Koszyk

Jak zoptymalizować produkcję?

Osiąganie wymiernych efektów w branży produkcyjnej zależy dzisiaj od bardzo dużej liczby czynników. Oprócz nowoczesnych maszyn, zaawansowanej technologii wytwarzania produktu i wykwalifikowanej kadry konieczne jest stałe dążenie do maksymalizacji wydajności procesów. Wszystko po to,  aby przy tych samym poziomie  kosztów móc  produkować więcej, szybciej i jednocześnie  zapewniając wysoką jakość oczekiwaną przez klientów. Nowoczesne systemy do zarządzania produkcją posiadają monitoring danych w czasie rzeczywistym i pozwalają optymalizować działania firmy produkcyjnej we wszystkich kluczowych obszarach.

Narzędzia optymalizacji produkcji

Aby utrzymać konkurencyjność  produkcja wymaga regularnego  wdrażania usprawnień. Punktem wyjścia do  tego jest analiza obecnych procesów i  stały nadzór nad wszystkim co się dzieje w fabryce. Nie jest to możliwe bez ciągłego monitoringu – czujniki, które zbierają dane z produkcji w czasie rzeczywistym i przekazują je do systemu typu MES pozwalają błyskawicznie reagować na zmiany w otoczeniu. Moduły kompleksowego systemu dla produkcji OptiMES pozwalają zoptymalizować działania w obszarze kontroli realizacji produkcji i zbierania danych, planowania i harmonogramowania produkcji, zarządzania magazynem oraz utrzymaniem ruchu.

Zarządzanie produkcją – moduł MES

MES zbiera wszystkie informacje z produkcji oraz zintegrowanych systemów. Umożliwia efektywne zarządzanie produkcją w oparciu o dane z pozostałych modułów (np. o dostawach, awariach, stanach magazynowych, nowych zamówieniach itp.).

System MES – korzyści

 •       stała kontrola procesu produkcyjnego,
 •       analiza i dane na temat wydajności produkcji,
 •       usprawnianie przepływu informacji między systemami,
 •       wzrost dokładności planowania i prognoz,
 •       porządek w dokumentacji i szybki dostęp do informacji,
 •       przyspieszenie podejmowania kluczowych decyzji i wzrost ich trafności,
 •       większa dokładności planowania i prognoz.

Planowanie produkcji  – moduł APS

Oprogramowanie APS umożliwia optymalizację produkcji w zakresie  procesów planowania i harmonogramowania. Planowanie produkcji to podstawa, jednak w praktyce to jeden z trudniejszych elementów, ponieważ należy uwzględnić mnóstwo czynników – w tym zdarzenia losowe, na które wpływu nie mamy. Szybkie reagowanie na  nagłe zdarzenia i zmiana harmonogramu w taki sposób, aby ograniczyć straty, jest kluczową potrzebą każdej firmy produkcyjnej. System APS uprawnia produkcję szczególnie wtedy, gdy jest on realizowana na zamówienie, firma oferują dużą i różnorodną gamę produktów lub gdy realizowane są wieloetapowe procesy technologiczne.

System APS – korzyści

 •       ograniczenie kosztów produkcji,
 •       skrócenie cyklu produkcyjnego,
 •       redukcja stanów magazynowych,
 •       wzrost efektywności produkcji,
 •       zmniejszenie ilości i czasu przezbrojeń,
 •       poprawa terminowości realizacji zleceń.

Zarządzanie magazynem – moduł WMS

WMS to moduł usprawniający zarządzanie gospodarką magazynową. Pozwala on lepiej zorganizować zarówno pracę  firm produkcyjnych jak i dystrybutorów.  Organizuje i przyspiesza pracę  oraz wprowadza porządek w przestrzeni magazynowej. Obrót magazynowy i lokalizacja produktów w oparciu o kody kreskowe  usprawnia działania wewnątrz firmy jak również cały  łańcuch dostaw.

System WMS – korzyści

 •       przyspieszenie lokalizacji towaru,
 •       usprawnienie przyjmowania, kompletacji i wydania towaru,
 •       bezbłędna inwentaryzacja i rzetelne dane o zapasach,
 •       wprowadzenie porządku na magazynie,
 •       ograniczenie  stanów magazynowych,
 •       zmniejszenie kosztów utrzymania magazynu.

Rejestracja  czasu pracy – moduł RCP

Ważnym aspektem optymalizacji produkcji jest kontrola i zarządzanie czasem pracy pracowników produkcyjnych. Ten moduł OptiMES pozwala na rejestrację wejść i wyjść, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i daje kierownikom oraz pracownikom działów kadrowych niezbędne do zarządzania dane. RCP to także karty pracy i panel meldunkowy  ułatwiający podział pracy  i przepływ informacji,  rozliczanie czasu pracy i surowców oraz pełna kontrola procesu produkcyjnego dzięki statusom obecności.

System RCP – korzyści

 •       bezpieczeństwo pracowników i danych firmowych,
 •       usprawnienie procesu  wynagradzania pracowników (dane o efektywności, analiza normatyw itp.),
 •       usprawnienie zarządzania personelem i  przydziałem zadań,
 •       przyspieszenie pracy osób z działów kadrowych.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu i maszyn – moduł CMMS

Utrzymanie ruchu i efektywne zarządzanie konserwacją jest podstawą dla wydajnie działającego przedsiębiorstwa. System CMMS pozwala skutecznie podnieść dostępność zasobów (OE i OEE), ograniczyć występowanie awarii, ułatwić organizację prac serwisowych.

System CMMS –  korzyści

 •       ograniczona ilość  i rozległość awarii,
 •       zminimalizowana ilość i czas przestojów,
 •       zwiększenie terminowości realizacji zleceń,
 •       ograniczenie kosztów napraw,
 •       śledzenie na bieżąco odczytów z maszyn (SCADA),
 •       elektroniczne dokumenty,
 •       magazyn części zamiennych,
 •       przypomnienia o konieczności serwisowania, upływu ważności gwarancji
 •       raporty zdarzeń i problemów.

Optymalizacja produkcji niesie ze sobą zarówno korzyści na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Wysoka zgodność przyjętych KPI z rzeczywistością na produkcji pozwala bardziej precyzyjnie określić potencjał do wprowadzania kolejnych usprawnień.  Doskonalenie zarządzania produkcji ogranicza koszty a do tego daje znacznie więcej. Zyskujesz większą kontrolę nad procesami i zdolność do elastycznego reagowania w zmiennych warunkach rynkowych. Ułatwia to dostosowanie się do oczekiwań klienta jak również realizację założonych celów biznesowych. Zoptymalizowany system zarządzania i planowania produkcji wspiera efektywne wdrażanie długoterminowych planów i podejmowanie korzystnych decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.