Koszyk

Jak zredukować zapasy w magazynie?

Zapewnienie optymalnego poziomu zapasów to nie lada wyzwanie – zarówno za mała jak i za duża ilość surowców/produktów na magazynie może mieć poważne skutki dla płynności produkcji i rentowności biznesu. Jaki jest optymalny poziom zapasów i co należy zrobić, aby go osiągnąć?

Nadwyżka zapasów na magazynie – przyczyny

Wiele przedsiębiorstw produkcyjnych zgłasza zamówienia na surowce ze znacznym wyprzedzeniem, zanim dojdzie do realizacji zamówienia a nawet jeszcze przed wpłynięciem zapotrzebowania od klienta. Wynika to z braku wypracowanych odpowiednich procedur oraz narzędzi umożliwiających precyzyjne planowanie w oparciu o realny popyt. Takie podejście to często jedyny sposób gwarantujący natychmiastową gotowość produkcji do realizacji zatwierdzonego zamówienia od klienta. Większe zapasy dają poczucie złudnego bezpieczeństwa oraz oszczędności, wynikających z rabatów przy złożeniu większego zamówienia. Tymczasem nadmiar zapasów wymaga większej przestrzeni, generuje wyższe koszty magazynowania, nierzadko utrudnia też szybkie poruszanie się w magazynie i odnajdywanie konkretnych itemów. Do tego dochodzi równie ważna kwestia, jaką jest zamrażanie kapitału w niewykorzystywanych materiałach. Taka strategia nie wpisuje się w założenia nowoczesnego przedsiębiorstwa, które elastycznie reaguje na zmienną sytuację rynkową oraz oczekiwania klientów. Jaka jest zatem alternatywa?

Redukowanie zapasów magazynowych – pułapki

Odpowiedzią na pytanie z poprzedniego akapitu jest wprowadzenie racjonalnej redukcji zapasów. Co należy rozumieć pod hasłem „racjonalne?” Doskonale obrazuje to poniższa sytuacja: materiały na magazynie pełnią funkcję buforu dla produkcji. Jeśli drastycznie zmniejszymy ich poziom – idąc śladami topowych firm, które wdrożyły filozofię lean – może się okazać, że liczba brakujących części wzrośnie. To z kolei przełoży się na większą ilość niezrealizowanych zleceń. Jeśli zabraknie tylko części x, to przy zamówieniu na 1000 szt, choć będzie nam brakowało tylko jednej z 50 części składających się na gotowy wyrób, finalnie zostaniemy na magazynie z 1000 sztuk prawie gotowego wyrobu, którego nie możemy sprzedać. Ta sytuacja i presja z niej wynikająca z dużym prawdopobieństwem przyczyni się do tego, że osoba zajmująca się zaopatrzeniem dokona za dużego zakupu podyktowanego emocjami– tak, aby na pewno nie zabrakło tej części kolejnym razem. W ten sposób jesteś właścicielem magazynu, w którym zalegają zarówno wyroby jak i części – można liczyć tylko na to, że nagle nie zmieni się popyt i uda się stopniowo uwolnić zapasy…

Systemy do zarządzania gospodarką magazynową

Systemy IT do zarządzania produkcją są właściwym rozwiązaniem – posiadają wiele modułów odpowiadających nie tylko za planowanie, kontrolę i rozliczanie produkcji, ale także ewidencję i kontrolę zapasów, automatyczne generowanie zamówień oraz wiele innych przydatnych funkcjonalności. OptiMES to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania produkcją, które zawiera liczne moduły, w tym WMS.
Oprogramowanie do zarządzania magazynem WMS pozwala zapanować nad organizacją pracy i przestrzeni na magazynie, generując przy tym oszczędności oraz uwalniając zamrożony wcześniej kapitał.

Podstawowe funkcjonalności WMS to:

 • wygodna w użyciu baza produktów, surowców, materiałów,
 • możliwość ustawienia progów magazynowych (minimalnych, bezpiecznych i maksymalnych),
 • automatyczne zamówienia do dostawców,
 • pełne traceability,
 • praca z wykorzystaniem kodów kreskowych i terminali mobilnych,
 • opcja tworzenia dokumentów przychodu i rozchodu,
 • automatyczne dokumenty magazynowe
 • obsługa drukarek stacjonarnych i mobilnych do wydruku etykiet,
 • usprawnienie inwentaryzacji – możliwość zliczania po asortymencie, grupie i partii,
 • możliwość przyjmowania i wydawania towaru po numerze partii,
 • lokalizowanie towarów na magazynie i opcja zdalnego blokowania lokalizacji,
 • wyznaczanie optymalnych tras przemieszczania.

Razem z systemem do zarządzania gospodarką magazynową zoptymalizujesz procesy magazynowe oraz zredukujesz zapasy do bezpiecznego poziomu. W połączeniu z pozostałymi modułami systemu OptiMES możesz zyskać inteligentne wsparcie w efektywnej organizacji kluczowych procesów w Twojej firmie produkcyjnej. Sprawdź jaka konfiguracja modułów będzie najlepsza dla Twojej działalności!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.