkę Ustawienia a następnie w menu Webhooki.

W tym miejscu musimy wygenerować nowy webhook:

 

Nazwa – dowolna nazwa pozwalająca ocenić do czego służy dany webhook

Token bezpieczeństwa – tutaj wpisujemy ciąg znaków który stanowił będzie token bezpieczeństwa. Token należy wysłać nam, abyśmy mogli prawidłowo przygotować integrację.

Adres wywołania – tutaj należy wpisać adres internetowy który otrzymacie Państwo od nas jak już przygotujemy integrację. 

 

Źródło zdarzenia – tutaj generujemy zdarzenia dla: 

Produkt – Usunięcie 

Produkt – Aktualizacja 

Produkt – Utworzenie 

Zamówienie – Aktualizacja 

 

Zapisujemy zmiany 

 

 

 

optimesOrderStatus– statusy zamówień w OptiMES można sprawdzić w widoku: Ustawienia => Statusy encji. W tym widoku wybieramy ID z listy dla encji: Zamówienie  

  

 

Parametry do zamówienia definiujemy w widoku: Ustawienia => Atrybuty 

 

Parametry te nie są domyślnie zdefiniowane i trzeba je dodać do systemu. Jako Encja wybieramy Zamówienie 

 

 

 

Do uruchomienia integracji niezbędne są stawki VAT, które można zobaczyć w widoku: Ustawienia => Handel => Stawki VAT 

Id stawki VAT możemy zobaczyć tylko z linku do edycji. 

 

Do prawidłowego działania niezbędne są również waluty, które można zobaczyć w widoku: Ustawienia => Handel => Waluty 

 

 

Id waluty możemy zobaczyć tylko z linku do edycji. 

 

System Baselinker.pl: 

 

baselinkerApiKey – jest to klucz API, który możemy pobrać z widoku Moje konto zakładka API 
 

 

 
Statusy zamówień: baselinkerOrderStatusToImport oraz baselinkerOrderStatusToSend możemy pobrać z widoku: Zamówienia => Statusy zamówień. Identyfikatory nie są jawnie pokazane na stronie, trzeba sprawdzić link, który jest odpowiedzialny za edycję statusu. 

 

4. W jaki sposób sprawdzić, czy integracja działa prawidłowo?

Po uruchomieniu integratora, zamówienia o podanym statusie powinny pojawić się w systemie OptiMES. Czas w jakim pojawi się zamówienie uzależniony jest od tego, ile zamówień musimy pobrać do systemu. Ten czas powinien wahać się w granicy 5-30min.

Jak zamówienie zostanie przesłane do OptiMES należy sprawdzić, czy integracja działa w drugą stronę. Jeśli zamówienie zostanie zrealizowane (ustawienie w edycji zamówienia Zrealizowane: Tak) wówczas w systemie Baselinker powinien zostań zmieniony status zamówienia na ten podany w parametrach. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.