Koszyk

Jak usprawnić kontrolę procesu produkcji?

Stały nadzór nad bieżącą realizacją zadań, zgodnością z obowiązującymi procedurami oraz normami zakładowej kontroli produkcji to codzienne obowiązki osób zarządzających w firmie produkcyjnej. Ciągła kontrola jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa pracy, wysokiej jakości wyrobów   a także oczekiwanej efektywności procesów i racjonalnego gospodarowania zasobami. W jaki sposób monitorować proces produkcji, aby  uzyskać rzetelne dane i zwiększyć  wydajność pracy?

Raportowanie ręczne o kontrola produkcji

Poziom cyfryzacji i automatyzacji polskich przedsiębiorstw nadal daje ogromne pole do rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań optymalizujących pracę produkcji.  Aby móc rzetelnie planować codzienną  pracę, możliwości produkcyjne oraz wdrażać usprawnienia niezbędne są precyzyjne dane. Tymczasem przedsiębiorstwa nadal często zbierają kluczowe informacje wykorzystując do tego  raporty uzupełniane ręcznie przez pracowników. Niezależnie od tego, czy przyjmują one formę standaryzowanych kartek, flipchartów czy tablic rozlokowanych w różnych punktach hali produkcyjnej, taka forma gromadzenia danych i weryfikacji postępów produkcji jest mało efektywna i niesie wiele zagrożeń. Powodują one :

 •       oderwanie operatorów od pracy – montażu lub obsługi maszyn,
 •       konieczność weryfikacji danych i ręcznego przepisywanie-  jest to czasochłonne i  generuje ryzyko popełnienia błędu,
 •       przekazywanie niepełnowartościowych danych –  często zdarza się, że taka ręczna forma sprzyja  podawaniu niekompletnych lub niezgodnych z rzeczywistymi pomiarami informacji.  Mamy tendencję  do zaokrąglania liczb, co również  wpływa na zmniejszenie wiarygodności i przydatności tak zebranych danych,
 •       opóźnienie w przepływie danych –  nie są to parametry  dostępne do wglądu w czasie rzeczywistym, przetworzenie ich zawsze generuje opóźnienie,
 • Brak jednolitego systemu wspierającego przepływ informacji gromadzenie danych powoduje,  że  osoby decyzyjne nie mają bieżącego podglądu całego procesu produkcyjnego – bazują jedynie na wycinkowych informacjach.

Jak system MES wspiera kontrolę procesu produkcji?

Rozwiązania IT zwiększają efektywność w wielu obszarach produkcji. Jednym z nich jest system realizacji produkcji (Manufacturing Execution System) od OptiMES .  Jest to dedykowane oprogramowanie produkcyjne, które odpowiada za gromadzenie i dostęp do danych w czasie rzeczywistym. System MES to  narzędzie, które zawiera niezbędne funkcjonalności, dostępne z poziomu przejrzystego i intuicyjnego w użyciu panelu meldunkowego. Wszystkie, stale aktualizowane dane, dostępne są z dowolnego miejsca – wystarczy mieć przy sobie urządzenie mobilne oraz Internet. Takie rozwiązanie pozwala zachować kontrolę nad sytuacją, niezależnie od tego czy akurat jest się w delegacji na urlopie. Ułatwia ono także zarządzanie produkcją w czasie pandemii.

Informacje przekazywane do systemu bezpośrednio z maszyn (sterowników) uwalniają czas pracowników i zwiększają rzetelność danych. Przekrojowe dane umożliwiają systemowi generowanie zaawansowanych raportów i analiz, prezentowanych w preferowanej przez użytkownika formie. Co więcej, OptiMES dostarcza dane o przestojach i mikroprzestojach. Nie jest możliwe ręczne zmierzenie mikroprzestojów a minimalizowanie ich znaczenia nie jest racjonalnym podejściem. Straty generowane przez częste krótkotrwałe przestoje mają bardzo duży udział w całościowej strukturze kosztów przedsiębiorstwa.

System MES – jakie korzyści?

Decydując się  na OptiMES zyskujesz także:

 •   plan operacyjny i plan zamówień z wizualizacją postępów –  nie zaskoczą Cię już potencjalne problemy czy przeoczone wąskie gardła,
 •   automatyczny podział pracy pomiędzy pracowników i stanowiska –  po zalogowaniu do panelu pracownik  widzi listę przydzielonych zadań i terminy realizacji. Z poziomu panelu raportuje postępy prac a także zdarzenia tj. przestoje, przerwy czy awarie,
 •   płynny przepływ informacji i plików –  pracownik ma szybki dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonania swoich zadań np. rysunki, parametry maszyn, technologia  itp.,
 •   kontrolę nad kompletacją, załadunkiem i spedycją,
 •   łatwa integrację z czytnikami kodów kreskowych,
 •   możliwość tworzenia automatycznych dokumentów magazynowych,
 •   usprawnienie w przekazywaniu zleceń i kontrolę postępów współpracy z dodatkowymi podmiotami,
 •   karty pracy z kodami kreskowymi,
 •   łatwiejszą Kontrolę jakości produkcji – m.in. dzięki automatycznym powiadomieniom o nowych sztukach lub partiach produktów do skontrolowania, planie działań dla pracownika kontroli, wygodne drukowanie kart braków i modyfikację słowników oraz załączanie dokumentów z kontroli,
 •   pełną  genealogię wyrobów gotowych i półproduktów – traceability zapewnia zgodność z certyfikatami np. ISO 90001 i w razie potrzeby ułatwia proces wycofywania partii,
 •   naliczanie wynagrodzeń i rozliczanie czasu pracy,
 •   szybkie sprawdzanie i korygowanie normatyw.

System przechowuje informacje o procesie produkcyjnym, dzięki czemu w każdej chwili możesz przeglądać dane historyczne. W połączeniu z aktualizowanymi na bieżąco danymi z maszyn możesz w pełni świadomie podejmować kluczowe decyzje dla Twojego biznesu. Aby dowiedzieć się jak system OptiMES może usprawnić proces produkcyjny w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z naszym doradcą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.