Koszyk

Nowy wygląd operacji

Nowy wygląd operacji

Rozwój systemu OptiMES widać wraz z każdą kolejna aktualizacją. Niektóre na pozór kosmetyczne zmiany poprawiają wydajność i dają użytkownikom nowe możliwości, ułatwiając im tym samym pracę.

Tym razem większe zmiany tyczą się sposobu wyświetlania operacji technologicznych. Wszystkie informacje, wcześniej poukrywane pod zakładkami w menu, zostały wyciągnięte na jedno wspólne pole przedzielone konkretnymi częściami.

Wszystkie pola ze starej zakładki “Ogólne” widoczne są teraz na samej górze okna edycji/dodawania operacji technologicznej. Zmieniło się ich rozłożenie, natomiast działanie pól jest dokładnie takie jak wcześniej (Opis pól można sprawdzić w dokumentacji).

Kolejne części związane z operacją: Stanowiska pracy, Dodatkowe narzędzia, Surowce, Pliki i Atrybuty rozłożone zostały poniżej. Pozwala to znacznie szybciej sprawdzić, czy interesujące nas operacje zawierają komplet potrzebnych do pracy danych – unikamy dzięki temu konieczności zaglądania do każdej z pozycji menu po kolei.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.