Koszyk

Plany przeglądowe maszyn i urządzeń – TPM

W poprzednim artykule pisałem o prewencji w dziale UR. Wtedy, poruszona została również kwestia planów przeglądowych. W poniższym tekście chciałbym zaprezentować jak napisać plany przeglądowe, czyli jak tworzyć karty przeglądowe. Zakładając, że nie posiadamy oprogramowania klasy CMMS więc plany przeglądów będziemy tworzyć w wersji „papierowej”, czyli za pomocą znanego wszystkim Excela. Aby stworzyć dobry plan na początek musimy zidentyfikować na wybranej maszynie czy urządzeniu wszystkie punkty, które mogą być potencjalnymi przyczynami awarii. Mówię tu o wszystkich łożyskach, łańcuchach, punktach smarnych itp., również dla bezpieczeństwa osób pracujący przy maszynach warto w plan przeglądowy ująć również sprawdzenie działania wyłączników bezpieczeństwa, krańcowych itd. Ponadto jeśli działamy w systemach BRC, IFS czy HACAAP warto dodać również stan wszystkich elementów plastikowych czy szklanych jeśli takowe występują na maszynach, tak aby dbać o bezpieczeństwo produktu. Mając zidentyfikowane punkty kontroli możemy w Excelu stworzyć tabelę, która może wyglądać następująco: W pierwszej kolumnie wpisujemy jakie urządzenie podlega inspekcji, następnie opisujemy czynność jaką technik musi wykonać. Kolejną – trzecią kolumnę uzupełniamy częstotliwością z jaką trzeba powtarzać daną czynność, ustalanie częstotliwości jest jednym z najtrudniejszym zadań. Musimy brać pod uwagę zalecenia producenta, naszą awaryjność, a także optymalizacja kosztów prewencji w stosunku do naszych KPI (ale to temat na osobny artykuł). W kolumnie czwartej warto ująć tryb w jakim dana czynność może być wykonywana, czyli możliwość wykonania jej podczas pracy urządzenia a może musimy ją zatrzymać? Jest to istotna informacja dla działu UR, ponieważ daje menagerom działów technicznych informacje czy termin prac przeglądowych muszą ustalać z planistami produkcji. Następnie w kolumnie piątej wpisujemy materiał potrzebny do wykonywanej pracy (np. typ smaru) lub jeśli czynności przeglądowe wymagają wykonywania pomiarów można wpisać w tej kolumnie wartości prawidłowe dla danego pomiaru. Szósta kolumna to zdjęcia miejsc podlegających awarii, przydatne dla rotujących zespołów techników lub wdrażaniu nowych osób w rejon prac działu technicznego, znacznie skraca czas na poszukiwanie i identyfikacje miejsc inspekcji. Pozostała cześć karty to po prostu weryfikacja wykonanych prac przez techników wraz z oceną stanu technicznego przeglądanych komponentów. O ocenianiu pisałem poprzednio. Tak wydrukowaną kartę możemy przekazać technikom aby mogli pracować w uporządkowany sposób. Oczywiście powyższa karta jest tylko przykładem, można ją rozbudować o dodatkowe elementy lub pominąć istniejące. Stworzenie takiej karty to pierwsze działania aby zacząć myśleć i pracować prewencyjnie, a jeśli popatrzymy długoterminowo, wypracowanie standardu przeglądów i jego przestrzeganie to również świetny fundament do wdrażania w obszarze UR systemu klasy CMMS. Opisane powyżej działania zakładają że prace prewencyjne przeprowadza tylko dział utrzymania ruchu. A gdyby tak w działania prewencyjne zaangażować operatorów maszyn?
Autorem wpisu jest
Mateusz Budka
Trener i koordynator ds. TPM w firmie będącej liderem branży spożywczej.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.