Koszyk

Najwyższy standard produkcji opakowań dzięki OptiMES

Firma mFlex to producent personalizowanych opakowań z nadrukiem cyfrowym, dostarczający swoje produkty do branży spożywczej. Już od dwóch lat w codziennym procesie realizacji produkcji wspierany jest przez OptiMES – zintegrowany system zarządzania produkcją, który ułatwił automatyzację wielu procesów, zminimalizował ryzyko błędów i w efekcie umożliwił firmie uzyskanie certyfikatu BRC potwierdzającego najwyższy standard produkcji.

Zarządzanie procesem produkcji opakowań w mFlex charakteryzuje się sporą zmiennością wielkości zamówień, ale także samych parametrów wytwarzanych produktów. Zarówno wymiary opakowań jak i materiał wykorzystywany do ich wytworzenia dopasowywane są do oczekiwań klientów końcowych. Dlatego dużym ułatwieniem dla zarządzających produkcją jest zintegrowany system zapewniający informacje i kontrolę, na każdym etapie produkcji.

Przejrzyste zarządzanie produkcją z OptiMES

Dzięki efektywnemu wdrożeniu programu do zarządzania firma mFlex zyskała pełną automatyzację codziennej pracy na produkcji. Możliwość planowania zamówień na podstawie aktualnego zapotrzebowania to moduł, który znacznie ułatwił
i skrócił dotychczasowe działania. OptiMES zapewnił zautomatyzowane wsparcie przy zarządzaniu zamówieniami, przeprowadzaniu analiz i tworzeniu wielopozycyjnych zamówień do dostawców. Aplikacja na każdym etapie wspiera realizację i kontrolę zamówień, a dzięki modułowi WMS integruje dane magazynowe.

Efektywne i łatwiejsze zarządzanie magazynem

Przyjmowanie nowych surowców, śledzenie dostaw i zużycia produktów – to tylko niektóre funkcje systemu, które pomagają zorganizować codzienną pracę w mFlex. Dostępność do informacji magazynowych znacząco przyspieszyła pracę, ale także ułatwiła działanie produkcji. Drukowanie kategorii surowców to funkcja OptiMES, która pozwoliła na minimalizację błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Dzięki temu zarządzający produkcją zyskali pełną kontrolę zarówno nad magazynem surowców jak i wyrobów gotowych:

“OptiMES to bardzo przejrzyste narzędzie z intuicyjnym interfejsem, dzięki któremu możemy w pełni efektywnie zarządzać produkcją. Co najważniejsze, już na etapie wdrożenia mieliśmy możliwość adaptacji programu do naszych indywidualnych potrzeb produkcyjnych!
Dzięki OptiMES zyskaliśmy możliwość dokładnej identyfikacji i kontroli naszego produktu na każdym etapie produkcji.”

Piotr Krysiak – Production Manager w mFlex

Łatwiejsza kontrola i minimalizacja błędów produkcji

System OptiMES jest elastycznym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie firmą produkcyjną na wielu polach i znacząco usprawnia procesy kontroli jakości. Dzięki temu w firmie mFlex przeprowadzana jest regularna kontrola jakości na każdym etapie produkcji. Moduł punktów kontrolnych wymusza na operatorach produkcji potwierdzenie wykonanych czynności, aby dopiero po ich zakończeniu pracownik miał możliwość przejścia do kolejnego zadania. Dzięki temu w mFlex minimalizowane są błędy ludzkie oraz ograniczone straty wynikające z wadliwej partii produkcyjnej.

Certyfikacja BRC dzięki OptiMES

W 2019 roku firma mFlex, dzięki wdrożonym narzędziom do zarządzania produkcją przeszła pozytywnie audyt BRC (British Retail Consortium) uwieńczony certyfikatem. Do jego uzyskania niezbędne jednak było potwierdzenie najwyższej jakości procesów produkcyjnych, ich pełnej kontroli i bezpieczeństwa procedur.

Dzięki OptiMES zarządzający produkcją mFlex z łatwością mogli potwierdzić stosowanie wymaganych procedur generując niezbędną dokumentację oraz udowodnić pełną przejrzystość procesu produkcji.

W ramach współpracy z klientami wspieramy nie tylko technologicznie, ale również merytorycznie.
Wypróbuj OptiMES przez 14 dni za darmo
i oszczędzaj na produkcji jak setki naszych zadowolonych klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.