Koszyk

Jak unikać awarii i przestojów w zakładach przemysłowych?

Awarie w zakładach produkcyjnych zawsze oznaczają straty. Skutki napraw, nieplanowanego przestoju i opóźnienia zleceń to nie tylko ogromne koszty, ale także ogólna niższa wydajność pracy, obniżające się morale pracowników i niezadowoleni klienci. Jak zatem zaradzić tego typu sytuacjom?

Główne przyczyny przestojów

Przyczyny przestojów mogą być różne, jednak najczęściej praca przerywana jest w wyniku awarii maszyn, błędów operatorów oraz przerw w dostawie energii lub surowców niezbędnych do produkcji. Jak sobie z nimi radzić?

 • Przerwom w dostawach można zapobiec korzystając z rezerwowych źródeł zasilania,
 • Braki towaru powinny zostać zminimalizowane przez racjonalne zarządzanie zapasami przy wsparciu oprogramowania do zarządzania zapasami tj. system WMS oraz narzędziami do planowania produkcji (APS),
 • Szkolenia pracowników, zwiększanie świadomości oraz docenianie oczekiwanych efektów pracy wpływa na ograniczenie błędów operatorów,
 • Awariom maszyn można w większości zapobiec dzięki stałemu monitoringowi i analizie ich stanu technicznego, odczytów z maszyn oraz danych historycznych – do tego potrzebny jest system CMMS, czyli system zarządzania utrzymaniem ruchu.
 • Rola Służb Utrzymania Ruchu (SUR) i podejścia predykcyjnego

  Coraz więcej zakładów przemysłowych zdaje sobie sprawę jak ważna jest regularna dbałość o stan parku maszynowego, dlatego rola pracowników utrzymania ruchu jest nie do przecenienia. Aby mogli oni skutecznie wykonywać pracę firma- jako całość – powinna prezentować predykcyjne podejście do utrzymania ruchu. O czym mowa?
  Klasyczne podejście reaktywne (korygujące) zakłada reagowanie dopiero w momencie wystąpienia awarii. Służby wykrywają źródło problemu i „gaszą pożar”. Jest to metoda mało efektywna i kosztowna -trzeba bowiem brać pod uwagę koszty części zamiennych, koszty pracy i przestoje oraz potencjalne kary umowne za niedotrzymanie terminów ( oraz straty sprzedażowe). Do tego dochodzi frustracja pracowników, którzy obwiniają za awarie właśnie SUR. Podejście predykcyjne w swoim założeniu wyprzedza awarie. SUR, na bazie danych historycznych o serwisie i występujących awariach a także na podstawie zgłoszeń od pracowników o niepokojących odstępstwach w działaniu maszyn, wykonują przeglądy oraz konieczne działania serwisowo-naprawcze. Dlatego tak ważne jest uwrażliwienie personelu i zachęcanie do proaktywności – to właśnie operatorzy sprzętu najszybciej są w stanie zauważyć niepokojące dźwięki czy też inne zmiany sugerujące potrzebę przeglądu. Rejestracja danych w systemie CMMS umożliwia wykrycie najczęściej pojawiających się problemów czy najbardziej awaryjnych podzespołów/maszyn.
  Wydatki na utrzymanie w takim podejściu są znacznie niższe, ponieważ regularne kontrole i wymiany pojedynczych podzespołów są dużo tańsze niż koszty dłuższego przestoju i naprawa wielu elementów czy wręcz wymiana całej maszyny. Wszelkie planowane prace można wykonywać np. w czasie konfiguracji sprzętu, tak aby ograniczyć postój.

  Narzędzie wykorzystywane przez SUR

  Służby Utrzymania Ruchu mają dyspozycji spory zbiór narzędzi, który pomaga im na co dzień wykrywać i zaradzać awariom. Mowa tu np. o pirometrach, kamerach termowizyjnych, termometrach przemysłowych, higrometrach, miernikach dźwięku i drgań, endoskopach technicznych, miernikach obrotów, miernikach ciśnienia, testerach elektrycznych oraz lokalizatorach przewodów i kabli. Wśród tego arsenału bardzo ważne miejsce zajmuje wspomniany wcześniej system CMMS.

  Oprogramowanie CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) automatyzuje i usprawnia działania w obszarze:

  • Zarządzania rejestrem urządzeń w zakładzie oraz dokumentacją, która ich dotyczy,
  • Planowania napraw, konserwacji i remontów,
  • Zarządzania zleceniami pracy oraz zgłaszania usterek,
  • Zbierania i aktualizowania danych o awariach, naprawach i wymianie maszyn/urządzeń,
  • Zarządzania magazynem części zapasowych i zakupem podzespołów oraz nowych sprzętów.

  Moduł CMMS od OptiMES jest intuicyjny w obsłudze i umożliwia trwałe podniesienie dostępności zasobów (OEE) oraz zmniejszenie ilości awarii i kosztów z tym związanych. Dzięki niemu zyskujesz pełen wgląd i kontrolę nad sytuacją – m.in. dzięki powiadomieniom o serwisach czy przeglądach oraz odczytom z maszyn, które możesz śledzić na bieżąco. Poznaj wszystkie zalety systemu CMMS od OptiMES lub skorzystaj z testowej wersji oprogramowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.