Marszruta produkcyjna, technologiczna

Marszruta produkcyjna, technologiczna

Języki całego świata przesycone są anglicyzmami, a w każdym kraju język naukowo-techniczny bazuje na łacinie z domieszką globalnego dziś języka. Pojęcie „marszruty produkcyjnej” – jeśli stykamy się z nim po raz pierwszy – wywołuje więc pewnego rodzaju szok poznawczy samym całkiem swojskim wydźwiękiem. Czym jest marszruta technologiczna?

Germańskie pochodzenie tego spolszczonego słowa (marsch-rute) bardzo trafnie naprowadza na sens. Tłumacząc wiernie, marszruta to wytyczona droga, po której ma przejść jakiś marsz. Przekładając to na interesujący nas kontekst, chodzi więc o nakreśloną trasę przebiegu całości procesu produkcyjnego”.

Spis Treści:

Wpływ marszruty technologicznej na produkcję

Choć rozwój technologii obejmuje również optymalizację (dzisiejszy pendrive jest w stanie pomieścić znacznie więcej informacji, niż dysk komputera z lat 80-tych), produkcja wysoce skomplikowanych urządzeń sama zasługuje na miano złożonej. Aby zatem maksymalnie ją uprościć, tworzy się marszrutę technologiczną: drobiazgowy opis każdego z elementów składających się na ów proces. Jednocześnie, uproszczeniu ulega także możliwość naprawienia ewentualnych usterek. Taki niezwykle uszczegółowiony pakiet informacji, streszczających metodę wytwarzania danego produktu, stanowi dzisiaj niezbędnik. Oczywiście, o ile firma nie zapomniała, że oszczędność i usprawnianie produkcji to warunki sukcesu. Jeśli natomiast mowa o oszczędności, jeden z zasobów wybija się pod tym kątem szczególnie: jest nim czas.

Marszruta technologiczna, jako program podatny na wgląd i aktualizacje, może zawierać dane o narzędziach koniecznych do poszczególnych etapów produkcji, lecz skupia się przede wszystkim na czasie. Opisując wszelkie operacje składające się na wytworzenie danego półproduktu z materiałów/wyrobu z półproduktów, czyni z czasu priorytet.

Szczególnie widoczne staje się to w przypadku wytwarzania tak złożonych obiektów jak pojazdy, samoloty, czy też różne podzespoły fabryczne. Jeśli znamy już określony w marszrucie czas, potrzebny do wykonania konkretnej czynności. Łatwo jest namierzyć punkt, w którym aktywność ta się przedłuża, a następnie skorygować mechanizm produkcji.

Marszruta technologiczna sprawia zatem, że produkcja ma nie tylko „ręce i nogi”. Wyposaża ją również… w głowę. Proces produkcyjny bez takiego inteligentnego programu staje się ślepy i nie dopuszcza zmian mających na celu ulepszenia. Z marszrutą, wręcz przeciwnie: zauważamy, że finalny wyrób jest w stanie pojawić się jeszcze szybciej, w tak samo perfekcyjnym stanie.

Czasy marszruty produkcyjnej

Celem dostarczenia klientowi wyrobu jak najszybciej, rozwiewając sprzeczność między tempem a jakością, marszruta technologiczna wyróżnia trzy zasadnicze czasy. To kolejno: czas jednostkowy, czas przygotowawczo-zakończeniowy oraz czas transportu.

  • CZAS JEDNOSTKOWY to czas, w którym powinno zmieścić się wykonanie pojedynczej operacji.
  • CZAS PRZYGOTOWAWCZO-ZAKOŃCZENIOWY to czas niezbędny do uczynienia stanowiska gotowym do pracy, jak i również jego oczyszczenia.
  • CZAS TRANSPORTU – ten czas definiuje okresy przetransportowywania danego towaru między stanowiskami w ich określonej kolejności.

Ponadto, marszruta technologiczna, jako zestaw informacji, zawiera również szkielet wiadomości podstawowych. Więc: dane o wspomnianych operacjach do wykonania, określoną kolejność tych operacji, jak i również opis oraz wyszczególnienie stanowisk roboczych. Jak widać, wszystkie te elementy tworzą swojego rodzaju kościec, który oplatają traktowane z najwyższą pieczołowitością normy czasowe.

Bywa i tak, że marszruta nie przechodzi obojętnie obok informacji o narzędziach, czy pożądanych kompetencjach pracowników uwzględnionych w procesie produkcji. Może obejmować nawet niezbędne do przeprowadzenia kontrole jakości, badania oraz próby. Nie zmienia to faktu, że każdy z tych elementów stanowi następny „krok marszu” podlegający tym samym rygorom. Jest to więc pojedyncza operacja uskuteczniana zwykle w obrębie jednego stanowiska i wykonywana przez jednego pracownika (lub ich zespół) na jednej (lub kilku) maszynach. Oczywiście, im bardziej zautomatyzowany jest mechanizm produkcji, tym mniej marszruta technologiczna musi zawierać danych. Tym łatwiej jest też wejrzeć w potencjalne błędy i naprawić je, optymalizując tempo pracy.

Marszruta technologiczna jest zatem kompleksowym narzędziem zwiększania wydajności.

Jeśli uwzględnia ono, w razie słabej automatyzacji, niezbędny dla pracowników odpoczynek, może posłużyć nawet odpowiedniemu sparametryzowaniu przerw w pracy czy zastępstw pomiędzy zespołami ludzi. Tzw. zasoby ludzkie są niezwykle cenne, lecz w przypadku nieuwzględnienia ludzkich cech, ich zdolności mechaniczne tracą na sprawności. Jest paradoksem, że aby człowiek pracował skutecznie (nie zagubił się w mechanicznej powtarzalności), potrzebuje on poczucia, że nie jest kolejnym robotem. Marszruta technologiczna, dzięki swojej chłonności, może zawierać wszelkie dane, które zapobiegają takiej niepożądanej dehumanizacji.

Zadowoleni klienci i zadowoleni pracownicy – wszystko dzięki marszrucie

Skoro przedstawiliśmy już istotę marszruty, nie zaszkodzi podkreślić, jak bardzo jest ona przydatna w dobie współczesnej techniki. Konkurencyjność osiąga dzisiaj “godziny szczytu”. Komfort pracowników oraz szybkość produkcji bez uszczerbku na jakości, to kryteria, które zyskują równoległe znaczenie w hierarchii wartości firm. Skoro marszruta technologiczna posiada potencjał do objęcia wszelkich newralgicznych danych, może uczynić zadość obu wyznacznikom sukcesu.

Widać jak na dłoni, że firmy prześcigają się obecnie o środowisko pracy przyjazne dla ludzi. Rynek pracownika połączony z wszechobecną siecią www sprawia, że przepływ opinii o różnych miejscach pracy staje się bardzo płynny i niepowstrzymany. Zadaniem marszruty technologicznej jest więc dzisiaj pogodzenie zadowolenia sieci klientów z zadowoleniem sieci pracowników. Czas jest bowiem priorytetem, lecz pracownicy również cenią go sobie coraz bardziej.

Jako Optimakers, zdajemy sobie sprawę z tych wyzwań, a marszruta technologiczna to dla nas kolejne udoskonalane pod ich wpływem narzędzie. Współpraca z nami przekona Cię o tym doskonale!

Nasz “marsz” to tak naprawdę sprint, w którym nikt się nie potknie. Zapraszamy do kontaktu:
biuro@optimakers.pl, 517 827 436.

Sprawdź nasz System RCP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *