Koszyk
Sprawny przepływ danych pomiędzy systemem księgowym a systemem ERP, CRM i MES otwiera przed przedsiębiorstwem ogromne możliwości. Wpływa korzystnie zarówno na sprawność procesów produkcyjnych, jak i przejrzystość oraz poprawność rozliczeń. Integracja Subiekt GT z OptiMES daje osobom decyzyjnym jeszcze lepszą kontrolę nad wszystkimi procesami przebiegającymi zarówno w samym przedsiębiorstwie, jak i na styku między firmą a jej otoczeniem – dostawcami oraz klientami. Dzięki połączeniu dwóch systemów każde zadanie realizowane wewnątrz organizacji znajduje swoje odzwierciedlenie w bazie danych – OptiMES pozwala kontrolować stany magazynowe i wskazuje, kiedy potrzeby jest zakup, a Subiekt GT rozlicza dostawy i gromadzi dane na potrzeby remanentów. OptiMES pozwala na przyjęcie zamówienia i zlecenie zadań związanych z produkcją, natomiast w systemie Subiekt GT zamówienia odnotowywane są w księgach rachunkowych (np. jako faktury zaliczkowe czy też dokumentujące sprzedaż).
Subiekt GT należy do najpopularniejszych programów rozliczeniowych, stosowanych zarówno przez działy księgowości, jak i niezależne biura księgowe. Jego nazwa stała się wręcz synonimem systemu do prowadzenia księgowości. OptiMES natomiast – ze względu na bogatą listę funkcjonalności – obejmuje całokształt wszystkich procesów w firmach produkcyjnych, począwszy od dostaw, poprzez planowanie produkcji, jej realizację, aż po przygotowanie gotowych produktów do transportu, rozliczanie czasu pracy, a nawet kontrolę jakości. Jednak użytkowanie tych dwóch środowisk osobno oznaczałoby konieczność ręcznego przenoszenia danych za każdym razem, gdy są one potrzebne. W efekcie w firmie funkcjonowałyby dwie osobne bazy danych, wymagające ciągłego porównywania i ręcznego aktualizowania. Z tego względu twórcy systemu przygotowali udogodnienia, które ułatwiają szybką i sprawną integrację Subiekt GT z OptiMES, bez konieczności z jakichkolwiek indywidualnych prac programistycznych.
Integracja z Subiekt GT sprawia, że baza danych w firmie jest wspólna, zawsze aktualna i kompletna. Dział księgowości może uzyskiwać bezpośrednio z systemu dane potrzebne np. do inwentaryzacji, rozliczania budżetu, księgowania dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Dzięki integracji z Subiekt GT niezwykle proste staje się także bieżące monitorowanie takich parametrów, jak ceny materiałów czy też koszty produkcji. Łatwość pobierania danych z bazy klientów oraz dostawców to gwarancja, że wszystkie dokumenty księgowe będą zawierały aktualne dane (np. nazwy i adresy firm, numery NIP czy REGON, numery rachunków bankowych), ponieważ wszelkie zmiany wystarczy wprowadzić tylko w jednym miejscu. Dzięki integracji Subiekt GT z OptiMES przedsiębiorstwo zyskuje również dodatkowe narzędzia do kontrolowania zobowiązań i należności, powstających w rozliczeniach z kontrahentami. Wszystkie te dane ułatwiają także sporządzanie użytecznych raportów, odwzorowujących realne wyniki przedsiębiorstwa.

Zamów wdrożenie