Система управления производством
Система управления производством
System do zarządzania produkcją
System do zarządzania produkcją
Menu

Program do zarządzania produkcją leków

  • Home
  • /
  • Program do zarządzania produkcją leków

Farmacja należy do branż poddawanych najbardziej rygorystycznym procedurom kontroli i to nie tylko wewnętrznej, ale także ze strony organów zewnętrznych (w tym państwowych). Wszelkie uchybienia mogą przełożyć się bowiem na zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi oraz zwierząt. Przy tak dużym ryzyku najlepsze efekty przyniesie zintegrowany system zarządzania produkcją leków, który dodatkowo ułatwi wdrożenie stałych, powtarzalnych procedur. Ich systematyczne przestrzeganie jest z jednej strony proste i czytelne dla wszystkich pracowników, z drugiej strony natomiast gwarantuje uzyskanie i utrzymanie wysokich standardów produkcji. Nieocenioną pomocą dla kierownictwa zarówno wyższego, jak i niższego szczebla będzie tu odpowiednie narzędzie – czyli program do zarządzania produkcją leków. OptiMES zawiera moduły, które umożliwiają integrację wszystkich kluczowych elementów procesu produkcyjnego, w tym: przyjmowania zamówień, współpracy z dostawcami i podwykonawcami, magazynowania, produkcji oraz kontroli jakości.

Zobacz jak działa OptiMES w naszych wideo poradnikach!

Ogromne znaczenie dla stabilnej pracy przedsiębiorstwa jest system wewnętrznej oceny jakości produktów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może wykryć nieprawidłowości na możliwie jak najwcześniejszym etapie, szybko ustalić ich przyczynę i uruchomić niezbędne środki zaradcze. Informatyczny system zarządzania produkcją leków ułatwia zaplanowanie kontroli zarówno odgórnie, jak i po zaobserwowaniu nieprawidłowości. Precyzyjne wskazanie czasu, etapu, miejsca kontroli oraz osób odpowiedzialnych za jej wykonanie zapewnia, że procedury dostarczą informacji dokładnych i wartościowych z punktu widzenia płynności produkcyjnej firmy. Natomiast odnotowywanie wyników kontroli w systemie zarządzania produkcją leków, pozwala na błyskawiczne wykorzystanie uzyskanych danych w procesach decyzyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wszystkie dane zebrane są w obrębie jednej bazy danych i mogą być udostępniane odpowiednim osobom bez konieczności jakichkolwiek migracji.

Branża farmaceutyczna zmaga się czasem z trudnościami w dostępie do niezbędnych surowców. W takim przypadku przedsiębiorstwo zagrożone jest przestojami, które generują straty. Sterowanie procesem produkcji leków przy pomocy narzędzia IT i w tym przypadku może uchronić producenta przed problemami, ponieważ znacznie ułatwia zmianę harmonogramu produkcji. Dzięki temu kadra zarządzająca zyskuje pewność, że bez względu na charakter trudności, zawsze będzie mogła zlokalizować dostępne moce przerobowe i szybko zmodyfikować plany tak, by zarówno wykorzystać wolne urządzenia i maszyny, jak i zagospodarować czas pracy personelu. Również rozliczanie pracowników produkcyjnych nie przysparza w takiej sytuacji żadnych problemów. W przypadku zarządzania produkcją z poziomu zwykłego arkusza kalkulacyjnego tak sprawna organizacja pracy nie byłaby możliwa.

Optymalizacja procesu produkcji leków to klucz do lepszych wyników produkcyjnych, a więc także do generowania wyższych zysków. Dla osób odpowiedzialnych za planowanie strategiczne dane takie mają dodatkową wartość: stanowią aktualną, rzeczywistą i spójną informację zwrotną na temat sytuacji firmy, jej wydajności, opłacalności produkcji itp. Dzięki temu ułatwiają również podejmowanie trafnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju linii produkcyjnych, zwiększania lub zmniejszania nakładów finansowych na określone obszary. Zarządzanie procesem produkcji leków z poziomu spójnego narzędzia informatycznego jakim jest OptiMES pomaga zatem również w zgromadzeniu i uporządkowaniu informacji podstawowych, uzyskiwanych bezpośrednio u źródła – czyli z hali produkcyjnej, magazynu czy też działu zakupów. Program do zarządzania produkcją leków umożliwia bowiem generowanie zaawansowanych zestawień i raportów, a także wspiera prowadzenie dokumentacji.

Wypróbuj OptiMES za darmo!

14 dni bez zobowiązań! Karta kredytowa nie jest wymagana.